na bezpłatne szkolenie pt.. „Poznać i zrozumieć podatek VAT”.

Transkrypt

na bezpłatne szkolenie pt.. „Poznać i zrozumieć podatek VAT”.
ISO 9001
ZETOM-CERT
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP) wraz z punktem Europe Direct Kołobrzeg ma przyjemność zaprosić Państwa
na bezpłatne szkolenie pt.. „Poznać i zrozumieć podatek VAT”.
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.
Szkolenie kierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub już rozpoczęły działalność gospodarczą
i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę aby podejmować prawidłowe decyzje.
Podczas szkolenia uczestnicy:
1. Zapoznają się z podstawowymi pojęciami wynikającymi z ustawy VAT.
2. Zdobędą
fundamentalną
wiedzę
w
zakresie
podstawowych
zasad
obliczania
zobowiązania
podatkowego.
3. Poznają obowiązki czynnego podatnika VAT w zakresie dokumentowania i rozliczania działalności
gospodarczej.
Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych,
certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, właścicielka biura rachunkowego.
Szkolenie odbędzie się dnia 23 czerwca 2014 r., w godzinach 9.00 – 16.00 w Kołobrzegu, w Urzędzie
Miasta, ul. Ratuszowa 13, sala konferencyjna.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia
naszego
zaproszenia poprzez
www.kolobrzeg.pl
–
zakładka
wypełnienie formularza
dla
przedsiębiorców)
zgłoszeniowego (do pobrania
i
wysłanie
go
mailem
ze strony
na
[email protected] lub faksem na numer 94 35 237 69.
Informacje można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Kołobrzegu,
nr tel. (94) 35 51 525.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY !
adres:
ISO 9001
ZETOM-CERT
Program szkolenia
„Poznać i zrozumieć podatek VAT”
Temat zajęć
Godzina
09.00 – 09.15
09.15 – 10.30
Powitanie uczestników i wprowadzenie
CZYNNOŚCI OBJĘTE ORAZ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT



10.30 – 10.45
10.45 – 12.15
Zakres opodatkowania, podstawowe definicje i określenia.
Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.
Czynności bezwzględnie podlegające VAT - wykluczające możliwość
korzystania ze zwolnień.
Przerwa
REJESTRACJA PODATNIKA I DEKLARACJE PODATKOWE




Ustawowe momenty rejestracji ( druk VAT-R ).
Obowiązki po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.
Opcje opłacania podatku - rozliczenia miesięczne i kwartalne.
Terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.
PODATEK NALEŻNY I NALICZONY W TEORII




12.15 – 12.45
12.45 – 14.15
Przerwa
DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ CZYNNEGO PODATNIKA




14.15 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00
Powstanie obowiązku podatkowego – podatek należny.
Ograniczenia w rozliczeniu podatku naliczonego.
Działalność mieszana – struktura rozliczenia podatku.
Ulga na złe długi - prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika.
Ewidencja sprzedaży lub kasa fiskalna.
Faktury VAT – terminy i zasady wystawiania.
Korekty i noty korygujące.
Rejestry dostaw i nabyć.
Przerwa
PODATEK NALEŻNY, NALICZONY I DEKLARACJE PODATKOWE W PRAKTYCE WARSZTATY
Zakończenie szkolenia

Podobne dokumenty