Hasło zdolnosc-kielkowania-nasion

Transkrypt

Hasło zdolnosc-kielkowania-nasion
zdolność kiełkowania nasion
(hodowla lasu, szkółkarstwo), procent nasion normalnie kiełkujących w ciągu określonego czasu próby,
różnego dla poszczególnych gatunków; zdolność kiełkowania nasion wraz z energią kiełkowania nasion
stanowią podstawę do określenia klasy jakości nasion poddawanych ocenie.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Mała encyklopedia leśna. Wyd. drugie zmienione. PWN. Warszawa 1980, 1991
Publikacje powiązane tematycznie
Zasady i metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych. Praca zborowa pod red. A. Załęskiego.
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2000.
Nasiennictwo leśnych drzew i krzewów iglastych. Praca zbiorowa pod red. A. Załęskiego. Oficyna
Edytorska „Wydawnictwo wiat”. Warszawa 1995
Nasiona leśnych drzew liściastych. Od zbioru do siewu. Bolesław Suszka, C. Muller, M. Bonet-Masimbert.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa – Poznań 2000. 

Podobne dokumenty