Lista osób przyjętych z list rezerwowych

Transkrypt

Lista osób przyjętych z list rezerwowych
e-HMS
1z1
https://ehms13.pk.edu.pl/?body=irka_print
Data: 04-08-2016
Lista osób przyjętych z list rezerwowych
w roku akademickim 2016/17
Wydział Inżynierii Środowiska
kierunek: Gospodarka Przestrzenna
system studiów: stacjonarne
rodzaj studiów: I stopnia
Lp Nazwisko i Imię
Liczba punktów
1 CZYSZCZOŃ SANDRA 30
2 GLIWA NATALIA
38
Przewodniczący WKR
...............................................
dr inż. Dorota Skrzyniowska
Sekretarz WKR
...............................................
dr inż. Kazimierz Piszczek
Członek WKR
...............................................
dr inż. Tomasz Stypka
Członek WKR
...............................................
inż. Jacek Nowakowski
Członek WKR
...............................................
mgr Andrzej Partyka
2016-08-04 11:17

Podobne dokumenty