Warszawa, dnia................................. Zaświadczenie Zaświadcza się

Transkrypt

Warszawa, dnia................................. Zaświadczenie Zaświadcza się
Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa
w zajęciach w Domu Kultury „Świt”
w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Warszawa, dnia.................................
Zaświadczenie
Zaświadcza się, że …...........................................................................................................……
Syn/córka …......................., urodzony/a dn. ….......................…..w ..........................................
Imię
ojca
……………………jest
uczestnikiem
zajęć
..............................................
...........................................................…........................................................................................
Zaświadczenie wydaje sie na prośbę zainteresowanej/go.
……………………………………..
(podpis)

Podobne dokumenty