TRENING PRZED KARTKÓWKĄ (dzielenie ułamków zwykłych

Komentarze

Transkrypt

TRENING PRZED KARTKÓWKĄ (dzielenie ułamków zwykłych
TRENING PRZED KARTKÓWKĄ
(dzielenie ułamków zwykłych) – klasa VI
ZAD. 1 Oblicz, skracając tam, gdzie to możliwe:
a)
b)
c)
d)
e)
ZAD. 2 Iloczyn liczb
i
podziel przez ich iloraz.
www.matematykawpodstawowce.pl
Joanna Palińska

Podobne dokumenty