Aby usunąć numer telefonu komórkowego z bazy

Transkrypt

Aby usunąć numer telefonu komórkowego z bazy
Aby usunąć numer telefonu komórkowego z bazy
W przypadku, gdy Uczestnik Loterii nie jest zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, może
wysłać SMS-a o treści: STOP na numer 8065 (SMS jest bezpłatny), w następstwie którego, Administrator
zaprzestanie (w okresie czasu nie dłuższym niż 1 godzina od daty otrzymania SMS-a przez Organizatora)
wysyłania dodatkowych informacji SMS.
1/1

Podobne dokumenty