Komunikat nr 1

Transkrypt

Komunikat nr 1
I KOMUNIKAT
Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
Oddział Podkarpacki
zaprasza na
IV Konferencję Naukowo-Szkoleniową
zorganizowaną z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
,,Postępy w Ratownictwie Medycznym
oraz Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki”
w dniu 11 października 2013r.
Patronat honorowy
Alicja Chomycz-Śmigielska
Wojewoda Podkarpacki
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
Sekretariat Konferencji
Mgr Agnieszka Dudzic
Tel. 017 872 11 95
Oddział Podkarpacki PTPAiIO
Wydział Medyczny, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego
ul. Prof. St. Pigonia 6
35-310 Rzeszów
WARUNKI UCZESTNICTWA
Ważne terminy
Przesłanie karty uczestnictwa – od 1 sierpnia 2013r. do wyczerpania limitu miejsc
Opłata kosztów uczestnictwa – do 30 września 2013r.
Koszty uczestnictwa
Członkowie PTPAiIO – 50 zł
Ratownicy Medyczni – 80 zł
Pozostali Uczestnicy – 130 zł
Pakiet dla każdego uczestnika obejmuje: uczestnictwo w obradach i warsztatach szkoleniowych, materiały zjazdowe, wyżywienie, ,
certyfikat uczestnictwa z przyznanymi punktami ( Ratownicy Medyczni i Pielęgniarki).
W przypadku rezygnacji organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.
Wpłatę prosimy dokonać na konto:
PTPAiIO/ o Podkarpacki
Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
27 9173 0002 0000 0519 2000 0010
Z dopiskiem: WPISOWE, oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika
W przypadku opłat zbiorowych, proszę podać nazwiska osób, za które dokonano wpłaty.
Rejestracja uczestników i opłaty: Agnieszka Dudzic ----- [email protected]
017 872 11 95, fax. 17 872 13 58
Sprawy organizacyjne: Dorota Ozga tel. 531 055 544, Edyta Niemczyk tel. 601 377 082
Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno – Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Ćwiklińskiej 2 bud. D9, aula nr 108
Zgłoszenie uczestnictwa: Formularz rejestracyjny dostępny będzie na stronie www.univ.rzeszow.pl
(Zakładka Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego / konferencje).
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI ZOSTANIE PRZESŁANY UCZESTNIKOM
DO 30 WRZEŚNIA 2013.
11 PAŹDZIERNIKA 2013
8.00 - 9.00
9.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30
– Rejestracja uczestników
– I SESJA PLENARNA
Stany zagrożenia życia – zespoły wyjazdowe
– przerwa kawowa
– II SESJA PLENARNA
Stany zagrożenia życia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
– obiad
– III SEJSA PLENARNA
Kształcenie w Systemie Ratownictwa Medycznego
– przerwa kawowa
– WARSZTATY
– ZAKOŃCZENIE KONFERRENCJI

Podobne dokumenty