Regulamin Wyścigów rodzinnych na rowerach wodnych I

Transkrypt

Regulamin Wyścigów rodzinnych na rowerach wodnych I
Regulamin
Wyścigów rodzinnych na rowerach wodnych
I. Organizator:
 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Kostkowie,
ul. Wejherowska 24; 84-250 Gniewino,
tel. 058 670 66 39 lub 058 670 66 44 ,
[email protected]
II. Miejsce i termin:
 Przystań w Nadolu
 Dnia 30.05.2013r r. (czwartek), godz.15:00.
III. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia uczestników wyścigów będą odbywały się w dniu
zawodów na Przystani od godz. 14.00-14.45
IV. Uczestnictwo:
 W zawodach mogą brać udział trzyosobowe lub czteroosobowe rodziny
( tym przynajmniej jedno dziecko)
 Warunek : pokrewieństwo I stopnia ( babcia, dziadek, mama, tata, dzieci
od lat 6 do lat 16-tu )
 Liczba załóg uczestniczących ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
 W zależności od liczby uczestniczących załóg w zawodach będą
rozgrywane eliminacje i finał bądź tylko finał.
 Zawdy poprowadzi komisja sędziowska powołana przez organizatora,
której decyzje są ostateczne.
 Wszystkich uczestników obowiązują kamizelki ratunkowe, które są
dostępne na Przystani.
V. Nagrody:
 I, II, III, miejsce – medale i dyplom dla rodziny,
 IV miejsce - dyplom
 Pozostałe miejsca – dyplomy uczestnictwa w imprezie.
VI. Uwagi końcowe:
 Komisję sędziowską powołuje Organizator imprezy,
 Wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Komitet
Organizacyjny,
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.
 Impreza będzie zabezpieczana przez Wejherowskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
 Organizator zastrzega sobie odwołania imprezy w przypadku wystąpienia
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych
AM

Podobne dokumenty