REKLAMA NA STRONIE PODGORZE.PL CENNIK

Transkrypt

REKLAMA NA STRONIE PODGORZE.PL CENNIK
REKLAMA NA STRONIE PODGORZE.PL
Strona PODGORZE.PL skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych Podgórzem –
zarówno krajowych i zagranicznych turystów, jak i mieszkańców Krakowa i okolic. W jednym
miejscu zebraliśmy informacje o historii i zabytkach Podgórza, a takŜe aktualne informacje na
temat podgórskich wydarzeń kulturalnych. Wszystko to sprawia, Ŝe strona Stowarzyszenia
PODGORZE.PL stała się głównym źródłem informacji o Podgórzu i zdobyła ugruntowaną
pozycję w internecie. Świadczy o tym świetny PageRank naszej strony, który wynosi obecnie 5.
Dodatkową zaletą portalu PODGORZE.PL jest ograniczona liczba reklam, które nie dominują nad
treścią i nie denerwują uŜytkowników ☺. Do reklamy na naszej stronie zapraszamy szczególnie
lokalne podgórskie firmy, które chciałyby, aby o ich istnieniu dowiedziało się tysiące internautów
odwiedzających codziennie stronę PODGORZE.PL. Całkowity zysk z reklam przekazywany jest
na działalność statutową Stowarzyszenia PODGORZE.PL czyli na przykład na organizację takich
wydarzeń jak Podgórskie Dni Otwartych Drzwi czy teŜ Podgórskie Targi Rzeczy Wyjątkowych
Made in Podgorze.
CENNIK
Na stronie podgorze.pl bannery reklamowe wyświetlają się w kolumnie po lewej stronie strony.
Rodzaj reklamy
Rozmiar maksymalny
Cena za 24h
Banner
243 x 137 pikseli
5zł
Przygotowanie bannera reklamowego leŜy po stronie reklamodawcy. Akceptujemy pliki graficzne
oraz animacje flash (bez dźwięku). Aby umieścić reklamę, prosimy o kontakt ([email protected])
w celu ustalenia daty emisji.
Wszelkie inne pytania
[email protected].
dotyczące
reklam
na
stronie
prosimy
przesyłać
na
adres: