Nie bądźmy obojętni! - Apel do mieszkańców miasta

Transkrypt

Nie bądźmy obojętni! - Apel do mieszkańców miasta
MOPS Dębica
Nie bądźmy obojętni! - Apel do mieszkańców miasta
Dębica
Wzorem lat ubiegłych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie
szczególnej uwagi na osoby pozbawione miejsca zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową, starsze, samotne.
Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem dla tych osób. To właśnie w tym czasie, kiedy pojawiają się spadki
temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób pozostawionych bez środków do życia, pozbawionych
jakiejkolwiek pomocy.
Dlatego apelujemy, aby każdą informację o osobach, które potrzebują pomocy przekazywać odpowiednim służbom.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w piwnicach, w okolicach dworców,
ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka
pozwoli służbom miejskim na czas przyjść z pomocą.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina adresy i numery telefonów placówek świadczących pomoc
bezdomnym.
Schroniska przyjmujące mężczyzn:
- Dębica, ul. Słoneczna 1, tel. 14 670-44-71,
- Rzeszów, ul. Styki 21, tel. 17 852-15-71
- Tarnów, ul. Prostopadła 9a, tel. 0-14 622-39-78,
- Jarosław, ul. Sanowa 11, tel. 16 621-44-76,
- Mielec, ul. Sandomierska 19, tel. 17 586-22-52.
Schroniska dla kobiet:
- Jarosław, ul. Jasna 4, tel. 16 621-35-76,
- Racławówka 132 k. Rzeszowa, tel. 17 862-30-91.
Szczegółowymi informacjami dotyczącymi miejsc w placówkach dla bezdomnych dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej 12, tel. 14 670-50-06 oraz tel. 14. 681-35-90 wew. 111.
Podobnych informacji można zasięgnąć w dębickiej Straży Miejskiej pod numerem: 986.
Także w tej sprawie można dzwonić pod numer bezpłatnej infolinii Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
987- czynny całą dobę.
1

Podobne dokumenty