historia kosciola - Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Komentarze

Transkrypt

historia kosciola - Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
• 2 sierpnia 1983r. – św. Maria Franciszka Kozłowska
otrzymuje objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, co
staje się momentem zwrotnym w dziejach Zgromadzenia
Sióstr i początkiem Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów
Nieustającej Adoracji Ubłagania
• Watykańska Kongregacja Inkwizycji, po posiedzeniu
31 sierpnia 1904 r., dekretem z dnia 4 września 1904
r. nakazała doszczętne skasowanie zgromadzenia
mariawickiego
• 5 kwietnia 1906 r. – papież Pius X wydał encyklikę
"Tribus circiter", która rozwiała wszelkie nadzieje
kapłanów mariawitów na zmianę stanowiska
Watykanu
• 10 października 1907 r.
– pierwsza Kapituła Generalna Kapłanów Mariawitów Nieustającej
Adoracji Ubłagania,
– zatwierdzenie wyboru ks. Jana M. Michała Kowalskiego biskupa
formującego kościół
– w płockiej kaplicy mariawickiej w święta Bożego Narodzenia odprawiono
po raz pierwszy na ziemiach polskich, Mszę Św. – Pasterkę – w języku
polskim
• 7 września 1909r.
– postanowiono o przyjęciu Kościoła mariawickiego do Unii Kościołów
Starokatolickich
– udzieleniu święceń biskupich ks. Janowi M. Michałowi Kowalskiemu
• liczba mariawitów w 1910 roku wynosiła ponad
162.000, duchowieństwo stanowiło 3 biskupów i 30
kapłanów, Zgromadzenie Sióstr Mariawitek liczyło 120
osób
• W 1911 roku mariawici
przystąpili do budowy świątyni
i klasztoru sióstr mariawitek
w Płocku,
budowę zakończono w sierpniu 1914r.
a 15 sierpnia została poświęcona
• 23 sierpnia 1921 roku, w wieku 59
lat,
zmarła
Założycielka
mariawityzmu, Maria Franciszka
Kozłowska. Mateczka pozostawiła po
sobie dwa testamenty: ideowoorganizacyjny i formalno-prawny
• Po śmierci św. Marii Franciszki
Kozłowskiej, jednoosobowe, niczym
nie ograniczone, rządy w Kościele
przejął abp. J.M.M. Kowalski
OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ
TRAGICZNIE ZAZNACZYŁ SIĘ W ŻYCIU KOŚCIOŁA,
PONIOSŁ ON POWAŻNE STRATY
LICZONE W LUDZIACH ORAZ DOBRACH MATERIALNYCH .
WIELU MARIAWITÓW ZOSTAŁO WYWIEZIONYCH
NA ROBOTY PRZYMUSOWE,
A KOŚCIOŁY I INNE BUDYNKI GOSPODARCZE
ZOSTAŁY W DUŻEJ MIERZE ZNISZCZONE.
• 5 września 1947r. – kościół został prawnie uznany
• 31 października 1967r. – władze państwowe
zatwierdziły statut Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
BISKUPI MARIAWICCY
PIERWSZYM BISKUPEM MARIAWICKIM BYŁ ARCYBISKUP JAN MARIA MICHAŁ
KOWALSKI
Zwierzchnik Kościoła
1906 - 1935
OBECNI BISKUPI MARIAWICCY
Biskup Maria Bernard Kubicki
ur. 09.09.1948
Kons. 20.06.2010
Biskup Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski
Ur. 02.01.1937
Kons. 20.11.1983
Biskup Diecezji
śląsko-łódzkiej
Biskup Antoni Maria Roman Nowak
Ur. 16.11.1931
Kons. 20.11.1983
Biskup André Le Bec
Ur. 27.09.1943
Kons. 21.10.1979
Biskup Prowincji francuskiej
BISKUP NACZELNY KOŚCIOŁA
STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW
Biskup Maria Ludwik Jabłoński
Ur. 19.12.1950
Kons. 10.12.1995
Biskup Naczelny
KRÓTKA HISTORII PARAFII W ŁODZI
KALENDARIUM PARAFII W ŁODZI
•05.05.1906 - Poświęcenie kaplicy przy ul Widzewskiej 7 (obecna Kilińskiego 7).
•12.06.1906 - Poświęcenie kaplicy przy ul. Franciszkańskiej 27.
•07.09.1906 - Poświęcenie fundamentów kościoła przy ul. Franciszkańskiej 27.
Projekt świątyni - Franciszek Chełmiński
•01.12.1906 - Poświęcenie kościoła, początki chóru,
powstanie drukarni, pierwsze pogrzeby na cmentarzu.
•1910 - Ukończenie budowy wieży kościoła przy ul. Franciszkańskiej,
założenie orkiestry parafialnej, oddanie do użytku domów parafialnych
przy ul. Franciszkańskiej 27 i 29.
•1913 - Odstąpienie od mariawityzmu ks. E. Marksa
i przekazanie 2 kościołów parafii rzymskokatolickiej p.w. Krzyża św.
KALENDARIUM PARAFII W ŁODZI
23.05.1926 - Prymicja ks. Stanisława M. Andrzeja Jałosińskiego,
wyświęconego przez biskupa Leona M. Andrzeja Gołębiowskiego.
18.01.1930 - Odebranie mariawitom kościołów i domów parafialnych przy ul. Nawrot
104 oraz ul. Skłodowskiej 22.
1933-1945 - Proboszczem parafii i biskupem łódzkim był bp Janusz M. Szymon
Bucholc.
kwiecień 1940 - Wysiedlenie duchownych i sióstr zakonnych z powodu przeznaczenia
terenu na getto żydowskie –
przeniesienie osób mieszkających przy parafii na ul. Południową 66
i Magistracką 6. Przez rok przy ul.
Południowej w okresie okupacji funkcjonowała kaplica oraz żłobek, a przy ul.
Magistrackiej przytułek dla starców.
1947 - Zakupienie w Płocku dzwonu ważącego 400 kg. wykonanego przez firmę
ludwisarską Kruszewskich z Węgrowa.
KALENDARIUM PARAFII W ŁODZI
10.10.1948 - Poświęcenie II dzwonu o imieniu Maria Alfons
przez Biskupa Naczelnego M. Jakuba Próchniewskiego.
04.10.1955 - Konsekracja ks. Stanisława M. Andrzeja
Jałosińskiego na Biskupa Diecezji śląsko-łódzkiej.
1983 - Proboszczem i biskupem diecezjalnym został ks. bp
Zdzisław M. Włodzimierz Jaworski.
1991,1992,1994 – I,II i III Sympozjum ekumeniczne z okazji
100-lecia Objawień Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.
1997 - Proboszczem i biskupem diecezji zostaje ks. bp Michał
M. Ludwik Jabłoński.
2006 - Sympozjum z okazji 100-lecia Kościoła
Biskup Ordynariusz Diecezji ŚląskoŁódzkiej
Bp Zdzisław M. Włodzimierz
Jaworski