LE PLAISIR DU CHAUFFAGE À LA FRANÇAISE

Transkrypt

LE PLAISIR DU CHAUFFAGE À LA FRANÇAISE
LE PLAISIR DU CHAUFFAGE À LA FRANÇAISE
Ysios
MOCNE STRONY
- Design zaokrąglony
- Urządzenie szczelne z
możliwością podłączenia
doprowadzenia powietrza z
zewnątrz
- Drzwi ścianki przedniej
żeliwne lub pełne
witroceramiczne
- Wnętrze z cegieł
ogniotrwałych barwionych
- Podwójny deflektor ze stali
nierdzewnej i wermikulitu
- Pojedynczy pilot umożliwiający
sterowanie przepływami
powietrza spalania
- Opcja: cegły zapewniające
utrzymywanie ciepła
DANE TECHNICZNE
- Nr katalogowy produktu :
110906
- Moc nominalna : 5 kW
- Sprawność : 77 %
- Średnica dyszy : 150 mm
- Odprowadzanie spalin :
Dessus
- Szerokość : 525 mm
- Wysokość : 1495 mm
- Głębokość : 525 mm
Producent francuski
Ogrzewana
powierzchnia:
30 m2 przy niezbyt
dobrej izolacji,
75 m2 przy dobrej
izolacji
Gwarancja 5-letnia
Polana o długości 33
cm, w pionie
Polana o długości 25
cm, w poziomie
WYBóR KOLORóW
SZCZEGółOWE INFORMACJE
DOTYCZąCE PRODUKTU

Podobne dokumenty

Cylium

Cylium LE PLAISIR DU CHAUFFAGE À LA FRANÇAISE

Bardziej szczegółowo