Konkurs „bilet miesięczny za darmo”* Formularz zgłoszeniowy

Transkrypt

Konkurs „bilet miesięczny za darmo”* Formularz zgłoszeniowy
Konkurs „bilet miesięczny za darmo”*
Formularz zgłoszeniowy
Imię i
nazwisko ...........................................................................................................................
Nr tel.
kontaktowego ...................................................................................................................
Nr paragonu (biletu
papierowego) ....................................................................................................................
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r.o ochronie
danych osobowych( j. t .Dz. U. 2015,poz.2135), wyłącznie do celów konkursu.
.........................................................
data i podpis uczestnika
* regulamin konkursu dostępny na stronie www.pks.olawa.pl

Podobne dokumenty