English for Children Poziomy zaawansowania

Transkrypt

English for Children Poziomy zaawansowania
English for Children
Kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 9-12 lat
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat uczęszczają na kursy prowadzone w oparciu o metodę
komunikatywną wspartą technikami total immersion. Ich celem jest otoczenie
uczniów językiem obcym w trakcie motywujących zabaw, gier, ćwiczeń oraz podczas
twórczych projektów językowych z elementami muzyki, plastyki i teatru.
Dzieci spotykają się na zajęciach w grupach od 8 do 12 uczniów dwa razy w tygodniu
w godzinach popołudniowych. Każda lekcja trwa 60 minut. Rok szkolny rozpoczyna
się w październiku, trwa do czerwca (z przerwą w okresie ferii zimowych) i obejmuje
60 spotkań.
Poziomy zaawansowania
SYMBOL
KURSU
CH1
CH2
CH3
CH4
Skala
poziomów
Gama College
Krótki opis programu kursu
Egzaminy
Cambridge
ESOL
Początki nauki angielskiego dostosowane
pod względem metod i technik nauczania
do umiejętności dzieci uczęszczających
do szkoły podstawowej. Poznawanie
angielskich słów, zwrotów, piosenek
i rymowanek połączone jest z ćwiczeniami
i zabawami językowymi, a także z czytaniem i pisaniem prostych tekstów.
Beginner
Elementary
Lower
Intermediate I
Lower
Intermediate
II
Tworzenie solidnych podstaw języka
angielskiego dostosowane pod względem
metod i technik nauczania do możliwości
i zainteresowań dzieci z III klasy szkoły
podstawowej. Początki samodzielnej
komunikacji w języku angielskim.
Pierwsze kroki na poziomie średnio zaawansowanym. Intensywna praca nad
językiem mówionym. Tworzenie swobody
w rozumienia ze słuchu, wypowiadaniu się
na temat krótkich tekstów czytanych oraz
w opisywaniu obrazków i sytuacji.
Drugi etap nauki na poziomie średnio zaawansowanym. Wyrównywanie proporcji
rozumienia, mówienia, czytania i pisania.
Tworzenie bazy gramatycznej umożliwiającej poznawanie bardziej złożonych struktur
języka angielskiego.
Umiejętności
wg europejskiej skali
poziomów CEFR
A1 – Breakthrough
Cambridge
YLE
STARTERS
Cambridge
YLE
MOVERS
Cambridge
YLE
FLYERS
Instytut Języka Angielskiego Gama College
ul. Michałowskiego 4, 31-126 Kraków
tel: 12 634 12 49, 12 634 12 59
email: [email protected]
www.gamacollege.pl
Dzieci poznają proste
słownictwo, wyrażenia
i zwroty potoczne,
których rozumienie
i stosowanie pozwala
im na porozumiewanie
się podczas gier
i zabaw językowych.
A2 – Waystage
Dzieci potrafią
rozmawiać o sobie,
o swoim otoczeniu,
rodzinie, szkole
i zainteresowaniach.

Podobne dokumenty