Formularz zgłoszeniowy - ptaki pojedncze

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy - ptaki pojedncze
Konkurs i wystawa ptaków egzotycznych 2015
SHP „Canaria 02”
dane adresowe wystawcy
Nazwa stowarzyszenia
Nazwisko
Imię
Kod pocztowy
Miasto
Ulica
CIH
Nr domu
Zgłoszenie elektroniczne (wpisać TAK lub NIE)
Wypełniony formularz wysłać na adres [email protected]
Nr tel.
Data zgłoszenia
ZGŁOSZENIE PTAKÓW POJEDYNCZYCH
Nr klatki nadawany
przez Organizatora
Konkursu
Nr
obrączki
Dokładna nazwa ptaka z określeniem gatunku, mutacji,
koloru i intensywności upierzenia
Klatka nr:
……………….
Klatka nr:
……………….
Klatka nr:
……………….
Klatka nr:
……………….
Klatka nr:
……………….
Pola oznaczone szarym kolorem wypełnia organizator konkursu.

Podobne dokumenty