Cylium

Transkrypt

Cylium
LE PLAISIR DU CHAUFFAGE À LA FRANÇAISE
Cylium
MOCNE STRONY
- Design zaokrąglony
- Dostępny w różnych wersjach:
boki metalowe, kamień
wapienny, kamień twardy
beżowy
- Urządzenie szczelne z
możliwością podłączenia
doprowadzenia powietrza z
zewnątrz
- Wnętrze z cegieł
ogniotrwałych barwionych
- Tylny wymiennik ciepła
- Podwójny deflektor ze stali
nierdzewnej i wermikulitu
- Pojedynczy pilot umożliwiający
sterowanie przepływami
powietrza spalania
- Opcja: cegły zapewniające
utrzymywanie ciepła
DANE TECHNICZNE
- Nr katalogowy produktu :
237048
- Moc nominalna : 7 kW
- Sprawność : 80 %
- Odprowadzanie spalin :
Arrière ou dessus
- Szerokość : 635 mm
- Wysokość : 1520 mm
- Głębokość : 650 mm
Producent francuski
Ogrzewana
powierzchnia:
40 m2 przy niezbyt
dobrej izolacji,
105 m2 przy dobrej
izolacji
Gwarancja 5-letnia
Polana o długości 33
cm, w pionie
Polana o długości 25
cm, w poziomie
WYBóR KOLORóW
SZCZEGółOWE INFORMACJE
DOTYCZąCE PRODUKTU