AKOPOL Szanowni Państwo

Transkrypt

AKOPOL Szanowni Państwo
A K O P O L
SP. Z O.O.
Inwestor "Osiedla Akademickiego"
Akopol Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 2/20, 31-866 Kraków
tel. 012 648 42 30, fax: 012 648 42 30 wew. 22
http://www.akopol.com
e-mail: [email protected]
Szanowni Państwo,
W imieniu firmy AKOPOL kieruję do Państwa zaproszenie do skorzystania z naszej oferty
zakupu mieszkania (szczegóły na naszej stronie www.akopol.com).
Warto przypomnieć, że AKOPOL Sp. z o.o. została utworzona przez Politechnikę Krakowską
w celu realizacji inicjatywy budowy mieszkań dla członków społeczności akademickiej Krakowa.
W Spółce 100 % udziałów posiada Politechnika Krakowska.
Obecnie oferujemy mieszkania w zrealizowanych i oddanych do użytkowania budynkach nr 4
(mieszkania w pełni wykończone „pod klucz”) i nr 6. Rozpoczęliśmy również sprzedaż mieszkań
w realizowanym aktualnie budynku nr 7, którego oddanie do zamieszkania planowane jest na IV kwartał
2013 roku. Wszystkie mieszkania w osiedlu Akademickim oddawane są co najmniej z wyposażeniem
w „biały montaż”, płytki na balkonach oraz antywłamaniowe drzwi zewnętrzne, w cenie już od 5.163,73
zł/m2 brutto.
Atrakcyjność osiedla Akademickiego, oprócz stosunkowo niskiej ceny m2, zapewnia dobra
lokalizacja, niska zabudowa, tradycyjna technologia wykonania gwarantująca wysoką jakość, a także
różnorodność oraz układ funkcjonalny mieszkań i standard ich wykończenia.
Mieszkania w osiedlu Akademickim nie są sprzedawane na „wolnym rynku”. Przedsięwzięcie
budowy osiedla ma charakter zamknięty. Akopol nie uczestniczy więc w targach budownictwa, nie
przedstawia swej oferty w mediach. W związku z tym przedsięwzięcie to jest nieznane szerokim
kręgom potencjalnych zainteresowanych.
Więcej informacji, w tym szczegóły naszej oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod
adresem www.akopol.com.
Łączę wyrazy szacunku
Prezes AKOPOL Sp. z o.o.
Dr Czesław Wilczyński
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000071351
NIP: 675-12-64-493
REGON: 356358579
Wysokość kapitału zakładowego: 3.964.000,00 zł
Bank Pekao S.A. ul. Dunajewskiego 8, nr konta: 85 1240 4722 1111 0000 4856 2168

Podobne dokumenty