prosterol - lapteka.com.pl

Transkrypt

prosterol - lapteka.com.pl
PROSTEROL®
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługę maszyn.
kapsułki elastyczne
Stosowanie innych leków: dotychczas nie stwierdzono wystąpienia interakcji preparatu Proste rolo z innymi lekami. Pomimo tego
należy poinformować
lekarza o wszystkich przyjmowanych
ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
beta-sitosterolum
6mg
Jak stosowat lek Prosterol"7
Skład
Jedna kapsułka zawiera jako substancję czynną olej z zarodków kukurydzy (Zeae mai dis embrium oleum) w ilości równoważnej 6mg
~-sitosterolu. Substancja pomocnicza: olej arachidowy. Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, gliceryna bezwodna, mpagma A, woda
oczyszczona.
Dostępne opakowania:
30 lub 60 kapsułek.
Co to jest Prosteroi" i w jakim celu się go stosuje
ProsterolO jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym tradycyjnie w zaburzeniach
oddawania moczu wywołanych przerostem gruczołu krokowego (BPH). Skuteczność produktu w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długotrwałym
stoso-
o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować 2 razy dziennie po 2 kapsułki przed jedzeniem przez okres co najmniej 4 tygodni. W razie potrzeby kurację powtórzyć. Brak danych o objawach
przedawkowania.
W przypadku pominięcia dawki leku ProsterolO
stnieje możliwość bezpiecznego powrotu do poprzedniego
schematu leczenia. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego
na opakowaniu.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Proste rolo może powodować działania niepożądane.
Obecnie brak doniesień o możliwości wystąpienia działań niepożądanych w zakresie dawek terapeutycznych.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych
tutaj nie wymienionych,
należy poinformować o nich lekarza.
waniu i doświadczeniu.
Przechowywanie leku Prosteroi"
Zanim zastosuje się lek Prosteroi"
Lek przechowywać
nym dla dzieci.
Nie należy stosować leku ProsterolO, jeśli występują: nadwrażliwość
na którykolwiek ze składników, uczulenie na olej arachidowy lub
pochodne kwasu benzoesowego. Ostrzeżenie:
Stosowani~ preparatu nie zwalnia pacjenta z obowiązku regularnych badan urologicznych.
Ciąża: nie dotyczy.
Karmienie
piersią:
nie dotyczy.
w temperaturze
MZ Świad. Rej. Nr 0479
do 25°C, w miejscu niedostęp-

Podobne dokumenty