Tel. centrala 12 64 68 000 Tel. sekretariat 12 64 68 502 FAX 12 64

Transkrypt

Tel. centrala 12 64 68 000 Tel. sekretariat 12 64 68 502 FAX 12 64
Tel. centrala
Tel. sekretariat
FAX
e-mail
12 64 68 000
12 64 68 502
12 64 68 930
[email protected]
Prezes Zarządu
Główny Specjalista
Dyrektor ds. Lecznictwa
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości
Główny Księgowy
Rzecznik Prasowy
12 64 68 502
12 64 68 933
12 64 68 502
12 64 68 402
12 64 68 716
12 64 68 502
Poradnie Przyszpitalne
Oddziały
kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim
33 87 49 071
33 87 49 070
Zakład Endoskopii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Rehabilitacji
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Transfuzjologii
Pracownia Serologii Bank Krwi
Ośrodek Zwalczania Zakażeń Szpitalnych
12 64 68 292
12 64 68 654
12 64 68 605
12 64 68 255 - sekretariat
12 64 68 762 - rejestracja
12 64 68 607
12 64 68 242
12 64 68 311
Dział Koordynacji Opieki – Kierownik
Biuro Przyjęć Nagłych
Biuro Przyjęć Planowych
12 64 68 166
12 64 68 613
12 64 68 986
Dział Organizacyjny - Kierownik
Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dział Prawny
12 64 68 510
12 64 68 352
12 64 68 267
12 64 68 465
12 64 68 349
12 64 68 463
12 64 68 930 - fax
12 64 68 427
12 64 68 327
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Dziennik Podawczy
Biblioteka
Kapelan Szpitalny
Dział Finansowo – Księgowy - Kierownik
Sekcja Finansowa
Kasa
Sekcja Księgowości
Sekcja Płac
12 64 68 435
12 64 68 383
12 64 68 683/950
12 64 68 751
12 64 68 303
12 64 68 216/204/208/253
12 64 68 523
12 64 68 252/302
Dział Komercji, Marketingu i Komunikacji
Korporacyjnej
12 64 68 649
12 64 68 128
Dział Statystyki i Rozliczeń
Dział Sprzedaży i Kontraktowania
12 64 68 563
12 64 68 436
12 64 68 188
12 64 68 722
12 64 68 552
12 64 68 464
12 64 68 557
Dział Planowania i Analiz
Dział Infrastruktury Szpitalnej
Sekcja Aparatury Medycznej
Dział Gospodarczy
12 64 68 354
12 64 68 470
12 64 68 558
12 64 68 652
12 64 68 373
Dział Informatyki
12 64 68 005
12 64 68 004
12 64 68 701
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
12 64 68 207
12 64 68 210/109
12 64 68 702
12 64 68 942/763/203
Sekcja Zaopatrzenia
STANOWISKA SAMODZIELNE
Zespół Radców Prawnych
12 64 68 651
Stanowisko ds. BHP/p.poż
12 64 68 401
Kancelaria Tajna – Pełnomocnik ds. Informacji
12 64 68 451
Niejawnych/Stanowisko ds. OC

Podobne dokumenty