4 - hiperłącze, makulatura

Transkrypt

4 - hiperłącze, makulatura
Fundacja Przyjazny Świat Dziecka
ul. Okopowa 56 lok.1
01-042 Warszawa
Warszawa, 15.05. 2014 r.
Dyrekcja
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47
IM. JANA
KLEMENSA BRANICKIEGO
W BIAŁYMSTOKU
UL.PALMOWA 28
15-795 BIAŁYSTOK
Zarząd Fundacji „Przyjazny Świat Dziecka” dziękuje dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły za
udział w akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”. Dziękujemy również pani Irenie Kamińskiej za
zaangażowanie i koordynowanie akcji. Fundacja liczy na dalszą równie efektywną współpracę z
Państwa szkołą.
Fundacja potwierdza odbiór 220kg makulatury ze Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku .
Fundacja środki uzyskane ze sprzedaży makulatury przeznacza na pomoc dzieciom przebywającym
w rodzinnych domach dziecka.
Prezes Zarządu
Krzysztof Karaś

Podobne dokumenty