Formularz rezerwacji rowerów

Transkrypt

Formularz rezerwacji rowerów
……………………………..
(data)
ZGŁOSZENIE REZERWACJI ROWERÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wypożyczający: …………………………………………….……………………………
Adres: …………………………………...……………………………………………………….
Forma prawna (zaznacz, jeśli dotyczy): jednostka budżetowa/zakład budżetowy
NIP: ……………………………………..……….........................................................................
Osoba upoważniona do podpisania umowy wypożyczenia*: ………………………………...
Telefon, fax, e-mail: ……………………………………….……………………………………
Kaucja zwrotna** (100zł/szt): Kwota kaucji zwrotnej***…………………………………….
RODZAJ SPRZĘTU
ROWER
ILOŚĆ
DATA
WYPOŻYCZENIA
GODZINA
WYPOŻYCZENIA
GODZINA
ZWROTU
DAMSKI
MĘSKI
DZIECIĘCY
TORBA
KOSZYK
DODATKI
FOTELIK
DZIECIĘCY
POMPKA
ZESTAW KLUCZY
DĘTKA
*W każdym przypadku zostanie zawarta umowa wypożyczenia pomiędzy OSiR Mszczonów a Wypożyczającym,
według regulaminu wypożyczalni. W tym celu wymagane jest przedstawienie dowodu tożsamości.
**Płatność za kaucję wyłącznie gotówką.
***W przypadku zmiany liczby sprzętu w dniu przyjazdu, kwota kaucji będzie wyliczona na podstawie
faktycznej liczby wypożyczonego sprzętu.
Zapoznałam/em się i akceptuję treść regulaminu dotyczącego rezerwacji oraz regulaminu wypożyczalni
rowerów i kijków Nordic Walking OSiR Mszczonów.
……………………………………………
(Podpis zgłaszającego)

Podobne dokumenty