Lista podręczników dla szkoły zawodowej 1A, 2A, 3A Lp

Transkrypt

Lista podręczników dla szkoły zawodowej 1A, 2A, 3A Lp
Lista podręczników dla szkoły zawodowej 1A, 2A, 3A
Lp. Przedmiot
1
Matematyka
2
Język niemiecki
3
Chemia
4
Język polski
5
Fizyka
6
Technologia
malarska
Technologia –
posadzkarz
7
8
Dokumentacja
9
10
Podstawy
działalności
gospodarczej
Biologia
11
Historia
12
Wiedza o
społeczeństwie
Nazwa podręcznika i autorzy
Matematyka w Zasadniczej
Szkole Zawodowej. A. Cewe, M.
Krawczyk.
Profi 1 Haus Und Bau. Zeszyt
zawodowy.
Małgorzata Multańska, Roland
Dittrich, Barbara Kujawa
To jest chemia. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.
Romuald Hassa, Aleksandra
Mrzigod, Janusz Mrzigod
Język polski cz. 1 i 2.
Seria „Odkrywamy na nowo”.
Barbara Chuderska
Odkryć fizykę. Zakres
podstawowy.
Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo Klasa
Podkowa
1,2,3
PWN
1,2,3
Nowa Era
1
Operon
1,2,3
Nowa Era
1
Roboty malarskie – technologia
Zbigniew Wolski
Roboty podłogowe i
okładzinowe.
Zbigniew Wolski
Rysunek techniczny budowlany.
T. Maj
Podstawy działalności
gospodarczej
WSiP
2
WSiP
3
WSiP
1, 2
WSiP
3
„Biologia na czasie” zakres
podstawowy. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.
E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń,
S. Czachorowski
Poznać przeszłość. Wiek XX.
S. Roszak, J. Kłaczkow
W centrum uwagi
A. Janicki
Nowa Era
1
Nowa Era
1,2
Nowa Era
3

Podobne dokumenty