GLS Poland

Transkrypt

GLS Poland
In Sight
Kwiecień, 2005
Nr. 1
Country Report
GLS France: doskonała
jakość logistyki paczek!
Highlights
Hella – pomysły dla
samochodu jutra
Top Story
Rozbudowa sieci
w Hiszpanii
Magazyn GLS dla
Klientów i Pracowników
EDITORIAL
CONTENT
GLS – silna firma
w Europie
Drodzy
Czytelnicy,
Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odczuwa się wyraźny wzrost znaczenia tego kraju i jego korzystnego dla rozwoju
ekonomicznego położenia. Gospodarka rozwija się na skutek coraz większych wartości
inwestycji, wzrasta import i eksport. Niemcy
nadal zaliczają się do najważniejszych partnerów biznesowych Polski – ale również
transakcje handlowe w samej Europie Wschodniej rozwijają się w bardzo szybkim tempie.
Wzrastające wymagania
Klientów
Aby także i w przyszłości sprostać wymaganiom Klientów, GLS rozpoczęła inwestycje w
Europie Wschodniej, nie tylko w swoją polską spółkę – córkę, lecz także:
• w rozwój nowych spółek w Czechach i
Słowacji, w celu zapewnienia odpowiednich mocy produkcyjnych na terenie całej
Europy Wschodniej,
• w nowe sortownie, główne w Wiedniu
i Budapeszcie, które umożliwiają przewóz
przesyłek z i do Polski w ciągu 24 godzin,
• we wdrażanie nowych systemów informatycznych oraz usług na polskim rynku,
odpowiadających wymogom Klientów na
jednoczącym się rynku europejskim.
W ciągu ostatnich 3-4 lat zainwestowano w
infrastrukturę ponad 10 milionów euro. Fakt
ten gwarantuje dzisiaj firmie GLS Poland
zachowanie ważnych i korzystnych czynników wynikających z jej indywidualnej pozycji
na rynku. Dzięki temu Grupa GLS jest dobrze
przygotowana na sprostanie wymaganiom
nowego rynku europejskiego oraz będzie w
stanie zająć na nim dobrą pozycję i dalej się
rozwijać.
Systemowa umowa partnerska
z Grupą Raben
GLS posiada już od roku 2001 udziały w firmie GLS Poland i również od tego czasu,
wspólnie z Ewaldem Rabenem, wspiera jej
rozwój.
Z początkiem roku 2005 GLS przejęła od
dotychczasowego udziałowca – Grupy Raben – pozostałą część udziałów w GLS Poland. Grupa Raben koncentruje się na najistotniejszych zadaniach logistycznych. Wspólna umowa systemowa zawarta między GLS
a Grupą Raben jest kontynuacją ścisłej i pełnej zaufania współpracy w dziedzinie obsługi paczek.
Nowe zadania
Obecnie w Polsce znacznie wzrosła ilość
przewożonych paczek. Zyskuje na tym cała
Grupa GLS, a w szczególności GLS Poland.
Nie chcemy jednak uzależniać rozwoju naszej firmy tylko od tendencji rozwoju rynku,
lecz osiągnąć poziom wyższy od przeciętnego. Będzie to możliwe, jeśli uda nam się
oferować ponadprzeciętny poziom usług.
Dla przykładu: już od miesięcy polski i niemiecki zespół specjalistów pracuje z dużym
zaangażowaniem nad skoordynowaniem
procesów operacyjnych oraz technologii
informatycznych. Będziemy mogli udostępnić naszym Klientom ujednolicone procesy i
produkty na zintegrowanej w całej Europie
platformie informatycznej. Dzięki aplikacjom: „Cross Border“, „GEPARD“ oraz SAP
jesteśmy w stanie zapewnić nieskomplikowaną obsługę paczek krajowych i – co najważniejsze – międzynarodowych, sprawną,
wysokiej jakości obsługę Klienta, jak również
efektywny przebieg procesów operacyjnych.
Czy interesuje Was działalność firmy GLS?
Zapraszamy do czytania InSight. Magazyn
przeznaczony jest zarówno dla naszych Pracowników, jak i Klientów. Trzy razy w roku
będzie informował o aktualnym rozwoju i
projektach GLS prowadzonych w Polsce i
całej Europie.
Jeśli macie pytania, propozycje tematów lub
wprowadzenia zmian, nasz zespół redakcyjny zawsze jest do Waszej dyspozycji!
Życzymy miłej lektury!
Z pozdrowieniami
Europejski lider jakości w usłudze przewozu paczek - tak brzmi myśl przewodnia
General Logistics Systems B. V., Amsterdam
(GLS). Mimo że firma ta powstała w 1999 r.,
zbliża się już do osiągnięcia swojego celu.
Dzisiaj GLS – wyspecjalizowana w usługach
logistycznych i ekspresowych – oferuje
swoim 180.000 Klientów w całej Europie
solidne, wysokiej jakości usługi przewozu
paczek. W 34 państwach Europy GLS – za
pośrednictwem spółek własnych oraz przedsiębiorstw partnerskich – dysponuje 27 centralnymi sortowniami oraz ponad 510 magazynami. Około 12.000 pracowników obsługuje codziennie 1,1 miliona paczek.
Obrót w roku obrachunkowym 2004 / 2005
wynosi około 1,3 miliarda euro. Dzięki temu
GLS zajmuje trzecie miejsce na europejskim
rynku przewozu paczek.
Korzenie historyczne
Spójrzmy wstecz: w 1989 r. 25 niewielkiej wielkości przedsiębiorstw transportowych założyło wspólnie firmę German Parcel, mającą na celu zaoferowanie na terenie
Niemiec niezawodnej jakości usługę przewozu paczek. „Już German Parcel uchodził
za przedsiębiorstwo odnoszące sukces“,
mówi Klaus Conrad, Dyrektor Zarządzający
GLS Germany. „Tylko w ciągu dziesięciu lat ta
nowopowstała firma osiągnęła czwarte
miejsce na niemieckim rynku przewozu paczek.“ Dla całej branży było zaskoczeniem,
kiedy w 1999 r. przedstawiła Royal Mail
Group jako nowego wyłącznego udziałowca.
Na drodze rozwoju w Europie
Klaus Conrad
Prezes Zarządu GLS Poland
2
Zbigniew Ptaszyński
Dyrektor ds. Operacyjnych GLS Poland
W oparciu o tak silnego partnera stworzono doskonałe warunki do ulokowania się
w czołówce krajowej i międzynarodowej –
dlatego że dla firm oferujących usługi prze-
wozu paczek o konkurencji decyduje obecność na rynku europejskim. Dlatego też –
dla stworzenia bazy strategicznej umożliwiającej działalność na europejskim rynku przewozu paczek, powstała w tym samym roku
firma GLS z centralą w Amsterdamie. Trzy
lata rozbudowywania sieci, dwa lata stabilizacji – z takim planem na kolejne pięć lat
firma rozpoczęła swoją działalność i odniosła sukces. Poprzez przejmowanie spółek
oraz udziałów, GLS stworzyła silną europejską sieć logistyczną – z korzyścią także dla
GLS Poland, która się do niej przyłączyła.
Z rozmachem w
przyszłość
W najbliższych latach
GLS będzie się koncentrować na uzupełnianiu
i wzmacnianiu sieci europejskiej. Nadal trwają prace nad skoordynowaniem procesów
oraz technologii informatycznych we
wszystkich krajach
GLS. Istotnym warunkiem jest tutaj możliwość
zaoferowania
Klientom jednolitej
usługi, niezależnie od
miejsca i czasu.
Równocześnie GLS
prowadzi aktywną działalność w trzech strategicznych dziedzinach
biznesu, do których należy umocnienie sieci
usług ekspresowych, optymalizacja dostaw do Klientów prywatnych, jak również przewóz listów przez
współpracę z operatorami
pocztowymi. Oferując
specjalne produkty
i realizując specjalne dodatkowe usługi przewozu GLS może sprostać
wymaganiom Klientów lokalnych i
regionalnych.
REPORT
Z zaangażowaniem
dla firmy Polkomtel
Strona 4-5
REPORT
Inicjator w zakresie IT
Seite 4-5
Editorial / News
Rozpoczęcie działalności
w Czechach
General Logistics Systems Poland: 100% GLS
Strona 6-7
TOPSTORY
Rozwój w Hiszpanii
Strona 8-9
HIGHLIGHTS
Hella – świetlne
pomysły
Strona 10-11
COUNTRY REPORT
Portret: GLS France
Strona 12-13
CLOSE UP
Rozmowa z Dyrektorium GLS France
GLS Finland
Lex System – nowy
partner GLS
Strona 14-15
3
REPORT
REPORT
GLS Poland Team
Andrzej Wasielewski,
Dyrektor ds. Transportu,
10 lat w firmie
W ciągu ostatnich
lat wiele zmieniło
się na rynku transportowym. To, co
liczy się obecnie w
naszej branży to:
nowoczesne rozwiązania informatyczne,
innowacyjne technologie oraz krótkie czasy
dostaw. I szczególnie w tej dziedzinie GLS
Poland odniesie korzyść z dołączenia do
Grupy GLS. Jestem przekonany, że to doprowadzi firmę do dynamicznego rozwoju i
umocnienia naszej dobrej pozycji na rynku.
Z zaangażowaniem dla
telefonii komórkowej
Około 150.000 paczek rocznie przewozi
General Logistics Systems Poland na zlecenie firmy Polkomtel S.A., jednego z trzech
największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, który postawił na zaawansowane technologie nowej generacji. Odbiorcami paczek transportowanych przez
GLS dla tej firmy są przede wszystkim prywatni Klienci Plus GSM, sieci komórkowej
Polkomtel, którym GLS Poland dostarcza
prezenty będące nagrodami w programach
promocyjnych i lojalnościowych. „To bardzo
wymagająca grupa odbiorców, zdarza się
czasami, że nie możemy zastać ich w domu“,
wyjaśnia Klaus Conrad, Prezes Zarządu GLS
Poland. Dwie lub trzy próby dostarczenia
paczki nie należą do rzadkości. „Z tego
względu oferujemy, we współpracy z firmą
Polkomtel, usługę, dzięki której odbiorcy otrzy-
4
mują sms z informacją, w którym dniu przesyłka będzie dostarczona, numer przesyłki
oraz numer infolinii GLS Poland, umożliwiający
– w razie konieczności – kontakt z przewoźnikiem i ustalenie szczegółów dostawy.
Dla zagwarantowania wysokiej jakości
usług, jeden z pracowników GLS jest oddelegowany do kompleksowej obsługi paczek w
magazynie firmy Polkomtel. Skomputeryzowana sieć zamówień umożliwia pracownikom działów sprzedaży z całej Polski przesyłanie zamówień do centrum logistycznego
firmy Polkomtel, znajdującego się w Warszawie. Artykuły promocyjne, reklamowe,
akcesoria, upominki oraz gadżety są tutaj
przygotowywane do transportu, a następnie odbierane w określonych godzinach
przez GLS. Pojazdy dostawcze zawożą paczki do oddziału GLS nr 50 w Warszawie.
Około 60% wszystkich paczek zostaje załadowana na samochody liniowe bezpośrednio jadące do filii docelowych, a 40% kierowana jest do
centralnej sortowni GLS w Strykowie, skąd zostaje włączona
do ogólnokrajowego systemu
GLS.
„Przede wszystkim przekonała nas rzetelność
usług GLS Poland, jakość
oraz elastyczność w przypadku nietypowych zleceń“, stwierdza Dariusz
Poterek, Kierownik Działu
Logistyki firmy Polkomtel.
„Nawet w okresie sezonowego szczytu, kiedy ilość
wysyłanych paczek wzrasta nawet o 100%, mamy
zagwarantowany bezpieczny ich przewóz.“
Monika Appolt-Bubacz,
Pełnomocnik Zarządu
ds. Jakości,
7 lat w firmie
GLS Poland – inicjatorem w
zakresie IT
General Logistics Systems Poland (GLS
Poland) przoduje w zakresie technologii
informatycznych. Z końcem ubiegłego roku dokonano kompletnej wymiany sprzętu – zajmującego aż 120 europalet – oraz
oprogramowania na te najwyższej jakości. Następne kroki to przyłączenie do platformy internetowej GLS „Cross Border“,
wprowadzenie systemu operacyjnego
GEPARD i zainstalowanie oprogramowania SAP w zakresie kontrolingu finansowego. „GLS Poland należy w kraju do
inicjatorów korzystających z najnowszych technologii informatycznych“, podsumowuje Zbigniew Ptaszyński, Dyrektor
ds. Operacyjnych GLS Poland. „Przynosi to
wymierne korzyści głównie naszym
Klientom.“
Cyfrowe łącza poza granicami
W październiku ubiegłego roku został
wdrożony już system Cross Border. Jest to
zintegrowana aplikacja internetowa, mająca w przyszłości połączyć wszystkie
firmy GLS, umożliwiająca szybszą i wyższej
jakości obsługę Klientów oraz niezwykle
ułatwiająca obrót przesyłek międzynarodowych. Jest to szczególnie ważne dla zagwarantowania jakości i optymalizacji procesów
w całej Europie. Wszystkie dane dotyczące
paczek dostępne są w każdej chwili niezależnie od miejsca – dzięki czemu zbędne staje się
podwójne księgowanie oraz zmiana etykiety
przewozowej paczek w krajach docelowych.
„Dzięki skoordynowaniu systemów IT w
całej Europie, opracowano wytyczne mające
na celu zabezpieczenie danych elektronicznych i przejrzystość ich przepływu“, mówi
Rico Back, CEO firmy GLS B. V., Amsterdam.
„Cały proces realizacji usług przewozu będzie bardziej efektywny.“
Optymalizacja obsługi paczek
dla dobra Klienta
W maju bieżącego roku GLS wprowadzi
w Polsce dodatkowo własny, składający się z
modułów, system elektronicznego przetwarzania danych – GEPARD. Umożliwi on
indywidualną konfigurację dla potrzeb poszczególnych Klientów, a w konsekwencji –
udoskonalenie obsługi paczek. Ponadto
system GEPARD posiada dodatkowe
funkcje, wśród których jest m. in. możliwość śledzenia drogi przesyłki (Tracking
& Tracing), czy możliwość drukowania
etykiet przewozowych bezpośrednio w
siedzibie u Klienta.
IT w zarządzaniu firmą
Technologia informatyczna w procesach administracyjnych firmy również
została ujednolicona i zmodernizowana:
w styczniu 2005 r. GLS Poland zastąpił
dotychczasowy program księgowy oprogramowaniem SAP. „Wprowadzone zmiany pozwalają na pełną kontrolę należności oraz zobowiązań pod kątem terminowości ich regulowania. Poza tym zamieniono kontrolling na „kontroling
finansowy SAP“ usprawniający zarządzanie finansowe firmą“, mówi Z. Ptaszyński.
Uważam, że przystąpienie GLS Poland do europejskiej sieci GLS pozwoli nam jeszcze
bardziej udoskonalić obsługę Klienta poprzez optymalizację procesów operacyjnych
oraz wdrożenie nowych technologii informatycznych. Z pomocą mocnej sieci GLS
będziemy w stanie jeszcze lepiej sprostać
wymaganiom rynku.
Adriana Kiwak, Dyrektor ds. Personalnych,
5 lat w firmie
W obecnej dobie
integracji z Unią
Europejską, przepływ osób, towarów i usług zyskuje coraz większe
znaczenie. Zapotrzebowanie na wybitnych specjalistów,
ekspertów i fachowców będzie z pewnością
rosło nie tylko w Polsce, lecz również w Europie. Przystąpienie do europejskiej sieci
GLS otwiera więc szerokie możliwości przed
naszymi pracownikami.
5
EDITORIAL
NEWS
Nowy plan 5-letni
Plany GLS na kolejne 5 lat są ambitne, także
z finansowego punktu widzenia: obrót Grupy GLS ma wzrosnąć o 31%, do 1,7 miliarda
euro. Tak wygospodarowane pieniądze będą
wykorzystane do:
• inwestycji o wartości ok. 300 milionów
euro w rozwój infrastruktury (zwłaszcza w
sortownie, IT oraz technologię),
• spłacenia pożyczek (całkowite oddłużenie
Grupy) oraz
• rozwoju działalności strategicznej
(utworzenie sieci przesyłek ekspresowych,
dostawy do Klientów prywatnych,
przewóz przesyłek listowych).
Drodzy Czytelnicy,
Zamknęliśmy rok obrotowy 2004/5. W porównaniu z rokiem poprzednim, firma GLS
zwiększyła swój obrót o około 100 milionów
euro, do około 1,3 miliarda euro. Grupa osiągnęła EBIT (zysk przed opodatkowaniem i
odsetkami) - 6,9 %. Wygenerowane pieniądze wykorzystano do spłaty pożyczek i odsetek w wysokości 138 milionów euro. Z przyjemnością mogę poinformować, że Grupa
ma dodatnie saldo obrotów i że w okresie
następnych trzech do pięciu lat będziemy
ten trend kontynuować.
Cele GLS
Już latem ubiegłego roku GLS opracowała
strategię finansową i rozwojową Grupy,
zaakceptowaną ostatecznie również przez
naszego udziałowca. W związku z tym w
ciągu najbliższych kilku lat będziemy się
koncentrować na:
• dokończeniu procesu tworzenia sieci europejskiej i wzmacniania jej w celu osiągnięcia jej ostatecznego kształtu,
• dalszym ujednolicaniu procesów operacyjnych wewnątrz Grupy GLS,
• rozwoju trzech strategicznych sektorów
naszej działalności: utworzenia sieci usług
ekspresowych, optymalizacji dostaw do
Klientów prywatnych oraz przewozu przesyłek listowych poprzez współpracę z
operatorami pocztowymi.
6
Finansowe i rozwojowe zorientowanie na
strategię zaowocuje zauważalnym wzrostem wartości Grupy GLS w następnych pięciu latach. GLS będzie nie tylko uznana w
Europie jako silna, wysokiej jakości sieć
przewozu paczek i przesyłek ekspresowych,
lecz również okaże się solidną platformą dla
obsługi przesyłek listowych.
Rok obrotowy 2005/6
Dla osiągnięcia powyższych celów będziemy jednak musieli pokonać daleką, pełną
wyzwań drogę. Teraz ważne jednak jest
skoncentrowanie się na nowym roku finansowym. Bo - jak Goethe powiedział: „Nawet
najdłuższa podróż rozpoczyna się od postawienia pierwszego kroku“.
Co nas więc czeka w roku 2005/6? Do naszych istotnych zadań należeć będzie:
• założenie oddziału w Czechach,
• przyjęcie General Logistics Systems Poland
do Grupy GLS,
• umocnienie GLS Spain przez otwarcie
nowej siedziby w Madrycie i umowa z
Chronoexpress mająca doprowadzić do
współpracy na terenie całego kraju oraz
• dalsze akwizycje we Włoszech.
Zakładamy, że w roku finansowym 2005/6
obroty Grupy GLS wzrosną do 1,45 miliarda
euro i będziemy mogli zakończyć prace przygotowawcze do stworzenia sieci usług przesyłek ekspresowych, listowych oraz dostaw
do Klientów prywatnych.
55 milionów wpłynie do nowych placówek,
jak również na wyposażenie techniczne
oraz IT – głównie w Niemczech, lecz także w
Danii, na Węgrzech, w Polsce, Francji,
Austrii, Holandii oraz systemu logistycznego
DPD. Największych inwestycji dokonamy w
placówkach w Lyonie, Berlinie, Karlsruhe,
Brunszwiku, Chemnitz, Budapeszcie, Bolonii
i Poznaniu.
Rok obrotowy 2005/6 jest pierwszym z naszego planu 5-letniego. W tym czasie stworzymy odpowiednie warunki dla poprowadzenia GLS naprzód. Polegamy na tych czynnikach sukcesu, które już w przeszłości
umożliwiły przedsiębiorstwu znalezienie się
w czołówce: po pierwsze – na całkowitym
zorientowaniu na jakość, która zawiera się
także w rzetelności równoznacznej z niezawodnością i dotrzymywaniem zobowiązań,
skoncentrowaniu się na systemach bezpieczeństwa oraz zapobiegania szkód.
Po drugie: na ścisłej koncentracji na Europie,
a nie poza jej granicami.
Po trzecie: na dalszym kształceniu i dokształcaniu naszych Pracowników, aby umożliwić
rozwój własnej kadry i umocnić filozofię GLS
w całej Europie.
Umocnienie sieci przewozu paczek w
Europie Wschodniej: od dnia 1 kwietnia
2005 r. rozpoczęła działalność
GLS Czech Republic.
Już teraz zadecydowano o uruchomieniu
pierwszego bezpośredniego połączenia między główną sortownią w Humpolcu a europejskim centralnym punktem przeładunkowym w Neuenstein, po którym nastąpi
uruchomienie kolejnych połączeń. W przyszłości czeską sieć GLS uzupełni osiem dalszych
filii: w Pradze, Pilznie, Brnie,
Ołomuńcu, Ostrawie, Usti
nad Łabą, Czeskich Budziejowicach i Hradec Kralove. Zakres inwestycji zaplanowanych w Czechach wynosi ok. 1,52 milionów euro, z czego na pierwszy rok
przewidziano inwestycje warte 600.000
euro. „Zakładanie własnych firm jest opłacalne na jednoczących
Praga
i szybko rozwijających się rynkach“, mówi
Rico Back, Prezes Zarządu firmy GLS B.V.,
Amsterdam. „Dlatego GLS stosuje strategię
tworzenia wysokiej jakości, opartych o transport drogowy sieci, które obejmą cały obszar
Europy Wschodniej. „Dotychczas przewóz
paczek w Czechach odbywał się we współpracy z partnerem systemowym General Parcel Czechy, przedsiębiorstwem z grupy Geis.
„Kluczowym słowem jest: Co-Opetition: w
kraju jesteśmy konkurentami, lecz w innych
dziedzinach współpracujemy nadal“, wyjaśnia R. Back. Również w przyszłości Grupa Geis
będzie obsługiwać przesyłki międzynarodowe za pośrednictwem sieci GLS. GLS dysponuje niezbędnym know-how i doświadczeniem w tworzeniu
własnych spółek. Szczególnie w
Europie Wschodniej duży sukces odniosły
nowo otwarte oddziały na Węgrzech i Słowacji: GLS Hungary zanotowała w 2004 r.
imponujący wzrost obrotu o 34%. Spółka ta
jest dzisiaj drugim, co do wielkości, przedsiębiorstwem oferującym usługi przewozu paczek na Węgrzech; a biorąc pod uwagę jakość, gamę oferowanych usług oraz produktów i technologii - nawet liderem na rynku.
Podobnie w dobrym kierunku przebiegał rozwój GLS Slovakia: tuż po rozpoczęciu działalności firma osiągnęła poziom 100% doręczeń, a po rozszerzeniu Unii Europejskiej –
zanotowała ogromny wzrost ilości obsługiwanych przesyłek, przy zachowaniu dotychczasowej doskonałej jakości. R. Back jest przekonany, że „ten sukces stanie się także udziałem GLS Czech Republic“.
Droga do sukcesu
Sukces minionego roku, odniesiony w tak
trudnych warunkach gospodarczych, zasługuje na szczególne podkreślenie. Dziękuję
wszystkim Pracownikom za ich zaangażowanie i udział w osiągnięciu tego sukcesu.
Ale jedno jest pewne: sukces przeszłości jest
wyzwaniem dla przyszłości. Mamy dobry
plan, dobrych Pracowników, dobrą postawę
i dobrego udziałowca, który nas wspiera i
dostarcza odpowiednich środków na rozwój
przedsiębiorstwa. Mamy też dobrą pozycję
do umacniania GLS w Europie i oferowania
naszym Klientom takich usług, które tworzą
głębokie zaufanie w GLS.
Wykorzystajmy naszą siłę!
Z najlepszymi pozdrowieniami,
GLS zainwestuje ok.
65 milionów euro
W roku obrotowym 2005/6 zainwestujemy
łącznie około 65 milionów euro. Z tego ok.
Rozpoczęcie
działalności w
Czechach
Rico Back
Prezes Zarządu GLS B.V.
General Logistics System Poland: 100% GLS!
Kontakty:
Edytor/ odpowiedzialny za treść:
General Logistics Systems B.V.,
Breguetlaan 28-30,
1438 Qude Meer,
Holandia
Tel.: + 31 (0) 20/ 65 87 777,
Mail: [email protected],
www.gls-holding.com
Zespół redakcyjny / design
STROOMER PR I Concept GmbH
Rellinger Straße 64 a
20257 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49 (0) 40 / 85 31 33 0,
Mail: [email protected],
www.stroomer-pr.de
General Logistics System Poland (GLS Poland) jest stuprocentową
spółką – córką firmy GLS. Ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2005 r.
General Logistics System B.V., Amsterdam, przejęło do posiadanych
dotychczas 25,1% udziałów pozostałe 74,9%. Warunkiem dokonanej
transakcji było uzyskanie – oczekiwanego w najbliższym czasie zezwolenia udzielanego przez polski Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Z dotychczasowym głównym udziałowcem,
Grupą Raben, GLS podpisuje systemową umowę partnerską,
kontynuującą ścisłą i pełną zaufania współpracę.
Warszawa
7
TOPSTORY
TOPSTORY
Rozwój
Rozwój w
w Hiszpanii
Hiszpanii
Rozwój w Hiszpanii
Hiszpański oddział GLS – Extand Sistema SL – działa od 1 marca
2005 r. pod nazwą „GLS Spain“. W marcu otwarto jego nową filię
w Madrycie. Taki kierunek charakteryzuje nową strategię GLS w
Hiszpanii, która stawia na rozwój własnej sieci. Równocześnie
GLS nadal współpracuje z partnerami lokalnymi – od lutego
2005 r. z CHRONOEXPRESS, zajmującym obecnie trzecie miejsce
na hiszpańskim rynku przewozu paczek i przesyłek ekspresowych.
Madryt, Pałac Królewski
Przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej
w 1986 r., związane z tym otwarcie gospodarcze oraz udział w unii gospodarczej i pieniężnej są milowymi krokami Hiszpanii w jej
rozwoju ekonomicznym. Dokonano coraz
większej liberalizacji i modernizacji przemysłu. Także w objętej kryzysem gospodarce
światowej gospodarka hiszpańska odnotowała względnie wysoką stopę wzrostu (w
roku 2003: przyrost produktu krajowego
brutto o 2,4 %). Głównym partnerem handlowym, zarówno w eksporcie jak imporcie,
jest Francja, a następnie Niemcy.
GLS Spain – nowa
nazwa, nowy program
Na tym ważnym pod względem strategicznym rynku GLS inwestuje w rozwój własnej sieci.
„Alternatywą dla rozwoju
własnego systemu byłoby dla GLS przejęcie,
po umiarkowanej cenie,
lub inwestycja w firmę
już ustabilizowaną na rynku
krajowym,“ wyjaśnia Rico
Back, Prezes Zarządu firmy
GLS B.V., Amsterdam. „W
8
Portugalii zamierzamy inwestowaćw Personalis, naszego nowego partnera sieci. W Hiszpanii będziemy systematycznie zwiększać
liczbę własnych ośrodków, a na pozostałych
obszarach oferować usługi za pośrednictwem firm partnerskich.“
W Hiszpanii GLS reprezentowana jest od
maja 2000 r. zarówno przez firmę własną
(Barcelona) jak i czołowe na rynku lokalnym
firmy partnerskie. Zmiana nazwy na GLS
Spain wprowadzi nową strategię rozwoju
we współpracy z partnerami. „Dzięki nazwie
GLS mamy łatwiejszy dostęp do dużych
przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym, ponieważ stawiają one
wysokie wymagania wobec usług przewozu
paczek poza granice kraju“, mówi R. Back.
Nowy magazyn GLS w Madrycie
Dzięki nowej siedzibie GLS Spain oferuje
wysokiej jakości usługi w całym regionie
Madrytu. Celem zbudowania własnej filii
było bezpośrednie pozyskanie większej ilości
przesyłek eksportowych bezpośrednio z tego
obszaru. Powstanie nowego oddziału oraz
jego ścisła współpraca z portugalskim partnerem Personalis (zobacz też: InSight
3/2004) spowodowało skrócenie czasu
połączeń między Hiszpanią a Portugalią z 48
do 24 godzin. To z kolei poprawiło jakość
usług na całym Półwyspie Iberyjskim. Dzięki
nowej filii w Barcelonie, GLS już od dawna
oferuje tranzyt paczek do Francji w czasie 24
godzin. Regularny czas przewozu do Niemiec, krajów Beneluxu, północnych Włoch i
Anglii przez Barcelonę wynosi obecnie 48
godzin.
Silni partnerzy regionalni
By zapewnić płynną obsługę przewozu
paczek oraz usług ekspresowych w całej
Hiszpanii, GLS współpracuje z lokalnymi firmami partnerskimi. „Właśnie Baleary i
obszary podlegające prawu celnemu, jak
Wyspy Kanaryjskie, Gibraltar, Andorra,
Ceuta i Mellila są trudne w świadczeniu
usług przewozu paczek przesyłek ekspresowych“, wyjaśnia Saadi Al-Soudani,
Dyrektor Zarządzający GLS International, a od września 2002 r. także Dyrektor
Zarządzający GLS Spain. „Dla każdego
regionu wybraliśmy odpowiednio silnego partnera, aby móc zaoferować najwyższą jakość usług naszym Klientom w
całej Hiszpanii.“
W lutym 2005 r. rozpoczęto współpracę z CHRONOEXPRESS, jedną ze spółek – hiszpańskiej firmy Post Corroes.
„CHRONOEXPRESS jest silnym partnerem, którego standard usług przynosi
korzyść naszym Klientom“, mówi AlSoudani. Współpraca odbywa się na
zasadzie wzajemności: dla przewozu
swoich przesyłek ekspresowych CHRONOEXPRESS korzysta z sieci GLS w całej
Europie.
Gospodarka
Hiszpanii w skrócie
Ludność: 42,1 miliona
Powierzchnia: 505.990 km2
Główne gałęzie gospodarki: turystyka,
komunikacja, informatyka, obróbka
metali (łącznie z przemysłem
samochodowym oraz budową statków),
budowa maszyn, rolnictwo, petrochemia
Główni partnerzy handlowi:
Francja, Niemcy
Główne towary eksportowe: pojazdy,
produkty rolne, artykuły wyposażenia
Główne towary importowe: nośniki
energii, pojazdy, maszyny, elektronika
9
REPORT
REPORT
Logistyka przedsiębiorstw handlowych w Europie
Hella – pomysły ułatwiające
handel pojazdami mechanicznymi
Dynamiczne systemy doświetlające zakręty, inteligentne czujniki,
profesjonalne systemy klimatyczne oraz asystent do zmiany pasa
ruchu – takie „pomysły dla samochodu jutra“ wprowadza do
produkcji seryjnej dostawca części zamiennych do pojazdów
mechanicznych — firma Hella KGaA & Co. z Lippstadt w Niemczech.
Już od jedenastu lat GLS przewozi dla Helli akcesoria oraz części
samochodowe.
wskazującą przedsiębiorstwom handlowym
przyszłość w organizacji usług przewozowych
w Europie.“ W zaopatrzeniu warsztatów oraz
sieci handlowych w Europie Hella polega na
solidnych, elastycznych partnerach.
Logistyka handlowa dla Europy
Hella zaopatruje producentów pojazdów
mechanicznych w oryginalne części wyposażenia i posiada jedną z największych na świecie organizację handlu częściami zamiennymi i akcesoriami dla pojazdów mechanicznych. „Z logistyki motoryzacyjnej pochodzi
wiele innowacyjnych pomysłów logistycznych“, wyjaśnia Rico Back, Prezes Zarządu
firmy General Logistics Systems B.V., Amsterdam (GLS). „I tak również Hella wybrała drogę
W ostatnich latach znacznie zmieniły się
wymagania stawiane przez branżę handlową wobec dostawców. Ponieważ magazynowanie towarów staje się coraz droższe, a życzenia Klientów coraz bardziej indywidualne, hurtownicy zamawiają u dostawców
małe ilości towaru, lecz z większą częstotliwością. „Odbiorca nie może zauważyć różnicy, czy dana część zamienna pochodzi z jego
kraju, czy z Niemiec“, mówi Jörn Nowag, Project Manager Działu Logistyki Handlowej
firmy Hella. „Wszelkie części zamawiane
przez kraje europejskie w centralnym magazynie w Erwitte (północna Nadrenia-Westfalia) muszą być więc przewożone do klienta w
jak najkrótszym czasie. Jest to wielkie wyzwanie,
jeśli weźmie się pod uwagę 14.000 Klientów w
całej Europie i ok. 900.000 zleceń rocznie!“
Rozwiązanie: w roku 1999 Hella zamknęła
w Niemczech wszystkie magazyny i od tamtej
pory cała organizacja dostawy towarów
odbywa się w centralnym magazynie w Erwitte. Magazyny we wszystkich innych krajach europejskich pozostają – a Erwitte dysponuje największym asortymentem towarów.
Od roku 2003 Hella sukcesywnie przyłącza własne europejskie spółki sprzedażowe
do istniejącego już systemu zasobów poprzez magazyn centralny w Erwitte. W tym
celu zainstalowano system globalnej kontroli
dyspozycji towarem: SAP APO (Advanced
Planning & Optimizing). Co więcej – ustalony
przez GLS czas przewozu na terenie Niemiec
i Europy umożliwia niezawodną dostawę
zamówionych artykułów bezpośrednio do
odbiorcy.
Usługa przewozowa „szyta na
miarę“
przez Hellę w Erwitte – dwa razy dziennie: o
godz. 19:00 (przesyłki bardzo pilne) i o godz.
20:00. Za pośrednictwem sortowni w Neu-
Jeśli w magazynie danej firmy brak jest
potrzebnej części zamiennej, wówczas
odpowiedzialne za sprzedaż biuro może za
pośrednictwem systemu APO sprawdzić jej
obecność w magazynie w Erwitte i automatycznie uaktywnić system zamówienia. Z
magazynu 48 w Bielefeld kierowcy GLS
odbierają towar – uprzednio przygotowany
Szybko jak straż pożarna
Hella — pomysły dla samochodu jutra
Wczesne rozpoznanie rynku oraz natychmiastowe wdrażanie wyróżniających się pod
względem technologicznym produktów to istotne atuty zapewniające firmie Hella
KGaA Hueck & Co. mocną pozycję na rynku międzynarodowym.
Całkowity obrót koncernu Hella wyniósł w roku gospodarczym 2003/04 (na dzień 31
maja) 3,14 miliarda euro. Na całym świecie w ponad 65 zakładach produkcyjnych,
spółkach zależnych oraz joint ventures zatrudnionych jest około 23.000 osób. W działach badań i rozwoju pracuje ponad 2.000 inżynierów i techników. Do grona Klientów
zaliczają się wszyscy czołowi producenci samochodów i systemów, jak również firmy
zaopatrzeniowe handlujące akcesoriami i częściami samochodowymi.
10
dia. W przyszłych miesiącach dołączy jeszcze
Norwegia i Hiszpania – partnerem w rozbudowie tej sieci jest również GLS“, komentuje
J. Nowag. „GLS spełnia dwa istotne warunki:
posiada sieć w całej Europie, z której i my
możemy korzystać, oraz pracuje niezwykle
konstruktywnie, szukając ciągle to nowych
rozwiązań.“
enstein, Dortmundzie i Hanowerze, jak również drogą bezpośredniego transportu przesyłki te docierają do Klientów firmy Hella.
Zadowalającym wynikiem tak działającego
systemu jest fakt, że wydajność dostaw
firmy Hella wzrosła od 1-2% do 95-96 %!
„Obecnie do systemu APO dołączyły Włochy, Wielka Brytania, Francja, Belgia i Holan-
Poza standardową ofertą przewozu paczek często zdarzają się przesyłki bardzo
pilne, posiadające szczególny status. Dla
przykładu: Hella projektuje i produkuje
zestawy niebieskich świateł do karetek, czy
pojazdów straży pożarnej – tak zwane sygnalizatory optyczno – dźwiękowe (RTK).
W wielu przypadkach chodzi o produkcję
specjalnych części do określonych typów
pojazdów. Mogą one być odbierane w centralnym magazynie w Erwitte. Współpraca z
GLS daje gwarancję, że na przykład włoska
karetka ratunkowa nie będzie musiała czekać dłużej niż 96 godzin na nowy zestaw RTK
i będzie szybko oddana do eksploatacji.
Produkty
Oświetlenie: Czołowy producent
technologii świetlnych i technologii
produkcji
Główna specjalność: reflektory,
oświetlenie sygnalizacyjne, systemy
oświetlenia wnętrz i moduły
samochodowe.
Elektronika: Czołowy producent elektroniki samochodowej dla większego
bezpieczeństwa i komfortu jazdy
Główna specjalność: elektronika świetlna, elektronika nadwozia / sieci zasilające łącznie z zarządzaniem energią, elektronika klimatyzacyjna, czujniki oraz w
przyszłości – artykuły oprogramowania.
Aftermarket: Hella oferuje bogaty
asortyment w dziedzinie oświetlenia,
elektryki, elektroniki i klimatyzacji, a
także proponuje wsparcie w zakresie
serwisu technicznego i sprzedaży.
11
COUNTRY REPORT
COUNTRY REPORT
Portret: GLS France –
służy Klientom od 26 lat
GLS France w skrócie:
Wzór zintegrowanej, doskonałej jakości
usługi przewozu paczek
Założenie firmy: 1979 r.
Siedziba główna: Tuluza
Główne sortownie: europejskie:
4 (Metz, Lille, Montpellier, Nicea);
krajowe: 7 (Reims, Le Mans, Beaune,
Niort, Lyon, Tuluza, Montpellier)
Placówki: 115: 44 filii,
71 filii pomocniczych
„Kto oferuje usługi przewozu paczek na
rynku francuskim, musi Francję naprawdę
dobrze znać“, mówi osoba, która o tym wie
najlepiej: Christian Mercier. W 1979 r. założył on przedsiębiorstwo o nazwie „Boy Courses“, szczycące się już od 26 lat pełnym sukcesem na francuskim rynku przewozu paczek, usług kurierskich i ekspresowych. W
Wyspecjalizowani w usługach
ekspresowych
Na kontynencie europejskim rynek francuski zalicza się, obok rynku niemieckiego,
do największych. W rzeczywistości jednak te
dwa największe narody bardzo się różnią:
pod względem demograficznym francuski
Paryż, Łuk Triumfalny
Gospodarka Francji w skrócie:
Ludność: 62.000.000
Powierzchnia: 547.030 km2, z tego zamieszkanych 545.630 km2 (47 miejsce na świecie)
Usługi: 70 % produktu krajowego brutto
Przemysł: 26 % produktu krajowego brutto
Rolnictwo: 4 % produktu krajowego brutto
Główne dziedziny eksportu: budowa maszyn, lotnictwo, elektronika; tekstylia, turystyka,
pojazdy mechaniczne, żelazo i stal, produkty chemiczne, produkty rolne, kosmetyki
Główne dziedziny importu: maszyny i pojazdy, surowce mineralne, wyroby elektrotechniczne i elektroniczne, dobra konsumpcyjne Główni partnerzy handlowi: kraje Unii
Europejskiej (przede wszystkim: D, GB, I, B, LUX, ES), USA, Szwajcaria, Japonia i Szwecja
12
Liczba pracowników: około 1.200
1993 r. nazwę „Boy Courses“ zmieniono na
„Extand“, a od 15 października 2003 r. firma
działa pod nazwą „GLS France“. Dzisiaj francuska córka GLS zajmuje trzecie miejsce, po
Chronopost i TNT, wśród prywatnych firm
przewozu paczek i posiada 115 magazynów
we Francji. Poza bliskim kontaktem z Klientami, GLS France wyróżnia krótki czas doręczeń, punktualna dostawa i szczególnie
duża różnorodność oferowanych usług. Certyfikat ISO gwarantuje od roku 1997 ich
wysoką jakość. Ponadto, jak wynika z analizy
przeprowadzonej w grudniu 2004 r., 90%
wszystkich Klientów jest zadowolona z
usług GLS France.
Liczba samodzielnych kierowców:
około 3.000
Obrót 2004 / 2005 r.: 260 milionów euro
Liczba przewiezionych paczek w 2004 /
2005 r.: 55 milionów paczek
Certyfikat ISO 9002: 1995, 1998, 2001 r.
Certyfikat ISO 9001 / 2000: 2003, 2004 r.
Główni partnerzy importu: Niemcy,
Wielka Brytania
Główni partnerzy eksportu: Niemcy,
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania,
Belgia
rynek usług kurierskich i ekspresowych poddany jest szczególnym wyzwaniom: tylko w
czterech regionach (Ile-de-France, ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes i Nord-Pasde-Calais) żyje ponad 40% wszystkich
mieszkańców. „75% naszego biznesu koncentruje się na czterech największych miastach francuskich: Paryżu, Lyonie, Marsylii i
Lille“, mówi Christian Mercier. Jest to zaledwie 5% całej powierzchni kraju. W okolicach
Paryża żyje około jednej piątej ludności, na
drugim miejscu jest Lyon z 1,3 miliona
mieszkańców, Marsylia z 1,1 milionem i Lille
z 950.000 mieszkańców. Tuluza, licząca
600.000 mieszkańców, jest piątym co do
wielkości miastem francuskim i siedzibą
GLS France.
GLS France przystosowała się do nieproporcjonalnego rozmieszczenia ludności w
kraju. Prowadzi działalność w siedmiu regionalnych sortowniach oraz 44 magazynach,
w których obok procesów operacyjnych,
skoncentrowana jest przede wszystkim
administracyjna obsługa paczek. 71 filii
podporządkowanych magazynom głównym, tworzą zintegrowaną sieć pokrywającą całą powierzchnię kraju, zapewniając w
ten sposób obsługę Klientów w czasie krótszym niż 24 godziny – nie tylko w dużych
miastach, lecz także i w wielu małych miejscowościach Francji, zamieszkanych przez
niewielu mieszkańców. Dla samego dwunastomilionowego regionu Ile-de-France –
trzy miliony ludzi żyje w centrum Paryża –
GLS France stworzyła łącznie 8 magazynów
w celu zagwarantowania wysokiej jakości
usług przewozu paczek i przesyłek ekspresowych. „Gęsta krajowa sieć umożliwia elastyczność naszych świadczeń oraz ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klientów“, podkreśla Christian Mercier.
Od małego samochodu dostawczego do
40-tonowych zestawów samochodowych –
3.000 pojazdów dostarcza każdego dnia
tysiące paczek do odbiorców. Przewożą one
codziennie około 225.000 przesyłek, z tego
60.000 w ramach usługi In-Night-Services.
W roku 2004 GLS France podwyższyła jesz-
Sortownia w GLS – Magazyn Vega w Roissy koło Paryża
cze ilość dostaw w porównaniu z rokiem poprzednim: przewieziono około 55 milionów
przesyłek dla około 10.000 Klientów; wśród
nich znajdują się znane przedsiębiorstwa,
takie jak Viking Office Depot oraz firmy
optyczne: Essilor, Bausch & Lomb i American Optical. Ciągły wzrost, który rozpoczął
się już rok po założeniu przedsiębiorstwa i
który wymagał otwarcia dalszych magazynów, utrzymuje się nadal.
Od „Tempa“ do „Ekspresu“
W 1979 r. przedsiębiorstwo, z siedzibą w
Tuluzie, rozpoczęło swoją działalność pod
nazwą „Boy Courses“. Już w rok po założeniu
firmy otwarto dwa oddziały: w Montpellier i
Bordeaux. Wkrótce potem ciągły wzrost
ilości przewożonych paczek zmusił do otwarcia dalszych placówek. „Od samego początku oferujemy naszym Klientom bogaty
asortyment sprawdzonych, wysokiej jakości
usług przewozu paczek o krótkim czasie
dostawy“, mówi Christian Mercier. W 1986 r.
firma „Boy Courses“ wprowadziła oferty
standardowe: „Tempo“ (dostawa następnego dnia do godz. 18.00), jak również
„Express“ (dostawa następnego dnia do
godz. 13.00). Aby umożliwić Klientom, obok
usługi przewozu w kraju, także wysyłkę do
innych krajów europejskich, otwarto filie w
Hiszpanii, Belgii i Holandii.
Już cztery lata później do oferty usług
kurierskich i ekspresowych dołączył produkt
„Euro Pass“ (paszport europejski). Obecnie
do portfolio produktów oferowanych przez
GLS France w 33 krajach europejskich zaliczają się cztery rodzaje usług: usługa przesyłek ekspresowych „In Night“, standardowy
pakiet wysyłkowy „Tempo“, standardowy
pakiet „Express“ oraz produkt europejski –
„Euro Pass“. Christian Mercier: „Europejska
sieć GLS zespaja się coraz bardziej. Jesteśmy
przekonani, że dzięki temu będziemy dalej
rozwijać eksport oraz umacniać naszą
pozycję na rynku francuskim.“
13
CLOSE UP
HIGHLIGHTS
Sukces płynący z
dobrej pracy zespołowej
my także działania operacyjne, które mają na
celu bardziej zautomatyzować pracę naszych
maszyn sortujących.
InSight: W październiku 2003 r. Extand zmieniła
nazwę na GLS France. Jak zareagowali Klienci na
tę zmianę?
Pascal Ageron: Firma Extand przyjęła nazwę
GLS France, aby możliwie szybko wykorzystać
dynamikę rozwoju wynikającą z włączenia się
do Grupy GLS. Komunikatywność kampanii
była entuzjastycznie przyjęta przez wszystkich
współpracowników. Ciągle pracujemy jednak
nad świadomością marki, jako że zmiana
nazwy przyniosła pewną utratę jej tożsamości.
InSight: Jak ocenia Pan rozwój regionalnego i
systemowego ruchu przewozowego z punktu
widzenia francuskiego eksportu?
W rozmowie biorą udział: Christian Mercier (Prezes Zarządu
GLS France), Claire Dubois-Berger, Pascal Ageron i Gilles Hilscher
(Dyrektorzy)
InSight: Jak przebiegał rozwój GLS France w
roku gospodarczym 2004/5 wyrażony w liczbach?
Claire Dubois-Berger: W roku gospodarczym
2004/5 uzyskaliśmy obrót w wysokości
około 260 milionów euro. Podobnie jak w
latach poprzednich – wzrósł on w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak przy
zachowaniu lepszej równowagi między
nakładem inwestycyjnym a zyskiem. Taki
rozwój bardzo nas cieszy.
InSight: Jakie czynniki przyczyniły się do osiągnięcia tak dobrego wyniku?
Christian Mercier: Napięta sytuacja gospodarcza zmusiła przedsiębiorstwa przewozowe do optymalizacji kosztów operacyjnych i
strukturalnych, a tym samym – do podniesienia stawek. Dodatkowymi kosztami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne
obciążono Klientów – zalicza się tu wzrost
ceny na oleje napędowe, przepisy prawne,
które spowodowały nacisk na nasze koszty
operacyjne*, inflację, jak również podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Faktem jednak jest, że wzrost produktywności oraz optymalizację kosztów operacyjnych zawdzięczamy przede wszystkim –
godnej uwagi – pracy zespołowej.
InSight: GLS France udało się polepszyć jakość
obsługi paczek. Jakie czynniki przyczyniły się
do tego?
Gilles Hilscher: Taki poziom jakości mogliśmy osiągnąć tylko dzięki naszemu doskonale umotywowanemu zespołowi oraz dzięki
całkowitej koncentracji naszej działalności
na osiągnięciu celów jakościowych.
Można dzisiaj bardziej polegać na wahadłowej sieci przewozu, jeśli weźmiemy pod
uwagę dotrzymywanie terminów odjazdu,
planu załadunków oraz czasów przejazdu…
Claire Dubois-Berger: …poza tym zainwestowaliśmy w systemy informatyczne, z których korzystają Klienci, jak również w środki
bezpieczeństwa, podnosząc przez to jakość
usług oraz obniżając poziom szkód. Miało to
pozytywny wpływ na koszty i na nasz
wizerunek wśród Klientów.
InSight: Jakie projekty informatyczne zaplanowano na rok gospodarczy 2005/6?
Claire Dubois-Berger: Planujemy rozwój
nowych ofert usługowych dla naszych
Klientów. Skupimy się tu na rozszerzeniu
portalu internetowego, z którego można
będzie śledzić przesyłki przy pomocy międzynarodowego, opartego na bazie internetowej wysyłkowego systemu GLS „Cross
Border“, jak również skrócić czas elektronicznego przekazu danych służących potwierdzeniu dostawy (POD). Poza tym, dla zwiększenia efektywności pracy, sprawdzamy
możliwości nowego oprogramowania dla
systemów zarządzania i zakupów. Prowadzi-
* ustawa o 35-godzinnym tygodniu pracy, ustawa Gayssot, ustawa o pracy w nocy
14
Gilles Hilscher: Europa jest gospodarczą rzeczywistością – nie ma już ograniczeń spowodowanych granicami państw. W przyszłości będziemy mówić o odległościach, a nie myśleć takimi
kategoriami, jak import czy eksport. Nasz europejski system przewozowy będzie rósł, by
stworzyć jedną wielką sieć GLS.
InSight: Czy planowane są jakieś zmiany na rok
gospodarczy 2005/6?
Christian Mercier: Nowa ustawa przewiduje na
rok 2007 ograniczenie dopuszczalnej prędkości
dla pojazdów ciężarowych do 90 km/h, zamiast
110 km/h. Musimy więc dostosować nasze
obecne usługi do nowych przepisów. Poza tym
planujemy wprowadzenie na rynek produktu
„Premium“ (dostawa do godz. 10:00), jak również rozpoczęcie działalności B2C.
InSight: Dziękujemy Państwu za rozmowę.
GLS Finland w akcji na całym terenie kraju
Piosenka GLS w radio
Piosenka GLS staje się piosenką dla
Europy. „One Europe“– taki tytuł nosi
radiowa wersja „Younique feat.Crystin“. Piosenkarka Crystin wyraziła w
niej swoje zamiłowanie do Europy. I
wcale nie jest wyjątkiem! „Younique“
dotyczy wszystkich, którzy przyczynili
się do powstania nagrania: piosenkarzy, muzyków i producentów – z których wielu jest pracownikami GLS. Ale
„Younique“ odnosi się także do tych,
którzy wspierają zjednoczenie Europy,
propagując zrozumienie i tolerancję
między narodami.
„Aby można było „usłyszeć Europę“,
chciałam połączyć wiele głosów i
włączyłam do melodii partie zarówno
lekkie, jak i mocniejsze.“ – mówi Crystin. Wynikiem jest wpadająca w ucho
melodia, napawająca optymizmem i
radością. Od połowy marca „One Europe“ nadawana jest przez wiele niemieckich i austriackich stacji radiowych. Od 14 lutego dostępna jest w
sklepach także płyta z piosenką. Jeśli
odniesie ona sukces w krajach niemieckojęzycznych, zostanie zaoferowana stacjom radiowym w całej Europie – początkowo w Holandii i Danii,
później we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Rozpoznacie tę melodię, gdy ją
usłyszycie!
Ożywczy wiatr na Północy
W GLS Finland odczuwa się ożywczy powiew wiatru: w październiku 2004 r. firma
przeprowadziła się do
nowej centrali w Turku
dysponującej magazynem wyposażonym w
nowoczesny system
Peter Ervasalo,
sortowania przesyłek.
Dyrektor GLS Finland
Wiosną przystąpi do
Cross Border – internetowego systemu GLS
służącego obsłudze paczek w obrocie międzynarodowym. Równocześnie powstanie nowy
krajowy system wysyłkowy. W Finlandii regu-
larny czas przewozu wynosi obecnie 24 do 48
godzin. Ilość eksportowanych paczek wzrosła
od maja do grudnia o prawie 30%. Liczba aktywnych Klientów w roku 2004 zwiększyła się
ponad dwukrotnie. „Obecnie w każdym
tygodniu zyskujemy nowych Klientów“, mówi
Peter Ervasalo, od maja 2004 r. Dyrektor GLS
Finland. „A wielkość przedsiębiorstw zainteresowanych naszymi usługami zmienia się. W
ubiegłych latach GLS Finland przewoziła
paczki przeważnie dla małych i średnich firm.
Obecnie kontaktują się z nami również duże
koncerny. W bieżącym roku gospodarczym liczymy na wzrost ilości wykonanych przez nas
usług łącznie o ok. 48%.“
LEX SYSTEM – nowy partner GLS w krajach nadbałtyckich
Od dnia 1 lutego 2005 r. GLS działa na terenie Estonii, Łotwy i Litwy za pośrednictwem
nowego partnera – LEX SYSTEM. Firma ta, specjalizująca się w kurierskich usługach paczkowych i ekspresowych, jest jedną z największych firm sektora prywatnego w krajach nadbałtyckich, obsługując rocznie do 822.000 przesyłek. Trzy sortownie znajdujące się w Kownie
(Litwa), Rydze (Łotwa) i Tallinnie (Estonia) oraz 20 filii umożliwiają
całkowite pokrycie powierzchni regionu nadbałtyckiego.
Poprzez partnerstwo z LEX SYSTEM GLS umocniła swoją
sieć w na tym terenie i zoptymalizowała czas przewozu
przesyłek. „Nowy czas doręczeń paczek z Neuenstein
wynosi obecnie dla Litwy i Łotwy 72 godziny, a dla Estonii 96 godzin“, wyjaśnia Saadi Al-Soudani, Dyrektor Zarządzający GLS International. „Mamy nadzieję, że zmiana ta stanie się bodźcem dla rozwoju, szczególnie w
dziedzinie eksportu“.
15
Teamwork does it!
Diligence in collection
and delivery –
a convincing European performance
with top service
Parcel, Logistics & Express

Podobne dokumenty

ekspres - GLS Poland

ekspres - GLS Poland Europie GLS uruchomi tysiące skanerów oraz Scan Stations. Postęp w dziedzinie IT jest jednocześnie warunkiem dla wprowadzenia nowych usług. GLS koncentruje się przy tym głównie na obszarze usług ek...

Bardziej szczegółowo