Gazeta Wyborcza Katowice - (PDF 812.16 kB)

Transkrypt

Gazeta Wyborcza Katowice - (PDF 812.16 kB)
Nie boimy sia latać
Ani kryzys w Grecji, ani strach przed
zamachami w Tunezji nie zniechęcił ludzi
do latania z Pyrzowic.
W tym roku nasze regionalne lotnisko po
raz pierwszy obsłuży ponad 3 mln
pasażerów.
JACEK MADEJA
W Pyrzowicach już od początku ro­
ku ostrzyli sobie zęby na pobicieko­
lejnego rekordu. Warunkiem, żeby tak
się stało, musiał byćudany sezon wa­
kacyjny, bo sukces katowickiego lotni­
ska opiera się wgłównej mierze naru­
chu czarterowym.
Szybko jednak okazało się, że pla­
ny mogą pokrzyżowaćwiadomości ze
śródziemnomorskich kurortów. Dwa
ataki terrorystyczne w Tunezji, wojna
u bram Turcji i niepewna przyszłość
gospodarcza Grecji mogły sprawić, że
niektórzy zrezygnowaliz egzotycz­
nych wojaży.Tym bardziej że przed­
stawiciele MSZ przypomnieli, że
ostrzeżeniemjest również objęty in­
ny popularny turystycznie kierunek
- Egipt. Czy to aby nie zniechęciło tu­
rystów? Na razienic na to niewskazu­
je. Przedstawiciele lotniska w Pyrzo­
wicach mogą pochwalić się kolejnym
pobitym rekordem. W lipcu zostało tu
odprawionych ponad 427 tys. pasaże­
rów. Tak dobrego miesiąca w historii
Pyrzowic jeszcze niebyło.
W tym roku biura podróży przygo­
towały rekordową ofertę wyjazdów do
Grecji. Turyści mogą polecieć z Kato­
wic aż w 18 różnych miejscw Grecji
kontynentalnej i na wyspy. Mimo że
wczasy w Grecji mogą byćnieco droż­
sze od wypoczynku w krajach arab­
skich i Turcji, okazało się, że rozszerze­
nie oferty na Półwysep Peloponeski
było strzałem w dziesiątkę. - Liczba pa­
sażerów, którzy odlatują do Grecji,
zwiększyła się o20 proc. Bardzo duży
wzrost obserwujemy również w przy­
padku Hiszpanii.Co zrozumiałe, spa­
dła liczba wylotów doTunezji, ale to
nie znaczy, żeludzie wogóle przesta­
li tam latać. Przed zamachamiw da­
nym dniu odlatywało kilka samolotów.
Teraz leci jeden, ale jest pełny. Ten spa­
dek nie będzie miał jednak większego
wpływu na wynik lotniska, bo Tune­
zja od dawna nie byłajuż popularnym
kierunkiem. Przez lata stała się moc­
no wyeksploatowana - wyjaśnia Piotr
Adamczyk z Katowice Airport. Poda­
je też najpopularniejsze kierunki lo­
tów czarterowych z katowickiego lot­
niska. Napierwszym miejscujestGre­
cja, a dalej Egipt, Turcja, Hiszpania,
Bułgaria, Tunezja i Maroko.
Grzegorz Chmielewski, prezesŚlą­
skiego Oddziału PolskiejIzby Turysty­
ki, podkreśla, że polskich turystów
trudno przestraszyć zamachami albo
zamieszkami. Choć przyznaje, że efek-
427
tys,
Tylu pasażerów
odprawiono w lipcu
na lotnisku w Pyrzowicach
tem niepewnej sytuacji w krajach arab­
skich jest wzrost liczby wyjazdów do
Grecji i Hiszpanii. - Dla nas często najważniejsze jest kryterium ekonomicz­
ne. Jeśli wjakimś kraju doszłodo nie­
bezpiecznej sytuacji, to i tak liczy się
atrakcyjna cena. Niektórzy niechętnie
zgadzają się naobniżenie standardu,
np. z all inclusive na niższy, a w przy­
padku zmianyTunezji na Grecję tak
musiałoby się to skończyć - mówi
Chmielewski.
- Wielu turystów zrezygnowało
z wyjazdu doTunezji, ale jeśli chodzi
0 Turcję, to mieliśmy jeden telefon
w tej sprawie do naszej Izby.Ludzie
za to często dzwonią, żeby zapytać,
czy z uwagi na niespokojną sytuację
ceny będą niższe, np. w przypadku
wyjazdów do Grecji. Mimo obraz­
ków z telewizji, które pokazują tłu­
my na ulicach Aten, życie w kuror­
tach toczy się całkowicie normalnie
1 nie mażadnych problemów- doda­
je Chmielewski, o

Podobne dokumenty