pobierz - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej

Transkrypt

pobierz - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ŁĘCZNEJ
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLASA III A ROK SZKOLNY 2014/2015
PAKIET ,,KOLOROWA KLASA”
Lp.
Autor
Katarzyna Sirak-Stopińska,
Marta Jarząbek, Agnieszka Czerkas –
Polit, Joanna Bladowska,
Katarzyna Nikiel
Hanna Gulczyńska, Katarzyna Sabbo
2
Hanna Gulczyńska, Katarzyna Sabbo
3
Anna Worrall
3
Ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo
Numer
ewidencyjny
w wykazie
OPERON
2011-04-29
2011-07-04
123/5/2011
123/6/2011
2010-01-28
67/4/2010/z1
„Kolorowa klasa”
Podręcznik cz.1
Podręcznik cz.2
Ćwiczenia
cz. 1,2,3,4,5,6
1
4
Tytuł
Data
dopuszczenia
Czytamy, piszemy, wiemy.
Cwiczenia uzupełniające.
cz. 1 i cz. 2
Matematyka
cz. 1,2,3,4,5,6
OPERON
Ćwiczymy i liczymy
poprawnie. Zadania
OPERON
uzupełniające. cz. 1 i cz. 2
Język angielski
English Aventure 3. Książka
Pearson Central Europe
ucznia z zeszytem ćwiczeń
Sp. z o.o.
plus CD-ROM plus DVD
Religia
Przyjmujemy Pana Jezusa
Wydawnictwo
Archidiecezji Gaudium,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ŁĘCZNEJ
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLASA III B, C, D
ROK SZKOLNY 2014/2015
Lp.
1.
Autor
Czesław Cyrański, Andrzej Pustuła,
Dorota Baścik-Kołek,
Ewa Misiorowska,
Balbina Piechocińska, Grażyna Śliwa,
Marzena Pucińska
A. Stankiewicz-Chatys, E. Sęk
2
Anne Worrall
3
red. ks. Piotr Goliszek
4
Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna
„Nasza klasa” – podręcznik
z ćwiczeniami cz. 1, 2, 3, 4
„Nasza klasa” – podręcznik
z ćwiczeniami cz. 6, 7, 8, 9
Nasza klasa” – podręcznik z
tekstami do czytania cz. 5 i
10
„Nasza klasa” – wycinanki
cz. 1 i 2
Wydawnictwo
Data
dopuszczenia
Numer
ewidencyjny
w wykazie
Grupa Edukacyjna S.A.
(MAC)
2011-02-09
66/3/2011
Zajęcia komputerowe
„Elementarz małego
Grupa Edukacyjna S.A.
informatyka” – podręcznik
(MAC)
z ćwiczeniami i płytą CD
Język angielski
English Aventure 3. Książka
ucznia z zeszytem ćwiczeń
Pearson Central Europe
plus CD-ROM plus DVD
Sp. z o.o.
Religia
Przyjmujemy Pana Jezusa
Wydawnictwo
Archidiecezji Gaudium,
2012-06-14
2010-01-28
280/3/2012
67/4/2010/z1

Podobne dokumenty