Nadal poszukujesz najlepszego kredytu ? Sprawdź jak w 4 krokach

Transkrypt

Nadal poszukujesz najlepszego kredytu ? Sprawdź jak w 4 krokach
Nadal
poszukujesz
najlepszego
kredytu ?
Sprawdź jak w
4
krokach
porównać oferty,
lub skontaktuj
się z nami, aby
oszczędzić czas
i pieniądze!
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze.
Copyright © 2017 www.finansowi.org
Poradnik kredytowy jest własnością autora wszelkie prawa do niego są w całości zastrzeżone.
Rozpowszechniane Poradnika Kredytowego lub jego części, zarówno w zapisie elektronicznym jak i na papierze, wymaga zgody.
Czym się zajmuję?
Nie tak dawno temu, spotkałem się z poleconym klientem agencji nieruchomości,
który szukał kredytu hipotecznego na zakup wymarzonego domu. Wspomniany klient na
umówione spotkanie przyszedł ze sceptycznym nastawieniem: “Mam już ofertę kredytu ze
swojego banku. Co jeszcze możecie mi zaproponować ?”
Po wspólnym sprawdzeniu oferty oraz weryfikacji innych dostępnych na rynku ofert
kredytów Pan Bartosz zdecydował się na współpracę ze mną. Co go przekonało ?
Najistotniejszym argumentem było to, że dzięki mnie zaoszczędził ponad 55 000
PLN. Dodatkowo w jego imieniu wynegocjowałem inne istotne zapisy umowy kredytowej,
które pozwolą mu komfortowo spłacać zaciągnięty kredyt.
Pan Bartosz jest przedsiębiorcą, i tak się składa, że obecnie reprezentuję go przed
bankiem także w kwestiach związanych z uzyskaniem kredytu dla jego firmy.
Jako niezależny doradca finansowy specjalizuję się w sprawach kredytów zarówno
przeznaczonych dla osób indywidualnych jak i firm. Pomagam w sfinansowaniu różnych
potrzeb zaczynając od zakupu domu, lub mieszkania, poprzez zakupy inwestycyjne oraz pod
wynajem, a na budowie domu kończąc. Nie obce są mi sprawy kredytów przeznaczonych na
zakup lub budowę lokali komercyjnych, współpracuję również z developerami w zakresie
pozyskiwania finansowania na inwestycje budowlane.
Wierzę, że pomimo nie zawsze pochlebnych opinii o doradcach finansowych, uda mi
sie zbudować opartą na wysokiej jakości usług oraz odpowiedzialną firmę doradztwa
finansowego.
Spotkanie ze mną jest bezpłatne i nie zobowiązujące, sprawdź jakie korzyści przyniesie
Tobie.
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
Witam serdecznie,
Dziękuję za zaufanie oraz zgodę na kontakt. Mam nadzieję, że poniższe opracowanie
rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości oraz okaże się pomocne w poszukiwaniu najlepszego
kredytu.
Pamiętaj, że w
każdej chwili możesz się ze mną skontaktować w dogodny dla Ciebie
sposób,
dane
moje
kontaktowe
odnajdziesz
w
stopce
każdej
strony
oraz
na
www.finansowi.org
Kilka słów o mnie
Od przeszło 14 lat pracuje na rynku finansowym. W trakcie mojej pracy zawodowej w
bankach przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju zaczynając od pracy na stanowisku
doradcy klienta poprzez dyrektora oddziału do menadżera odpowiedzialnego za sprzedaż w
sieci liczącej ponad 140 placówek bankowych.
Dlaczego przybliżam Ci moje CV? Obecnie w Polsce zawód doradcy finansowego nie
jest regulowany, co oznacza, że doradcą może zostać każdy, a przynajmniej za doradcę
może się uważać. Taki stan rzeczy niesie za sobą duże ryzyko niewłaściwego doradztwa. To
co wyróżnia mnie i moją firmę na rynku usług doradztwa finansowego to wieloletnie
doświadczenie, tysiące
pozytywnie przeprowadzonych spraw, wysoka etyczność oraz
odpowiedzialność za okazane zaufanie i powierzone i zadania.
Możesz być pewny, że każdą sprawę prowadzę jakby była moją własną, przez co
masz gwarancję pozytywnego jej zakończenia. Jeśli nie będę mógł Ci pomóc osobiście
wykorzystamy moje kontakty biznesowe z których na co dzień korzystają moi klienci.
Jeśli uznasz że przekazane w poradniku treści są wartościowe udostępnij go proszę
znajomym którzy poszukują wsparcia w obszarze finansów. Dzięki temu będę wiedział, że
moja praca ma sens, a materiały które publikuję będą miały szansę trafić do szerszego
grona odbiorców. Pracuję tylko i wyłącznie na poleceniach jest to gwarancją wysokiej jakości
mojej pracy – inaczej umarłbym z głodu ;)
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do lektury
Michał
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
Zanim trafisz do doradcy finansowego:
Usługa doradztwa jest bezpłatna – wbrew pozorom usługa doradztwa nie jest
darmowa, jest bezpłatna dla klienta. Wynagrodzenie otrzymuję z banku. Bezpłatność polega
na tym, iż bank dzieli się z nami swoim zyskiem, na takich zasadach działa cały rynek
doradztwa. Gdy składasz wniosek samodzielnie całość opłat pozostaje do dyspozycji banku,
dlatego nasza usługa dla Ciebie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Usługa doradztwa jest bezpieczna – nasze usługi są bezpieczne ponieważ wszystkie
informacje przekazywane doradcy objęte są tajemnicą bankową. Działam zgodnie
z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz GIODO.
Usługa doradztwa jest wygodna – ponieważ na jednym spotkaniu możesz porównać
wszystkie dostępne na rynku oferty banków. Zlecenie spraw doradcy pozwala na
oszczędzenie czasu,
dodatkowo biorę na siebie wszystkie formalności związane
z udzieleniem Twojego kredytu.
Usługa doradztwa jest korzystna – z uwagi na dużą ilość kredytów, które dostarczam
bankom mam większe możliwości negocjacji warunków Twojego kredytu, przez co
zaciągnięte zobowiązanie jest tańsze.
Dlaczego tak ważne jest zabezpieczanie transakcji poprzez składanie wniosku do kilku
banków:
Pomimo posiadania zdolności kredytowej oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów
czasami bank nie decyduje się na udzielenie kredytu hipotecznego. Z pozoru łatwa sprawa
kredytowa kończy się odmową udzielenia kredytu – taki stan rzeczy często potrafi
pokrzyżować plany oraz narazić potencjalnego kredytobiorcę na znaczne koszty jak np.
utrata zadatku u dewelopera czy zbywcy. Czy bank ma takie prawo i dlaczego tak się dzieje?
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe przyznanie kredytu bank uzależnia
od zdolności kredytowej kredytobiorcy, mówiąc wprost bank sprawdza czy Jesteś w stanie
spłacać zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Składając
wniosek kredytowy jesteśmy zobowiązani do przedłożenia na żądanie banku dokumentów
oraz i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności. W przypadku negatywnej
oceny zdolności kredytowej bank nie może udzielić kredytu. Należy jednak wziąć pod uwagę
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
jeszcze jedną istotną sytuację, w której pomimo posiadania przez potencjalnego
kredytobiorcę zdolności kredytowej, bank nie decyduje się na udzielenie kredytu.
Posiadanie zdolności kredytowej oraz dostarczenie wymaganych dokumentów nie
zobowiązuje banku do wydania decyzji pozytywnej, a co za tym idzie udzielenia kredytu.
Dzieje się tak ponieważ to bank samodzielnie, w granicach obowiązujących przepisów
prawa, kształtuje swoją politykę kredytową. Dodatkowo w przypadku ubiegających się
o kredyt klientów nie będących przedsiębiorcami, żadne przepisy nie nakładają na bank
obowiązku przekazywania wyjaśnień dotyczących dokonanej oceny zdolności kredytowej.
Jedynie w przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o kredyt i na jego wniosek bank jest
zobowiązany do przekazania w formie wyjaśnień dotyczących szczegółów oceny zdolności
kredytowej (art. 70 ust. 5 ustawy – Prawo bankowe).
Zanim weźmiesz kredyt
Rozważ jaka forma pożyczenia pieniędzy od banku będzie dla Ciebie najlepsza.
Pamiętaj, że powinieneś być przekonany o tym, że Jesteś w stanie spłacić całą pożyczoną
kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Pozytywna ocena Twojej zdolności kredytowej
przez bank nie zwalnia Cię z obowiązku rozsądnego zarządzania finansami.
Warto wziąć pod uwagę, że w trakcie długiego okresu kredytowania mogą pojawić się
sytuacje nieprzewidziane, a Twoja sytuacja materialna nie zawsze może być tak dobra. Bądź
przygotowany na spłatę wyższej raty – z uwagi na zmienność stopy procentowej kwota
kredytu z odsetkami może być wyższa niż w momencie jego zaciągania. Dzieje się tak
ponieważ składową zmiennej stopy oprocentowania jest stopa referencyjna1, ustalana przez
Radę Polityki Pieniężnej w przypadku kredytów złotówkach jest to WIBOR2
Jest to element niezależny od banku, a jego zmiana wpływa na wysokość
oprocentowania Twojego kredytu. W przypadku wzrostu stopy referencyjnej wysokość
Twojej raty również wzrośnie (natomiast w przypadku obniżenia stopy referencyjnej rata
będzie niższa). Decydując się na kredyt oparty o zmienną stopę procentową, powinieneś
zapoznać się z jej historycznym wartościami oraz pamiętać o ryzyku związanym ze zmianą
jej wysokości.
1
stopa referencyjna - stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania kredytu odnosząca się do minimalnego
oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ustalana przez Radę Polityki
Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.
2
WIBOR – (Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza referencyjną wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku
międzybankowym. Jest to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Stawka ustalana jest w oparciu o
kwotowania banków na rynku międzybankowym w danym dniu i podawana jest do wiadomości publicznej w następnym dniu.
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
Jak wybrać najlepszą ofertę kredytową?
Warunki cenowe kredytu, odnoszące się do udzielenia kredytu – opłaty
pobierane przez bank na wstępie:

Prowizja za udzielenie kredytu;

Obowiązkowe ubezpieczenie kredytobiorcy;

Opłata za wycenę nieruchomości;

Opłata za rozpatrzenie wniosku.
Warunki cenowe kredytu, odnoszące się do obsługi kredytu – opłaty
pobierane przez bank w trakcie okresu kredytowania :

Marża banku, stanowiąca składnik oprocentowania kredytu oraz wskazująca na zysk
banku;

Opłaty związane z okresowym badaniem zdolności kredytowej oraz sprawdzaniem
stanu prawnego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie dla kredytu;

Opłaty karne za nieterminową spłatę rat;

Opłaty związane z niespełnianiem przez kredytobiorcę warunków zawartych
w umowie lub ofercie promocyjnej banku;

Opłaty za zmianę warunków umowy kredytowej, oraz jej aneksowaniem;

Koszty produktów powiązanych z kredytem takich jak rachunek osobisty, karta
kredytowa, ubezpieczenie nieruchomości.
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
Warunki cenowe kredytu, odnoszące się do zamknięcia kredytu – opłaty
pobierane przez bank na zakończenie:
 Opłaty za wcześniejszą częściowa spłatę kredytu;
 Opłaty za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu;
 Opłaty za rozliczenie kredytu oraz wydanie stosownych zaświadczeń.
Porównując ze sobą oferty banków zwróć szczególną uwagę na :

Warunki cenowe, a w szczególności marżę kredytu;

Koszty uzyskania kredytu oraz spłaty kredytu;

Wysokość miesięcznych rat;

Całkowity koszt kredytu;

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO);

Koszty mogące pojawić się w trakcie obsługi kredytu.
Uwaga: Aby uniknąć problemów w przyszłości zapoznaj się dokładnie z umową kredytową
oraz regulaminami. Zawarte w niej są informacje, które pozwolą Ci na ocenę wszystkich
warunków udzielenia kredytu. Umowa opisuje także prawa i obowiązki banku i kredytobiorcy,
które warto dokładnie przeczytać.
Pamiętaj! Pytaj, jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe. Zadaniem doradcy bankowego jest
wyjaśnienie wszystkich Twoich wątpliwości.
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
Warto zwrócić uwagę
Dodatkowymi warunkami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze banku są tzw.
warunki miękkie, które odnoszą się do współpracy na linii kredytobiorca – bank. Z uwagi na
złożoność procesu kredytowego, nie zawsze będzie istniała możliwość wycofania się ze
współpracy z obecnym bankiem, stąd warto mieć po drugiej stronie partnera, a nie instytucję
wychodzącą z pozycji siły. Aby zapobiec problemom w przyszłości warto sprawdzić czy
bank:

Profesjonalnie i kompleksowo informuje o produkcie;

Zapewnia fachowe doradztwo oraz pomoc w załatwieniu formalności kredytowych;

Jak duży stopień sformalizowania procesów występuje w banku, oraz czy wymagane
są ponadstandardowe dokumenty;

Działa szybko i sprawnie, dbając o komfort swoich klientów oraz nie narażając ich na
niepotrzebne koszty.
Z mojego wieloletniego doświadczenie wynika, iż ta sfera jest najczęściej pomijana
przez kredytobiorców przy wyborze oferty. Niestety jak pokazuje przyszłość to późniejsza
współpraca ma największy wpływ na zadowolenie z kredytu oraz komfortu jego spłaty.
W sytuacjach niestandardowych, a wręcz kryzysowych partnerska relacja z bankiem staje
się nieoceniona. Warto mieć świadomość, iż kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem
długoterminowym, przez co ryzyko wystąpienia niechcianych zdarzeń jest bardzo
prawdopodobne
Jeśli potrzebujesz pomocy, zawsze możesz skontaktować się z mną, a ja
pomogę Ci w wyborze najlepszej oferty kredytowej. Dane kontaktowe mojej firmy
umieściłem na dole każdej strony poradnika.
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
Co mnie czeka czyli : Jak wygląda proces kredytowy?
Szacujesz budżet
Na wstępie sprawdź swoją zdolność kredytową. Poprawna ocena zdolności kredytowej
pozwoli Ci określić na jaką nieruchomość możesz sobie pozwolić przy obecnych zarobkach
i wydatkach. Nawet jeśli obliczona zdolność kredytowa jest wysoka radzę abyś dopasował
ratę kredytu do Twojego miesięcznego budżetu. Pamiętaj, że to kredyt jest dla Ciebie, a nie
odwrotnie. Określ kwotę kredytu. Kwota kredytu będzie zależała od wartości nieruchomości,
Twojej zdolności kredytowej oraz wysokości wkładu własnego, którego wymagana wartość
minimalna jest różna w różnych bankach.
Wybierasz nieruchomość
Zdecyduj gdzie chcesz zamieszkać. Wybór nieruchomości jest ważny dla Ciebie
i Twojej rodziny. Pamiętaj, że oprócz raty kredytu będziesz ponosił jeszcze koszty
utrzymania nieruchomości i będzie miało to też wpływ na Twój miesięczny budżet.
Składasz wniosek o kredyt
Wspólnie kompletujemy wymagane w procesie kredytowym dokumenty. Zawsze warto
skonsultować ten proces ponieważ odmiennie wygląda on w każdym z banków.
Przykładowo, jeśli kupujesz nieruchomość na rynku wtórnym, nie zawsze będziesz
potrzebował umowy przedwstępnej. W wielu przypadkach decyzja podejmowana jest na
podstawie danych o nieruchomości z wniosku kredytowego. Rozmowę ze sprzedającym
prowadzisz ze świadomością, że masz już kredyt. Może łatwiej będzie Ci negocjować cenę?
Skontaktuj się z mną tu :napisz mail'a ,aby otrzymać listę wymaganych dokumentów.
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000
Podpisujesz umowę kredytową
Na podstawie dostarczonych dokumentów
bank oceni Twoją zdolność kredytową
i podejmie decyzję w sprawie Twojego wniosku. Pozytywna decyzja kredytowa
potwierdza warunki umowy kredytowej. Przed podpisaniem umowy przekażę Ci wszystkie
potrzebne informacje do porównania ofert oraz pomogę w podęciu decyzji o wyborze tej
jedynej. Zapoznamy się wspólnie z warunkami zawartymi w umowie kredytowej, abyś miał
pewność o słuszności wyboru.
Podpisujesz akt notarialny
Po podpisaniu umowy kredytowej czas na wizytę u notariusza. Podpisz umowę zakupu
Twojej nieruchomości u notariusza. Weź ze sobą na to spotkanie umowę kredytową oraz
dokumenty potwierdzające tożsamość.
Uruchamiamy kredyt
Po popisaniu aktu notarialnego oraz spełnieniu pozostałych warunków wymaganych do
uruchomienia kredytu, bank wypłaca środki zgodnie z zapisami aktu oraz Twoją dyspozycją.
Planujesz przeprowadzkę
Gratuluję, już jesteś u siebie. Możesz urządzić parapetówkę.
Pamiętaj
Jeśli chcesz powierzyć mi swoją sprawę niezależnie na jakim etapie procesu jesteś zawsze
możesz się ze mną skontaktować mailowo lub telefonicznie.
Moi klienci oszczędzają
czas i pieniądze
 www.finansowi.org  [email protected]
www.facebook.com/finansowi.org  +48 720 001 000