Raport miesięczny Biuro Maklerskie DB PBC

Transkrypt

Raport miesięczny Biuro Maklerskie DB PBC
Biuro Maklerskie DB PBC
Raport miesięczny
06.11– 04.12.2013
Miesiąc na giełdach
Niskie oczekiwani inflacyjne oraz nieznaczny poziom CPI wspierają
utrzymywania przez RPP stóp procentowych na poziomie 2,5%
Inflacja CPI Polska
oczekiwania inflacyjne NBP
Stopa referencyjna PL
6,00
POLSKA
INDEKS
2013-12-04
WIG
53 276,83
WIG20
2 507,92
mWIG40
3 455,51
sWIG80
14 612,41
ŚWIAT
INDEKS
2013-12-04
DAX
9223,40
CAC40
4172,44
FTSE100
6532,43
BUX
18632,25
EURO STOXX 50
3013,88
S&P500
1795,15
NASDAQ
4037,20
DOW JONES
15914,62
RUSSELL 2000
1123,78
NIKKEI
15749,66
HANG SENG
23910,47
SHANGHAI CP.
2222,67
KOSPI
2009,36
SENSEX
20854,92
BOVESPA
50348,89
WALUTY
PARA WALUTOWA
2013-12-04
EUR/USD
1,3588
EUR/PLN
4,2031
USD/PLN
3,0929
CHF/PLN
3,4188
GBP/PLN
5,0691
SUROWCE
5,00
4,00
KURS
2013-12-04
Miedź
6 956,75
Złoto
1 219,83
Srebro
19,13
Ropa Brent
112,62
LME Index
2 999,90
3,00
2,00
1,00
źródło: Bloomberg
2013-10
2013-08
2013-06
2013-04
2013-02
2012-12
2012-10
2012-08
2012-06
2012-04
2012-02
2011-12
0,00
2011-10

2011-08

2011-06

2011-04

2011-02


2010-12

2010-10

2010-08

2010-06


2010-04
Deutsche Bank PBC S.A.

Listopad przyniósł wzrosty na warszawskiej giełdzie, ale w większości
indeksów nie udało się ich utrzymać do końca miesiąca.
WIG20 powrócił w okolice poziomu 2500 pkt. a WIG20TR zmierza do
ważnego rejonu 3700 punktów.
Średnie spółki z mWIG40 oraz małe z sWIG80 wyhamowują wzrosty.
Udane IPO PKP Cargo stworzyło grunt do debiutu Energi, który ma się
odbyć 11 grudnia.
Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe w Polsce
bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosić będzie 2,50 procenta.
Prezydent Bronisław Komorowski powoła do 25 grudnia nowego członka
RPP w miejsce Zyty Gilowskiej.
Druga połowa minionego miesiąca przyniosła silne odreagowanie kursu
eurodolara. Amerykańska waluta osłabia się względem euro.
Pozytywne odczyty PMI potwierdzają rodzące się odbicie w Europie.
Indeks PMI dla przemysłu za listopad wyniósł 54,7 pkt., co było wynikiem
nieco lepszym niż szacunki w wysokości 54,3 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu za listopad wyniósł 54,4 pkt. i był to wynik
wyraźnie lepszy od konsensusu w wysokości 53,6 pkt.
Na Wall Street w listopadzie indeksy Dow Jones Industrial oraz S&P500
ponownie ustanowiły rekordowe poziomy, a Nasdaq znajduje się najwyżej
od bański internetowej sprzed 13 lat.
Ocena obecnej sytuacji gospodarczej przez Fed niewiele się zmieniła od
ostatniego posiedzenia. FOMC nie zmienił ani poziomu stóp procentowych
ani skali ilościowego luzowania polityki pieniężnej, co było oczekiwane przez
większość rynku.
Kurs złota ponownie zniżkuje, zbliżając się do minimów ustanowionych w
połowie roku.
2010-02

Opracowanie:
Przemysław Gerschmann
[email protected]
Deutsche Bank PBC S.A.
Kluczowy miesiąc roku
Rozpoczął się ostatni miesiąc roku, w którym na
parkietach akcyjnych statystycznie najczęściej mają
miejsce wzrosty, które w szczególności widać w sektorach
małych i średnich spółek. Za zwyżką cen w grudniu
przemawia szereg czynników. Najczęściej mówi się o tzw.
window dressing czyli zwiększaniu zakupów na rynkach
przez największych graczy celem wypracowania
większych stóp zwrotu w ujęciu rocznym, lub przynajmniej
obronie
dotychczasowego
wyniku.
Realizacja
wypracowanych wzrostów dopiero na początku stycznia
jest również korzystniejsza podatkowo, gdyż wtedy za
wypracowany zysk zapłacimy podatek dopiero w 2015
roku, a nie w 2014.
Warto jednak mieć na uwadze, że choć do końca roku
2013 jest jeszcze kilka tygodni to już teraz wielu
inwestorów może go uznać za udany. Krajowe indeksy, a
zwłaszcza te reprezentujące małe i średnie spółki, mają za
sobą miesiące solidnych wzrostów, w wielu przypadkach
przekraczających 100%. Temperatura rynku wzrasta wraz
ze zbliżającym się końcem roku, a o rosnącej chęci do
realizacji dotychczasowych wzrostów świadczą m.in.
spadki z ostatnich tygodni. Pod największym znakiem
zapytania stoi jednak sytuacja na rynkach giełdowych w
2014 roku.
koszt pieniądze wspierał krajową giełdę, a rozpędzone
kursy akcji przyciągały nowy kapitał na rynek. W przyszłym
roku inwestorów w Warszawie ponownie będą niepokoić
zmiany w funkcjonowaniu OFE.
Warszawski parkiet na ważnych poziomach
Po kilkusesyjnych spadkach WIG20 dotarł do poziomu
2500 pkt., naruszając dolne ograniczenie kanału
wzrostowego. Tym samym nie udało się jak dotąd
pokonać styczniowego szczytu, ustanowionego na
wysokości 2634 pkt. Sytuacja największych spółek rysuje
się znacznie lepiej jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat
indeksu WIG20TR, który w listopadzie dotarł do
najwyższego poziomu od 2008 roku. Wskaźnik ten
obecnie zmierza do ważnego rejonu 3700 punktów, który
wcześniej stanowił silny opór dla dalszych wzrostów, przez
co może teraz szczególnie być broniony przez kupujących
jako wsparcie. Na wysokości ważnej bariery znajdują się
również najmniejsze spółki zgrupowane w indeksie
sWIG80, który dotarł do rejonu 14600 pkt. Jeśli pierwszy
tydzień grudnia zakończy się spadkiem poniżej tych
rejonów będzie to sygnał otwierający drogę do dalszej
przeceny na krajowym rynku. Warszawskiego parkietu nie
wspiera konsensus na pozostałych europejskich giełdach,
gdzie w ostatnich dniach przeważała realizacja zysków.
Patrząc na giełdę w ujęciu długoterminowym to zarówno
amerykański S&P500, jak i niemiecki DAX oraz
warszawski WIG ma za sobą ponad cztery lata wzrostów.
Giełda nie myliła się rosnąc wbrew słabym wynikom PKB
naszego kraju, czego dowodem był niedawny jego odczyt
na poziomie 1,9% r/r.za III kwartał. Dyskontowanie
przyszłych wydarzeń przez rynek kapitałowy to jednak
miecz obosieczny. W przyszłym roku rynki mogą już
stygnąć w oczekiwaniu na zmianę polityki monetarnej
światowych banków centralnych. W obliczu nadal niskich
oczekiwań inflacyjnych oraz przyspieszającej koniunktury
w Polsce w drugiej połowie 2014 roku możemy
spodziewać się powrotu do podwyżek stóp procentowych
przez Radę Polityki Pieniężnej. Dotąd rekordowo niski
Niedawne wzrosty na WGPW stworzyły dobre warunku do
debiutów spółek. Atmosferę podgrzały wzrosty rzędu 20
procent na otwarciu notowań PKP Cargo. W grudniu
przeprowadzone będzie IPO Newagu, kojarzonego ze
Zbigniewem Jakubasem, a Skarb Państwa sprzeda część
pakietu akcji Energi, która ma zadebiutować 11 grudnia
przy cenie 17 zł. Wspomniane debiuty cieszą się dużym
zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych,
co w konsekwencji prowadzi niestety do znaczącej
redukcji. Niemniej kontynuacja ożywienia na rynku IPO
może w konsekwencji istotnie przyczynić się do powrotu
inwestorów indywidualnych na giełdę w liczbie jaką
obserwowaliśmy w 2008 roku. Lokowaniu kapitału w akcje
Wzrosty indeksu WIG20 wyhamowują, naruszony zostaje
dolne ograniczenie kanału, co otwiera drogę spadkom.
Po całorocznych wzrostach sektor najmniejszych spółek
realizuje zyski. Indeks sWIG80 dociera do 14600 pkt.
2
sprzyjają rekordowo niskie stopy procentowe jakie są
utrzymywane przez RPP.
Deutsche Bank PBC S.A.
Stopy procentowe pozostaną bez zmian
Na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej
zdecydowała się pozostawić stopy procentowe w Polsce
bez zmian. Decyzja ta była szeroko oczekiwana na rynku
co ma związek z polityką forward guidance, stosowaną
przez RPP. Za utrzymaniem kosztu pieniądza na
niezmiennym poziomie przez następne kilka-kilkanaście
miesięcy przemawia szereg czynników fundamentalnych.
Dynamika PKB w III kw. okazała się silniejsza od prognoz
na poziomie 1,9% r/r, ale ożywienie odbywa się bez
rosnącej presji inflacyjnej, która w październiku spadła do
0,8% r/r. Dynamikę płac na niskim poziomie utrzymuje
wciąż wysokie bezrobocie w Polsce, brak również
wzmożonego popytu na kredyty.
Finał zmian w funkcjonowaniu OFE
Rząd zakończył prace nad zapowiedzianą na wiosnę
reformą drugiego filara emerytalnego i planuje
przeprowadzić go przez Sejm do końca pierwszego
tygodnia grudnia. Główne założenia pozostały bez zmian.
OFE nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe, a
środki do tej pory zainwestowane w tą klasę aktywów będą
musiały być przeniesione do ZUSu. Stanowią one 51,5
proc. wszystkich aktywów netto OFE, czyli ponad 140
miliardów złotych. Podczas sejmowej debaty minister
pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz,
zadeklarował, że żaden członek OFE nie straci na tej
zmianie. W jego opinii wysokość środków przekazanych z
OFE do ZUS nie będzie mniejsza niż ich wartość z
trzeciego września br. Rząd obliczył, że całkowite
zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu finansowania
dodatkowych potrzeb pożyczkowych związanych z
utworzeniem i funkcjonowaniem OFE od początku reformy
wyniosło 279,4 mld zł, co stanowiło ponad 30 proc. całego
długu publicznego. Od lutego dla funduszy emerytalnych
rozpocznie się nowa era – wachlarz inwestycyjny
ograniczony zostanie tylko do akcji, zniesiony zostanie
Rentowność polskich 10-letnich obligacji rośnie, co może
mieć związek ze zmianami w II-gim filarze emerytalnym.
Polska
Hiszpania
Włochy
benchmark oraz ograniczony stały dopływ kapitału.
Ponadto możliwe, że aby odprowadzić należną wysokość
aktywów OFE będą zmuszone pozbyć się części akcji,
oraz ograniczyć inwestycje w nowe spółki.
Koniec QE3 w USA nadal niesprecyzowany
Minutki
opublikowane
po
ostatnim
posiedzeniu
amerykańskiego FOMC nie zawierały wyraźnych
informacji określających datę rozpoczęcia tzw. tapering
czy wygaszania trzeciej rundy luzowania ilościowego.
Będzie ona zależeć w dużej mierze od danych
makroekonomicznych jakie w najbliższych tygodniach
będą napływać na rynki. Rezerwa Federalna ma podwójny
mandat, czyli dba o niski poziom bezrobocia oraz stabilną
inflację. Ta druga w ostatnim czasie wydaje się nie tylko
nie stanowić problemu dla Amerykanów, ale również mieć
mniejszą wagę dla przyszłej prezes Fedu. Janet Yellen
wydaje się znacznie więcej wagi przywiązywać do
naglącego problemu jakim jest poziom bezrobocia w
Stanach Zjednoczonych. O ile jego poziom spada, to
szczególne wątpliwości budzi struktura bezrobotnych,
wśród których spada współczynnik osób zaangażowanych
w rynek. Stąd też pod kątem potencjalnego końca QE3
ponownie szczególnie ważne będą szczegółowe dane z
amerykańskiego rynku pracy, jakie poznamy już w piątek 6
grudnia.
Z kolei największym ryzykiem zewnętrznym, z którym
inwestorzy będą musieli się zmierzyć już w pierwszych
miesiącach następnego roku, będzie ustawowy limit
zadłużenia w USA, oraz ryzyko ponownego klinczu
politycznego w Kongresie. Warto mieć również w pamięci,
że choć nowy prezes Fed popiera dotychczasową politykę
Rezerwy Federalnej, to temat ograniczenia luzowania
ilościowego również powróci z czasem na rynki. Gdy
Amerykanie zdecydują się na ten ruch zwiększy się presja
na rynki wschodzące. Wprawdzie Polska kilka miesięcy
temu wykazała odporność na doniesienia o końcu QE3,
jednak w 2014 roku może to ulec zmianie, zwłaszcza w
połączeniu ze zmianami w OFE.
Indeks WIG-Banki nadal poniżej maksimów z 2007 roku, a
ostatnie sesje przynoszą kontynuację korekty.
Niemcy
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
3
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676-0107-416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński.
4