GOLF PARK - Inpro SA

Transkrypt

GOLF PARK - Inpro SA
Zacznij od dobrych fundamentów…
Oferta specjalna dla Klientów inwestycji
„GOLF PARK”
realizowanej przez INPRO S.A.
KREDYT MIESZKANIOWY
w DEUTSCHE BANK PBC S.A.
(stan na dzień 25.07.2012 r. – oferta ważna do 31.10.2012 r.)






Bez opłaty za rozpatrzenie wniosku
Bez opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu już po 36 miesiącach*
Bez poręczycieli
Bez faktur i rachunków na budowę/modernizację/remont
Bez wymogu dokumentowania dochodów przez przedstawicieli wolnych zawodów
Bez ubezpieczenia na: życie i od utraty wartości nieruchomości
Maksymalna wielkość kredytu
Do 100% wartości nieruchomości
Przeznaczenie kredytu
 zakup, rozbudowa, dokończenie budowy, modernizacja, remont domu lub mieszkania
 budowa domu lub mieszkania (przez dewelopera lub generalnego wykonawcę)
 refinansowanie innych kredytów
 możliwość przeznaczenia 30% kredytu mieszkaniowego na dowolny cel
 możliwość jednorazowej wypłaty kredytu na atrakcyjnie oprocentowany depozyt
Okres kredytowania
do 40 lat (kredyty w PLN), do 30 lat (kredyty w EUR)
Minimalna wielkość kredytu
20 000 PLN, 10 000 EUR
Waluta i oprocentowanie, prowizja
 PLN, EUR
 marża obniżona w stosunku do wartości standardowej o 0,1% (kredyty w PLN)**
 do 31.10.2012 r. prowizja nawet 0%! ***
Zabezpieczenia wymagane przez Bank
 hipoteka na finansowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
* W przypadku skorzystania z promocji „0% prowizji” brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu po 5 latach
** Minimalna marża dla kredytów w PLN wynosi 1,15% (w przypadku skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia)
*** Prowizja standardowa zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat wynosi 3%
Skorzystaj z oferty Deutsche Bank!
Katarzyna Kłodnicka
Deutsche Bank PBC S.A.
ul. 10-go Lutego 16
81-364 Gdynia
tel. kom: 510 003 697
e-mail: [email protected]
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP
676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1 837 529 524 zł,, opłacony w całości.
Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński.

Podobne dokumenty