Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. M. Kasprzaka 25

Transkrypt

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. M. Kasprzaka 25
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
wyznaczony OSGZ w dniu 26 maja 2015 r. na okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 20 kwietnia
2025 r.
Obszar działania operatora systemu skraplania gazu ziemnego wynika z udzielonej temu
Przedsiębiorcy koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w
instalacjach skroplonego gazu ziemnego z dnia 5 maja 2015 r. Nr SGZ/18/652/W/DRG/2015/KL, tj.
skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego
gazu ziemnego zlokalizowanych w następujących miejscowościach:

Ełk, gmina Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie,

Olecko, gmina Olecko, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie.

Podobne dokumenty