Na wypadek, gdyby próbna ewakuacja w płońskiej ,,trójce .

Transkrypt

Na wypadek, gdyby próbna ewakuacja w płońskiej ,,trójce .
Próbna ewakuacja w szkole.
(środa, 21 wrzesień 2016) - Nadesłał Administrator - Ostatnia aktualizacja (środa, 14 grudzień 2016)
Dnia 21 września 2016 roku o godz. 10.00 w "Trójce" rozległy się trzy głośne, przerywane dźwięki
szkolnego dzwonka. Był to sygnał wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Nie było paniki.
Wszystko odbywało się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Na szczęście to tylko
ćwiczenia. Trening próbnej ewakuacji przeprowadzony w szkole z udziałem Straży Pożarnej w Płońsku z
pewnością był dla dzieci dużym przeżyciem i doświadczeniem. Wszyscy zachowując zasady
bezpieczeństwa, szybko i sprawnie, oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły.
Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrektor szkoły Teodozja Gorlewska,
złożyła kapitanowi Straży Pożarnej. W trakcie trwania ewakuacji okazało się, że unoszący się gęsty dym
uniemożliwił wydostanie się z sali na I piętrze uczniom klasy I c wraz z wychowawcą. ,,Uwięziony”
był również Jakub Rogowski z klasy VI d. Na ratunek przebywającym w budynku szkoły ruszyli strażacy,
którzy dzielnie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu ewakuowali zagrożonych przez okna sali lekcyjnej.
Ucznia klasy VI strażacy wynieśli bezpiecznie na noszach. Celem ćwiczeń było oswojenie się z sytuacją
zagrożenia oraz zapoznanie z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w
przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, że taka próba była potrzebna, choć w praktyce nie chcieliby wykorzystać zdobytego
doświadczenia.
http://www.sp3plonsk.pl - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płońsku
Powered by Mambo
Generated: 3 March, 2017, 14:59

Podobne dokumenty