Pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog
Salon Antykwaryczny
AUKCJE
AUKCJA NR
29
Malarstwo, grafika, rysunek, akwarela,
wydawnictwa
WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
30 V-3 VI 2011
Salon Antykwaryczny Nautilus, ul. Pijarska 5/2a, Kraków
AUKCJA
Sobota, 4 VI 2011, godzina 1200
Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków
Salon Antykwaryczny
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: 0048 695899895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl; www.nautilus-art.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW
Nr konta: 46124022941111000037089120
OPRACOWANIE KATALOGU:
Michał Maksymiuk, Roman Marcinek, Maciej Żywolewski
Współpraca:
Aleksandra Madej, Agnieszka Mazoń
SKŁAD, ZDJĘCIA:
Aleksandra Madej, Agnieszka Mazoń, Maciej Żywolewski
Pierwsza strona okładki: Włodzimierz Tetmajer, Kobieta w stroju krakowskim, poz. 57 (fragment)
Czwarta strona okładki: Leon Wyczółkowski, Arrasy w Katedrze Wawelskiej II, poz. 367
COPYRIGHT: © Nautilus Salon Antykwaryczny 2011
poz. 271
Zawartość katalogu
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Malarstwo, akwarela, rzeźba
poz.
Rysunek
poz.
Grafika dawna
poz.
Grafika XX wieku
poz.
Plakaty
poz.
Wydawnictwa
poz.
Varia
poz.
Indeks
1-59
60-78
79-122
123-374
375-381
382-497
498
s. 74-75
Reprodukcje wszystkich prac można zobaczyć na stronie internetowej
www.artlist.pl
W ramach prac jednego artysty w katalogu została zachowana chronologiczna kolejność dzieł
Malarstwo, akwarela, rzeźba
1. Tchórzewski Jerzy
Kompozycja, początek lat 50. XX w.
Technika mieszana; wym.: 70 x 100 cm; nie sygn.; rzadka praca pochodząca z tzw. okresu krakowskiego (1950-53). Załączone potwierdzenie autentyczności, wystawione przez syna artysty.
Cena wyw.: 6500
2. Kochanowski Mikołaj
Martwa natura z dzbankiem, lata 60. XX w.
Olej, płótno; wym.: 79,5 x 63,5 cm; sygn. na odwrocie:
Kochanowski Mikołaj.
Cena wyw.: 1400
4|
3. Hoffmann Adam
Zodiak, 1972
Akwarela, węgiel, ołówek; wym.: 35,5 x 50 cm; sygn. mon. wiąz.
p.d. w owalu: AH 9 III 1972.
Cena wyw.: 2400
4. Orbitowski Janusz
8/97, 1997
Technika mieszana; wym.: 61 x 40 cm; opis autorski
na odwrocie.
Cena wyw.: 4000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
5. Zieliński Krystyn
XXIII-1989, 1989
Akryl, płyta pilśniowa; wym.: 61 x 61 cm; nie sygn.; na odwrocie
naklejka z wystawy. Lit.: „Krystyn Zieliński. 1929-2007. Sztuka bez
granic”, katalog wystawy, Łódź 2010, s. 72.
Cena wyw.: 12 500
6. Marczyński Adam
Kompozycja, lata 60. XX w.
Akwarela; wym.: 48,6 x 67,8 cm; sygn. oł. p.d.: Marczyński.
Cena wyw.: 4500
|5
Aukcja nr 29
7. Hrynkowski Jan
Martwa natura, lata 60. XX w.
Olej, tektura; wym.: 42 x 31,5 cm; sygn.
l.g.: j. hrynkowski.
Cena wyw.: 4200
8. Grzywacz Zbylut
Leży (z cyklu „Lalki”), 1972
Olej, płótno; wym.: 60 x 73 cm; sygn. p.d.: Zbylut 72 oraz na odwrocie.
Cena wyw.: 1700
10. Krcha Emil
Portret kobiety, lata 30. XX w.
Akwarela, ołówek, papier; wym.:
14,6 x 11 cm; sygn. oł. l.d.: E. Krcha.
Cena wyw.: 1000
9. Bucki Włodzimierz
Akt z kotem, 1961
Olej, płótno; wym.: 70 x 80 cm; sygn. p.d.: Bucki 1961.
Cena wyw.: 6500
6|
12. Kawiorski Jarosław
Akt, 2010
Olej, płótno; wym.: 100 x 80 cm; sygn. na odwrocie.
Cena wyw.: 1900
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
11. Berezowska Maja
Scena erotyczna, 1974
Akwarela, tusz; wym.: 36,5 x 48,4 cm; sygn. i dat. p.d.:
Maja Berezowska / Warszawa 74.
Cena wyw.: 2000
13. Hoffmann Adam
Po domowemu, 1971
Tusz, ołówek, węgiel; wym.: 37,5 x 50 cm; sygn. mon. wiąz. p.d. w owalu: AH 17 VI 1971.
Cena wyw.: 2400
|7
Aukcja nr 29
14. Wnęk Grzegorz
Ekwipunek podróżnika II, 2007-2010
Olej, płótno; wym.: 70 x 80 cm; opis
autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 2800
16. Paulat Marta
Dzieci, 2005
Olej, płótno; wym.: 30 x 40 cm;
opis autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 1000
15. Sandomierz Agnieszka
Akt, 2005
Olej, płótno; wym.: 40 x 50 cm; sygn. na odwrocie.
Cena wyw.: 1000
18. Pawela Laura
Stop, 2004
Olej, płótno; wym.: 30 x 40 cm; opis autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 1500
17. Wierzbowska Slaska Katarzyna
Pranie II, 2009
Akryl, płótno; wym.: 55 x 46 cm; sygn. p.d. mon.
wiąz.: KWS; opis autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 3000
8|
19. Rzepka Allan
Posiłek VII (z cyklu Znaki czasu), 1983/89
Olej, płótno; wym.: 50 x 50 cm; sygn. l.b.:
allan 83/89, opis autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 1500
22. Pamuła Jan
Układ, 1980
Olej, płótno; wym.: 35 x 27 cm; sygn. p.d.: JAN
PAMUŁA; opis autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 1000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
20. Berdowska Tamara
Kompozycja, 2010
Olej, płótno; wym.: 60,5 x 50,5 cm; opis autorski na
odwrocie.
Cena wyw.: 3200
21. Daniec Tomasz
Terminal X, 2005
Olej, płótno; wym.: 110 x 110 cm, sygn. p.d.: T. Daniec 2005. Lit.: „Tomasz
Daniec. Terminal. Malarstwo”, Nautilus, Kraków 2007, poz. 11, il. s. 25.
Cena wyw.: 2900
|9
Aukcja nr 29
23. Hrynkowski Jan
Martwa natura, lata 60. XX w.
Olej, tektura; wym.: 31,5 x 42 cm;
sygn. p.d.: j. hrynkowski.
Cena wyw.: 4200
10 |
24. Żurawski Stanisław
Pejzaż, 1909
Olej, płyta; wym.: 32 x 40 cm; sygn. i datowany l.d.:
St. Żurawski 1909.
Cena wyw.: 2000
25. Nalbandian Simeon
Martwa natura, 1929
Olej, płótno; wym.: 25 x 30 cm; sygn. p.d.: S.N Paris/1929. Na
odwrocie zachowana naklejka z wystawy: Still Leoben Simon Nalbandian, Falkensee. Lit.: Vollmer, t. 3, s. 459.
Cena wyw.: 3800
26. Fleck Wojciech
Pejzaż z kasztelem, koniec lat 40. XX w.
Olej, tektura; wym.: 24 x 33,5 cm; sygn. p.d.: Woj. Fleck.
Cena wyw.: 900
27. Żurawski Stanisław
Pejzaż z wiejskimi domami, 1924
Akwarela, papier; wym.: 27 x 32 cm; sygn. p.d.: St. Żurawski, l.d. dat.
Cena wyw.: 1600
29. Taranczewski Wacław
Mała malarka, 1942
Gwasz, tempera, karton; wym.: 31 x 37 cm (29,5 x 35 cm
w świetle ppartout); nie sygn. Praca, pochodząca z kolekcji
rodziny artysty, reprodukowana w M. Kosińska, „Wacław
Taranczewski”, Warszawa 1960, s. 13.
Cena wyw.: 3500
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
28. Taranczewski Wacław
Mała malarka (Atelier), przed 1946
Olej, płótno; wym.: 160 x 177 cm; nie sygn.; na odwrocie dwie naklejki: ZPAP
w Poznaniu, 1946; I Salon Wiosenny, 1946, ZPAP.
Cena wyw.: 48 000
| 11
Aukcja nr 29
30. Zieliński Krystyn
IV/58, 1958
Technika mieszana; wym.: 38 x 72 cm; sygn. na
odwrocie: Krystyn Zieliński|58; na odwrocie naklejka z wystawy w CBWA. Lit.: „Krystyn Zieliński. 1929-2007. Sztuka bez granic”, katalog
wystawy, Łódź 2010, s. 42.
Cena wyw.: 12 500
31. Tchórzewski Jerzy
Struktura, 1963/64
Gwasz, papier; wym.: 70 x 100 cm; sygn. l.d.: J. Tchórzewski/63/64. Lit.:
„Jerzy Tchórzewski. Obrazy z l. 1958-64”, Galeria Krzysztofory, kat. wystawy, Kraków 1965, il. nlb. 4; „Współczesność”, 1965, nr 21 (20 X), il.;
„Jerzy Tchórzewski. Malarstwo”, Galeria ZPAP, kat. wystawy, Warszawa 1966, nr 22; A. Wojciechowski, „Młode malarstwo polskie 1944-74”,
Wrocław 1975, il. 118; „Jerzy Tchórzewski”, Wrocław 1980, kat. wystawy, poz. 374, s. 79.
Cena wyw.: 20 000
32. Szczurek-Maksymiuk Maciej
Kamienica XII, 2011
Technika mieszana, płótno; wym.: 46 x 55 cm; na odwrocie
sygn.: Maciej Szczurek Maksymiuk / 2011.
Cena wyw.: 900
12 |
34. Szczurek-Maksymiuk Maciej
Mierzwice Nowe, 2011
Olej, płótno; wym.: 50 x 60 cm; na odwrocie sygn.: Maciej Szczurek Maksymiuk/
2011 „Mierzwice Nowe”.
Cena wyw.: 900
35. Krcha Emil
Pejzaż (Lublin), lata 40. XX w.
Akwarela; wym. w świetle pp.: 25,5 x 38,5 cm;
sygn. p.d.: E. Krcha; praca pochodzi ze zbiorów
rodziny artysty.
Cena wyw.: 2000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
33. Taszycki Jacek
Samotny zwycięzca
Olej, płótno; wym.: 90 x 110 cm;
opis autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 4000
| 13
Aukcja nr 29
36. Batowski-Kaczor Stanisław
Scena batalistyczna, 1914
Olej, tektura; wym.: 49 x 69 cm; sygn. p.d.: Batowski 1914.
Cena wyw.: 15 000
37. Orłowski Aleksander
Krajobraz z Krymu, ok. 1816
Tusz, pędzel, papier; wym.: 23,4 x 29,3 cm; sygn. l.d.: AO;
na odwrocie (cyrylicą): A. Orłowski. Załączona ekspertyza
T. Korpala z 1946.
Cena wyw.: 12 000
14 |
38. Dunikowski Xawery
Plakieta z popiersiem Ignacego Daszyńskiego, ok. 1912
Brąz; wym.: 30 x 24,5 cm; sygn. l.d.: Ks. Dunikowski;
stan bardzo dobry. Lit. A. Kodurowa, „Xawery
Dunikowski”, Warszawa 1974.
Cena wyw.: 10 000
40. A. N.
Bitwa pod Lipskiem. Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego, 1. ćwierć
XIX w.
Akwarela, papier; wym.: 24,3 x 36 cm; nie sygn.; pod kompozycją
opis w jęz. niem. Naiwna, pełna „ludowego” uroku kompozycja,
wzorowana na popularnych w epoce sztychach.
Cena wyw.: 2000
41. Szymanowski Wacław
Projekt pomnika Artura Grottgera, znajdującego się na Plantach Krakowskich przy Pałacu Sztuki, 1898
Odlew gipsowy patynowany, na metalowym stelażu; wys. całości:
94 cm; cokołu: 70 cm; popiersia: 24 cm. Projekt kompozycji pochodzi z 1898. Kompozycja Ofiary wojny powstała w 1901. Realizacja całości w 1903.
Dwuczęściowy cokół, w skład którego wchodzi: sześcienna baza
z płaskorzeźbioną kompozycją Ofiary wojny od frontu oraz część
górna, profilowana, stanowiąca podstawę dla popiersiowego portretu malarza. Postać ukazana frontalnie, z głową zwróconą w ¾
w prawo. Poła płaszcza przerzucona przez prawe ramię. Kompozycja na cokole (trzy akty). Na pierwszym planie dwie postaci, leżące w uścisku; w tle trzecia, siedząca bokiem do widza. Zarówno
popiersie jak i relief na cokole patynowane przez artystę. Lit.: „Wacław Szymanowski”, katalog wystawy monograficznej, Muzeum
Narodowe w Warszawie, 1981.
Cena wyw.: 25 000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
39. A.N.
Żołnierze Starej Gwardii przy grobie księcia Józefa Poniatowskiego, XIX w.
Olej, płótno; wym.: 72 x 59 cm; pod komp. opis w języku fr.; stan
zachow.: obraz po konserwacji.
Cena wyw.: 3500
| 15
Aukcja nr 29
42. Kossak Wojciech
Na stepach kalifornijskich, 1927
Olej, płótno; wym.: 110 x 150 cm; sygn. l.d.: Wojciech Kossak 1927; efektowna rama z epoki; płótno powstało w wyniku pierwszej
podróży artystycznej W. Kossaka do Stanów Zjednoczonych. Późniejsza replika obrazu (z 1930) reprodukowana: w K. Olszański,
„Wojciech Kossak”, Ossolineum 1982, poz. 233.
Cena wyw.: 64 000
43. Krcha Emil
Scena rodzajowa
Olej, tektura; wym.: 14 x 19,5 cm; sygn. p.d.: Krcha.
Cena wyw.: 2400
16 |
44. Fleck Wojciech
Górski potok, koniec lat 40. XX w.
Olej, tektura; wym.: 21 x 27 cm; sygn. p.d.: Woj. Fleck.
Cena wyw.: 900
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
45. Reyzner Mieczysław
Dziewczyna w stroju ludowym, 1897
Olej, płótno; wym.: 40,5 x 26,5 cm; sygn. l.d.: Mieczysław Reyzner.
Cena wyw.: 3800
46. Wałach Jan
Moja pracownia, 1922
Olej, tektura; wym.: 30 x 27 cm; sygn. l.d.: J. Wałach 1922;
na odwrocie autorski opis oł.: Moja pracownia / Jan Wałach
/ Istebna / 1922.
Cena wyw.: 2500
47. Rychter-Janowska Bronisława
Łabędzie, 1930
Olej, tektura; wym.: 34 x 48 cm; sygn. i dat. p.d.: B. Rychter Janowska 1930.
Cena wyw.: 11 000
| 17
Aukcja nr 29
48. Hoffmann Adam
Kanapa, 1970
Węgiel; wym.: 36,5 x 51 cm; sygn. mon.
wiąz. p.d. w owalu: AH 13V1 970. Ilustracja do „Autodafé” E. Canettiego.
Cena wyw.: 2400
49. Pamuła Jan
Impresja, 1989
Olej, płótno; wym.: 33 x 49 cm; sygn. p.d.: J. Pamuła;
na odwrocie sygn., tyt. i dat.
Cena wyw.: 2500
50. Hoffmann Adam
Panienka z hienką, 1968
Węgiel; wym.: 50 x 38 cm; sygn.
p.d. mon. wiąz: AH 22 II 68.
Cena wyw.: 2000
18 |
52. Nikifor Krynicki
Wnętrze. Krenica wieś No 45, lata 30. XX w.
Akwarela; wym.: 15 x 19,8 cm; sygn. w obrębie komp.:
KRENICA [Krynica] WIEŚ – No 45 – IZALRIT –
POZKRA – NIKIFOR; na odwrocie: 120 KKRZY;
praca z kolekcji B. i F. Kędziorków – dar A. Banacha.
Cena wyw.: 3000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
51. Hoffmann Adam
Nocne zmory, 1976
Węgiel; wym.: 50 x 75 cm; sygn. mon. wiąz. p.d. w owalu: AH 3V 1976 oraz opis autorski na odwrocie.
Cena wyw.: 2400
53. Waniek Eugeniusz
Płonąca paleta, 1970
Olej, płótno; wym.: 100 x 69 cm; sygn. l.d.: E. Waniek 70;
na odwrocie sygn., tyt. i dat.
Cena wyw.: 9000
| 19
Aukcja nr 29
54. Rozwadowski Zygmunt
Czwórka, 1917
Olej, płótno; wym.: 50 x 95 cm; sygn. i dat. l.d.: Z. Rozwadowski 1917.
Cena wyw.: 34 000
55. Bouchard Ludwik
Po burzy, 1883
Olej, tektura; wym.: 25,5 x 32,8 cm; sygn. ol. l.d.: B. r 1883.
Rzadka praca artysty, nauczyciela m.in. S. Noakowskiego.
Cena wyw.: 3200
56. Wodzinowski Wincenty
Zaloty, ok. 1910
Olej, płótno; wym.: 40 x 60 cm; sygn. l.g.:
W. Wodzinowski.
Cena wyw.: 7900
20 |
Unikatowa, wysokiej klasy praca pochodzi z wczesnego
okresu twórczości krakowskiego artysty, ucznia Konstantego Laszczki i Alfreda Dauna, zafascynowanego w tym
czasie osiągnięciami plastyki francuskiej – zwłaszcza realizacjami Augusta Renoira oraz Charlesa Despiau. Do roku
1914 zrealizował on kilka alegoryczno-symbolicznych
kompozycji , t.j.: Nędza, Rodzina i Macierzyństwo. W późniejszych latach jego twórczość zwraca się w stronę sztuki
tradycyjnej, klasycyzującej, wzorowanej na rzeźbach włoskiego renesansu.
Cena wyw.: 6500
57. Tetmajer Włodzimierz
Kobieta w stroju krakowskim, ok. 1900
Olej, płótno naklejone na tekturę; wym.: 33 x 24 cm; sygn. p.d.: WT.
Cena wyw.: 22 000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
58. Popławski Stanisław
Rozpacz, 1910
Gips patynowany; wys.: 51 cm; sygn.: St. Popławski 1910.
59. Axentowicz Teodor
Dziewczyna i starzec, ok. 1907
Olej, tektura; wym.: 39 x 33 cm; sygn. p.d.: T. Axentowicz.
Cena wyw.: 24 000
| 21
Rysunek
60. Brzozowski Tadeusz
Piszący, lata 50./60. XX w.
Tusz, kredka, papier; wym.: 19 x 26,5 cm; sygn. kredką l.d.:
T. Brzozowski.
Cena wyw.: 2200
poz. 60
61. Cyankiewicz Zdzisław
Czytająca, 1947
Tusz, papier; wym.: 50 x 65 cm; sygn. tuszem śr.: Mito-Cyan 47
oraz l.d. pieczęć: ATELIER / CYANKIEWICZ / 1912-1981.
Cena wyw.: 1500
62. Cyankiewicz Zdzisław
Kompozycja
Tusz, papier; wym.: 66 x 50,5 cm; na odwrocie pieczątka: ATELIER / CYANKIEWICZ / 1912-1981.
Cena wyw.: 1500
63. Gumowski Jan
Tchórz, lata 20. XX w.
Tusz, piórko; wym. w świetle pp.: 8 x 9,1 cm; sygn. tuszem p.d.:
J. Gumowski.
Cena wyw.: 250
poz.61
64. Koehler Ludomir
Portret Juliusza Słowackiego, 2. połowa XIX w.
Węgiel, karton; owal, wys.: 66 cm, szer.: 50 cm; sygn. p.d.: L. Koehler; stan zachow.: załamanie kartonu z lewej strony. (il. s. 25)
Cena wyw.: 3200
65. Nikifor Krynicki
Zestaw 12 rysunków, lata 30.-50. XX w.
Ołówek; śr. wym.: 8 x 7 cm; obrazki na tekturkach, niektóre na
opakowaniach z papierosów lub słodyczy; 1. Urzędnik za pulpitem;
sygn. Porzsznik; na odwrocie pieczątka i numer 2/XI 229; 2. Męczeństwo na kole; 3. Anioł ze świecą; na odwrocie pieczątka: NIKIFOR MALARZ KRYNICA; 4. W urzędzie; sygn.: Na rok 1934
[1937?] KRYNICA WSI; 5. Biskup prawosławny; 6. Ofiarowanie;
7. Biskup przy ołtarzu; 8. Organista z pacyfikałem; 9. Dwaj organiści za pulpitem; 10. Portret mężczyzny; sygn.: NA ROK 19238; na
odwrocie szkic oł. kopiowym; 11. Święty; 12. Chrystus z uczniem
w łodzi; zestaw pochodzi z kolekcji B. i F. Kędziorków (B. Kędziorek otrzymał je bezpośrednio od artysty, 10 IX 1959).
Cena wyw.: 2200
66. Panek Jerzy
Szkicownik, I-IV 1966
Akwarela, kredka, długopis; zeszyt kratkowany formatu A4 (s.
100); zawiera 93 kompozycje, studia do „Ucieczki do Egiptu” wg
Rembrandta, „Piekła” Dantego (głowa lwa), drzeworytu „Chorągiew” i ekslibrisu D. Mroza; prace powstały między 26 I a końcem
IV 1966; opisane i sygn. przez artystę w 1991; na wyklejce spis
treści sporządzony i sygn. przez J. Panka 6 V 1991; na ostatnich
kartach notatki i pokwitowania artysty.
Cena wyw.: 11 250
22 |
poz. 62
poz. 65
poz. 66
poz. 70
poz. 66
67. Panek Jerzy
Szkicownik, I-III 1970
Akwarela, tusz, długopis; zeszyt kratkowany formatu A4 (s. 96);
zawiera 92 kompozycje, studia do „Piekła” Dantego, aktu leżącego,
autoportretów i studiów architektonicznych; prace powstały między 30 I a połową III 1970; opisane i sygn. przez artystę w 1991;
na wyklejce spis treści sporządzony i sygn. przez J. Panka 17 IV
1991; na ostatnich kartach notatki artysty.
Cena wyw.: 11 250
68. Skarżyński Jerzy
Adam i Ewa, 1942
Tusz; wym.: 13,2 x 10,8 cm; sygn. tuszem p.d.: Skarżyński 11.7.42.
(il. s. 24)
Cena wyw.: 1000
poz. 67
69. Skarżyński Jerzy
Ilustracje do bajek, lata 50. XX w.
Zestaw 5 rysunków tuszem: 1. Czapla w stawie (wym.: 15,7 x 24 cm;
nie sygn.), 2. Lew i martwy pies (wym.: 10,4 x 14,1 cm; nie sygn.), 3.
Kogut i żniwiarze (wym.: 16,1 x 24,1 cm; nie sygn.), 4. Pies w jamie
(wym.: 16,2 x 22,1 cm; nie sygn.), 5. U stóp Zeusa (wym.: 16 x 23,7
mm; nie sygn.). Projekty ilustracji do książek: „Bajki z tematów Ezopa”, Warszawa 1953 oraz I. Krasicki, „Bajki”, Warszawa 1951.
Cena wyw.: 1600
70. Skarżyński Jerzy
Obłok Magellana, lata 50. XX w.
Ołówek; zestaw 3 kart różnych formatów (maks. wym.: 30 x 21 cm)
z sześcioma kompozycjami fantastycznymi (robot, laboratorium,
kosmiczne miasto). Projekty ilustracji do drukowanych w „Przekroju” (1953-54) fragmentów książki S. Lema „Obłok Magellana”. Ilustracje nie zostały wykorzystane w żadnym wydaniu książkowym
Cena wyw.: 1200
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 69
poz. 67
| 23
Aukcja nr 29
71. Skarżyński Jerzy
Spacer, 1960
Tusz; wym.: 23,3 x 22,8 cm; nie sygn. Stan zach.: od góry nacięcie gł.
2 cm; na odwrocie opis edytorski. Projekt ilustracji nr 4 do książki
S. Rustawelego, „Witeź w tygrysiej skórze”, Warszawa 1960.
Cena wyw.: 600
72. Skarżyński Jerzy
Oświadczyny, 1960
Tusz; wym.: 25,4 x 23 cm; nie sygn.; na odwrocie opis edytorski
oraz pieczątka ze zgodą na wywóz pracy za granicę. Projekt ilustracji nr 11 do książki S. Rustawelego, „Witeź w tygrysiej skórze”,
Warszawa 1960.
Cena wyw.: 600
73. Szancer Jan
Dysputa. Studium w duchu rokoka, 1932
Tusz, piórko; wym.: 20,5 x 17 cm; sygn. p.d.: J. Szancer 32; na odwrocie opis kolekcjonerski; praca z kolekcji B. i F. Kędziorków. (il. s. 25)
Cena wyw.: 1200
poz. 74
74. Ślendziński Wincenty
Zespół 18 prac artysty, 1860-1880
1. Pejzaż z zamkiem; tempera, papier; wym.: 20 x 26 cm; nie sygn.
obraz naklejony na papier z zapiskami dotyczącymi majątku Gudionówka w Gubernii Charkowskiej. 2. Neptun i Ariadna, 1864;
ołówek, papier; wym.: 20,5 x 26,5 cm; sygn. i dat.: Moskwa 1864
WŚ. 3. Samson, 1880; ołówek, papier; wym.: 19 x 24 cm; sygn.
i dat. l.g.: Moskwa, Ślendziński, 1880. 4. Samson, 1860; ołówek,
papier; wym.: 18 x 20,5 cm; sygn. p.d.: WS 1860. 5. Św. Sebastian,
1869; ołówek, węgiel, papier; wym.: 27,5 x 16,5 cm; sygn. p.d.: WŚ
1869; rysunek naklejony na papier z informacją o wykorzystaniu
kompozycji do obrazu w jednym z moskiewskich kościołów. 6. Św.
Sebastian, 1861; kredka, tusz. papier; wym.: 21 x 12 cm; sygn. p.d.:
Moskwa, 1861, WS. 7. Wioska w Kuryżu, 1878; ołówek, papier;
wym.: 17,5 x 27 cm; sygn. l.d.: WS 1878. 8. I jakby lecieli choćby
całe życie wypoczynek pożądany, 1866; ołówek, papier; wym.: 18 x
27 cm; sygn. g.: WS 1866. 9. Okolice Wilna, 1859; ołówek, papier;
wym.: 18 x 18,5 cm; sygn. oł. p.d.: 1859 WŚ. 10. Mężczyzna w kapeluszu i korekta z kuflem; ołówek, papier; wym.: 11 x 16 cm; nie
sygn. 11. Studium portretu kobiety, 1869; ołówek, papier; wym.: 9,5
x 18 cm; sygn. p.d.: WŚ Wilno 1863. 13. Wesele; ołówek, papier;
wym.: 11 x 16 cm; sygn. p.d.: WS. 14. Z rzezi niewiniątek, 1860;
ołówek, papier; wym.: 21 x 15 cm; sygn. i dat. p.g.: 1860 WS; na
odwrocie szkic. 15. Dwustronne szkice; ołówek, papier; wym.: 16
x 19,5 cm; sygn. p.d.: WS. 16. Weranda; ołówek, papier; wym.:
poz. 74
poz. 72
24 |
poz. 71
poz. 74
poz. 68
16,5 x 24,5 cm; nie sygn. 17. Projekty kart; tempera, karton; wym.:
6 x 10,5 cm; nie sygn. 18. Grobowiec; ołówek, papier; wym.: 20,5 x
25,5 cm; sygn. p.d.: Szkic Gościmskiego.
Cena wyw.: 6000
76. Uniechowski Antoni
Trzej Królowie, lata 50. XX w.
Tusz, piórko; wym.: 30 x 21 cm; sygn. p.d.: AU. Na odwrocie
ppartout wtórny opis kolekcjonerski.
Cena wyw.: 1200
78. Waśkowski Tadeusz
Typ charakterystyczny. Portret Tytusa Czyżewskiego
Węgiel, tusz lawowany, karton; wym.: 34 x 29 cm; sygn. p. d.: Tadeusz Waśkowski; na odwrocie dodatkowe informacje naklejone
przez kolekcjonera.
Cena wyw.: 1200
poz. 75
poz. 73
poz. 64
poz. 76
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
75. Uniechowski Antoni
W domu schadzek, lata 50. XX w.
Tusz, piórko; wym.: 30 x 21 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 800
77. Uniechowski Antoni
W pociągu, lata 60. XX w.
Tusz lawowany; wym. komp.: 27 x 15 cm; nie sygn.; praca z kolekcji B. i F. Kędziorków.
Cena wyw.: 1500
poz. 77
| 25
Grafika dawna
79. Adam V. Victor
Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego
Litografia; wym. planszy: 322 x 487 mm; sygn. na pł. l.d.:
V. Adam; poniżej kompozycji tytuł: PONIATOWSKY oraz l.d.:
A Paris, chez Tessari rue du Cloitre-Dame, N˚4.
Cena wyw.: 1200
80. Alt Rudolf
Tyniec, 1842
Chromolitografia; wym. komp.: 140 x 200 mm; sygn. pł. l.d:
R. Alt del, śr.: K.k. Chromolitographie von Aloys Leykum in Wien
p.d.: Jos. Zahradnicek lith. Grafika z albumu „Das pittoresche Öestereich”, Wien 1842. Grafika naklejona na stary podkład. (il. s. 27)
Cena wyw.: 600
81. Alt Rudolf
Stary Sącz, 1842
Chromolitografia; wym. komp.: 140 x 200 mm; sygn. pł. l.d:
R. Alt del, śr.: K.k. Chromolitographie von Aloys Leykum in Wien
p.d.: Jos. Zahradnicek lith. Grafika z albumu „Das pittoresche Öestereich”, Wien 1842. Grafika naklejona na stary podkład. (il. s. 27)
Cena wyw.: 600
poz. 79
82. A.K. ?
Polscy wieśniacy [Polen], 1879
Litografia barwna; wym. komp.: 202 x 139 mm; sygn. pł. p.d.:
AK. Pod kompozycją tytuł i nota typograficzna: Art. Anst.
v. A. Gatternicht in Stuttgart.
Cena wyw.: 200
poz. 83
83. Aubry Charles
Cambrone [Gen. Cambronne na polu bitwy], lata 20. XIX w.
Litografia; wym.: 473 x 335 mm; sygn. pł. l.d.: Aubry pinx, l.d.
Charon sculp. Pod kompozycją tytuł i trzywierszowy opis dotyczący postawy generała pod Waterloo. Niżej noty typograficzne
paryskich wydawców.
Cena wyw.: 600
poz. 86
84. A. N.
Kopiec Kościuszki [Kosciuszko-Hügel bei Krakau], ok. 1860
Staloryt; wym.: 113 x 162 mm; nie sygn. Pod komp. tyt. i nota
typograficzna: Bibliographisches Institut Hildburghausen. (il. s. 27)
Cena wyw.: 200
poz. 87
poz. 88
85. A. N.
Wrocław. Wyspa Piaskowa i katedra, ok. 1810-20
Litografia; wym. komp.: 130 x 197 mm; nie sygn. Pod komp. tyt.
w jęz. niem. oraz noty edytorskie.
Cena wyw.: 250
86. Beatrizet Nicolas [przypisywane]
Roma victrix de Dacia provincia… [Rzym triumfujący nad
Dakami], 1549
Miedzioryt; wym.: 494 x 380 mm; sygn. wydawcy: Ant[onio]
Lafreri *DXLVIIII [1549]; pod kompozycją opisy posągów - l.d:
[Re]x barbarus numida captivus populi romani, śr.d.: Roma victrix
de Dacia provincia subacta triumphans. Vultu ac habitu barbarorumq[ue] spolis inlustris, p.d.: rex barbarus numida captiuus populi
romani. Pod kompozycją opis: Hae statuae, in antiquissimo mamore, erudita manu sculptae, maiestate, vetustatisque veneratione conspicuae, ac celebres; Romae, in hortis Faederici Cardinalis, Caesii,
omnis generis signorum plenis; una, ampliore loco, honoris caussa,
26 |
poz. 81
poz. 84
collocatae. Wizerunki posągów odnalezionych na wzgórzu Kapitolińskim w Rzymie. Grafika z „Speculum Romanae Magnificentiae”, Rzym [1544-79]. Lit.: „A Catalogue of the Paintings,
Miniatures, Drawings, Engravings, Rings and Miscellaneous
Objects Bequeathed by The Reverend Alexander Dyce”, London, South Kensington Museum, 1874.
Cena wyw.: 1800
87. Benard Robert
Przekrój kopalni w Wieliczce, 1770
Miedzioryt; wym.: 355 x 460 mm; sygn. p.d.: Benard Fecit. Pod
kompozycją opis: Histoire Naturelle, Vue Generale de la Mine de
Sel de Wieliczka en Pologne pres Cracovie. Nad kompozycją opis:
Mineralogie, 7me Collection Filons et travaux des Minse. Pl. VII.
Plansza z „Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers”, Paryż 1751-1780. (il. s. 26)
Cena wyw.: 1600
88. Bonasone Giulio
Aleksander Wielki i Roksana, połowa XVI w.
Miedzioryt; wym.: 239 x 350 mm; sygn. pł. l.d.: IVLIO BONASONO / IN VENTOR; grafika przycięta do marginesu.
G.K. Nagler w „Künstler-Lexicon” (t. II, München 1835, s. 32)
pisze: Uważa się, że jest to przedstawienie miłości Aleksandra Wielkiego i Roksany według własnego pomysłu Bonasone. Lit.: Bartsch,
„Le peintre-graveur”, Würzburg 1920, vol. XV, Nouvelle edition, s. 78/79, nr 100. (il. s. 26)
Cena wyw.: 2500
poz. 90
poz. 89
89. Chodowiecki Daniel
Ilustracje do współczesnej historii, 1789
Zestaw 4 miedziorytów; śr. wym.: 92 x 55 mm; 1. Porwanie króla
Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego 1777. 2. Obrady polskiego Sejmu 1789, 3. Gen. Laudon dziękuje żołnierzom za ciepłe
przyjęcie [w obozie pod Dubicą]. 4. Potemkin zarzuca wysokiemu
urzędnikowi tureckiemu spowodowanie krwawej łaźni [Oczaków].
Prace z cyklu „Dwanaście ilustracji do współczesnej historii”,
1789; opisy w jęz. niem. Lit.: Łomnicka-Żakowska E., „Ryciny
Daniela Chodowieckiego w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie”, Warszawa 2010, kat. 3505, 3506, 3509, 3510.
Cena wyw.: 800
90. Damman Ben
Orszak uczestników turnieju w 1662 roku w Paryżu, XVII w.
Miedzioryt; wym.: 374 x 498 mm (plansza: 414 x 547 mm);
sygn. pł. l.d.: [D]aman Edit. Okolicznościowa grafika przedstawia (kolejno od lewej od dołu śledząc w górę) pięć turniejowych
oddziałów: 1. odział dowodzącego turniejem marszałka (Antoine III Agénor de Gramont), 2. oddział rzymski z Ludwikiem
XIV, królem Francji, jako cesarzem, 3. oddział perski, Filipa ks.
Orleańskiego, zwanego Monsieur, 4. oddział turecki, pod wodzą
ks.Ludwika II de Condé, zwanego Wielkim Kondeuszem, 5. oddział indyjski, pod wodzą Henri Jules de Bourbon d'Enghien,
6. oddział amerykański, księcia Henri II de Guisse (Gwizjusza).
Efektowna rycina nie notowana w literaturze.
Cena wyw.: 2000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 80
| 27
Aukcja nr 29
poz. 93
poz. 93
poz. 93
poz. 93
poz. 93
poz. 93
91. Daulle Jean
August III [Frederic Auguste III]
Miedzioryt wg portretu pędzla L. de Silvestre’a; wym.: 193 x 163
mm; sygn. pł. p.d. pod komp.: Grave par J. Daulle Graveur de
Roy. Pod kompozycją imię w wersji franc. oraz tytulatura władcy. Grafika po konserwacji, górny i dolny margines przycięte bez
szkody dla kompozycji i opisu. (il. s. 29)
Cena wyw.: 700
92. Della Bella Stefano
Pejzaż – pastwisko w górach, 1643
Akwaforta; wym.: 110 x 253 mm; stan II, sygn.: Israel excudit
Cum priuilegio Regis. niżej nr 11 – numer planszy w cyklu „Divers paysages”. Lit.: A. de Vesme, „Stefano Della Bella. Catalogue Raisonne”, poz. 767.
Cena wyw.: 800
28 |
poz. 92
93. Della Bella Stefano
Wjazd do Rzymu prześwietnego ambasadora Polski [ Jerzego
Ossolińskiego] w roku 1633, po 1633
Akwaforta; komplet rycin z 6-cio tablicowego cyklu; format całości
155 x 2637 cm (grafika odbita z sześciu płyt form. 155 x 428 mm,
155 x 423 mm, 155 x 420 mm, 155 x 425 mm, 153 x 424 mm,
154 x 504 mm). Jedna z najsłynniejszych rycin XVII w. o tematyce
polskiej. Przedstawia uroczysty wjazd do Rzymu poselstwa króla
Władysława IV do papieża Urbana VIII 27 XI 1633. Orszak
sportretowany z natury; rycina o wielkiej wartości ikonograficznej
ze względu na precyzje rysunku strojów, rzędów końskich,
uzbrojenia. Tabl. 1: ENTRATA IN ROMA DELL’ ECCELmo
AMBASCIATORE DI POLONIA L ANNO MDCXXXIII czoło pochodu; przy lewej krawędzi obelisk z dedykacja Stefano
Della Belli dla Wawrzyńca Medyceusza; sygn.: Stefano della Bella
D D.; pod kompozycją, na całej długości ryciny, opis poszczególnych
grup uczestniczących w orszaku (stan VI). Tabl. 2: Polscy łucznicy
konni (stan III/IV). Tabl. 3: Jeźdźcy polscy oraz pokojowcy posła
poz. 97
poz. 91
poz. 98
prowadzący konie tureckie (stan III/IV). Tabl. 4: Tresowane konie
tureckie i oraz koniuszy posła na czele pokojowców (stan III/IV).
Tabl. 5: Panowie hiszpańscy, polscy i francuscy (stan III/IV). Tabl.
6: Polska szlachta w towarzystwie książąt i znakomitych Rzymian,
na końcu pochodu Jerzy Ossoliński oznaczony literą X (stan III/
IV). Stan zach.: grafiki po dawnej konserwacji, obcięte do granic
kompozycji z zachowaniem opisów. Lit.: „Mistrzowie akwaforty
włoskiej XVII wieku. Wystawa ze zbiorów Gabinetu Rycin
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego” (oprac. E. Budzińska i J.
Talbierska ), Łódź 1985, s. 17-20, poz. 6.
Cena wyw.: 6000
94. Desnoyers Auguste
Penibles adieux de Joseph Lesurques a sa famille, 1802
Miedzioryt wg obrazu H. Ledru; wym.: 490 x 600 mm; sygn. pł.
l.d.: Hilaire Ledru invenit anno 6 [1798], p.d.: Auguste Desnoyers
sculpsit, anno 10 [1802]; pod kompozycją opis: Malheureux! quel
effort s'impose ta tendresse! / Crois-tu garder long-tems le secret de
ton sort ? / Tu peux de tes enfans abuser la jeunesse / Mais dans
tes yeux leur mère a déja lu la mort oraz opisy typograficzne. Lit.:
H. Beraldi, „Les Graveurs du XIXe siecle. Guide de l’amateur
d’estampes modernes”, Paris 1886, s. 201-202.
Cena wyw.: 1600
95. Dies Albert Christoph
Avanzi della Villa di M. Bruto a Tivoli [Willa Brutusa w Tivoli], 1794
Miedzioryt; wym. odcisku pł.: 280 x 380 mm; sygn. pod komp. l.d.:
A. C. Dies fec. Roma 1794; centralnie pod kompozycją tytuł. Plansza
z dzieła „Malerisch radierte Prospekte aus Italien, nach der Natur
poz. 95
poz. 100
poz. 100
gezeichnet und zu Rom radiert”, Norymberga 1792-1796.
Cena wyw.: 400
96. Dietrich Fryderyk Krzysztof
Pułk 9 piechoty krakusów (wg J. F. Piwarskiego), 1831
Akwatinta, akwaforta; wym. planszy: 203 x 138 mm; formalna nazwa jednostki 9. Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego (sformowanej 10 I 1831 jako 1. Pułk Województwa Krakowskiego); jej
dowódcą (do 14 VII 1831) był płk Samuel Różycki; grafika z cyklu
Ubiory Wojska Polskiego z roku 1831, Varsoviae [1831]. Lit.: H. Widacka, „Dietrichowie rytownicy warszawscy”, poz. 151, s. 166.
Cena wyw.: 400
97. Dietrich Fryderyk Krzysztof
Strzelce Piesze górnicze, 1831
Akwatinta, akwaforta; wym. planszy: 203 x 138 mm; grafika z cyklu Ubiory Wojska Polskiego z roku 1831, Varsoviae [1831]. Lit.: H.
Widacka, „Dietrichowie rytownicy warszawscy”, poz. 151, s. 166.
Cena wyw.: 400
98. Dietrich Fryderyk Krzysztof
Wolny Strzelec pieszy, 1831
Akwatinta, akwaforta; wym. planszy: 203 x 138 mm; sygn. pł.
p.d. (w lustrze): Dietrich; pod tytułem w jęz. francuskim notka
Lieut. Colon. Grothus; grafika z cyklu Ubiory Wojska Polskiego
z roku 1831, Varsoviae [1831]. Lit.: H. Widacka, „Dietrichowie
rytownicy warszawscy”, poz. 151, s. 166.
Cena wyw.: 400
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 99
| 29
Aukcja nr 29
miar: 110 x 140 mm; większość nie sygn., obcięta do granic
komp.; wizerunki m.in.: cesarza Heliogabala, księcia Richmond,
księcia saskiego Christiana II, księcia pruskiego Christiana Fryderyka, G. Chaucera, elektora brandenburskiego Fryderyka III
(praca Philippa Kiliana). (il. s. 29)
Cena wyw.: 300
poz. 101
101. Konwoluta
Widoki Wenecji, 1856
Zespół 5 litografii ręcznie kolorowanych; śr. wym. komp.: 136
x 197 mm; większość sygn. na pł. l.d.: G. Rebellato dis.; dodatkowo opisy typograficzne (tyt. i nota wydawnicza: G. Brizeghel
Litografo-Tipografo-Editore, Venezia). Stan zachow.: punktowe
zaplamienia marginesów. Zespół zawiera widoki: 1. Albergo
dell’Europa, 2. S. Maria Gloriosa de’Frari. Esterno dell’ abside,
3. S. Maria Gloriosa de’Frari (krużganki), 4. Arsenale, 5. Cortile del Palazzo Ducale. Pochodzą z monumentalnego, rzadkiego
dzieła F. Zanotto, „Venezia prospettica, monumentale, storica
ed artistica…”, Wenecja 1856.
Cena wyw.: 2000
102. Konwoluta
Zestaw grafik i rysunków XVIII-XIX w.
Zestaw 10 grafik i rysunków tuszem; m.in.: 1. S. Della Bella,
Studium trzech głów męskich; miedzioryt; wym.: 30 x 78 mm; nie
sygn.; grafika z cyklu „Recueil de divers griffonnementes…”, 1646.
Lit. J. Talbierska, s. 81-83. 2. S. Della Bella, Jeu de fables; miedzioryt; wym.: 57 x 89 mm, sygn. pł.: S. D Bella; frontispis z siedzącym
amorkiem do bajek J. de Saint-Sorlina, 1644. Lit.: J. Talbierska,
poz. II-164. 3. L. Flamerig, Stróż nocny; miedzioryt wym.: 139 x
102 mm; sygn. l.d. Leopold Flamerig, p.d.: imp. Paerron. 4. Amor
w towarzystwie muz; miedzioryt; wym.: 240 x 190 mm; sygn. l.d.:
Grave par J. Daullé (...) d'apres le dessin F. Boucher 1758.
Cena wyw.: 450
poz. 104
poz. 103
99. Haussard Jean-Baptiste
Fille armenienne … [Ormiańska panna młoda], 1713
Miedzioryt kolorowany; wym. odcisku płyty: 355 x 248 mm; sygn.
pł. p.d.: J. Haussard sculp.; pod kompozycją opis: Fille armenienne,
que l'on conduit à l'eglise pour la marier oraz opis typograficzny. Plansza z „Recueil de cent estampes representant differentes nations
du Levant, gravees sur les tableaux peints d'apres nature en 1707 et
1708, par ordre de M. de Ferriol ambassadeur du roi a la Porte, et
mis a jour en 1712 et 1713”, wyd. Le Hay, Paryż 1713. (il. s. 29)
Cena wyw.: 1200
100. Konwoluta
Portrety postaci historycznych, XVII-XIX w.
Zespół 9 prac w różnych technikach, gł. metalowych; śr. wy-
30 |
103. Kossak Juliusz
Stanisław Rewera Potocki wracający z wyprawy tureckiej przyjmuje
wyoraną buławę, 1877
Litografia barwna wg obrazu z 1873; wym.: 340 x 740 mm; sygn.
pł. p.d.: Juliusz Kossak / Monachium / 1873; p.d. pł.: nieczytelna
sygnatura wykonawcy litografii (Thurnanger [?] Lith.). Grafika,
wykonana w zakładzie Lemerciera w Paryżu, premia TPSP za
rok 1877/1878.
Cena wyw.: 1000
104. Kossak Juliusz
Wjazd cesarz Franciszka Józefa do Krakowa, ok. 1890
Chromolitografia wg akwareli z 1880; wym.: 490 x 590 mm; sygn.
pł. l.d.: Juliusz Kossak 1880; nota typograficzna pł. l.d.: Seitz Wandsbeck chrom. [Kunstanstalt G.W. Seitz, Hamburg-Wandsbek].
Cena wyw.: 1000
105. Lange Antoni
Widok zamku w Podhorcach w cyrkule złoczowskim, 1823
Litografia; wym. planszy: 425 x 575 mm; sygn. pł. l.d.: ryso. Ant.
Lange; p.d.: z lith. Pillera we Lwowie; tytuł w jęz. polskim i niemieckim. Grafika ze „Zbioru najpiękniejszych i najinteresowniejszych okolic w Galicji”, Lwów 1823. Lit.: M. Opałek, „Litografia lwowska”, Wrocław 1958.
Cena wyw.: 1600
106. Lange Antoni
Widok wsi Nowosiułki [!] w cyrkule złoczowskim, 1823
Litografia; wym. planszy: 425 x 575 mm; sygn. pł. l.d.: rys. A. Lange; p.d.: z lith. Pillera we Lwowie; tytuł w jęz. polskim i niemieckim. Grafika ze „Zbioru i najinteresowniejszych okolic w Galicji”,
Lwów 1823. Lit.: M. Opałek, „Litografia lwowska”, Wrocław 1958.
Cena wyw.: 1600
108. Lipiński Hipolit
Wyjście procesji z kościoła św. Barbary w Krakowie, 1884
Heliograwiura wg obrazu H. Lipińskiego (w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie); wym.: 525 x 830 mm (odcisk płyty);
sygn. pł. l.d.: Malował H. Lipiński, p.d.: Photograwura Goupil i Sp
w Paryżu. Pod kompozycją tytuł i informacja: Nakład Krakowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych za r. 1884 [premia].
Cena wyw.: 900
poz. 106
109. Luyken Jan
Zacheusz na drzewie sykomory, przed 1712
Miedzioryt; wym. komp.: 343 x 447 mm; sygn. pł. p.d.: Johannes Luyken Inv. et Fecit, l.d.: Edit. a F. Houttuyn; pod kompozycją
opis: Zacheus op de Vygeboom./ Zachee sur le Sycomore. Plansza
ze sceną z Ewangelii św. Łukasza (rozdz. XIX, w. 4) pochodzi
z jednego z najlepszych pod względem artystycznym cykli ilustracji do Nowego Testamentu; pochodzi z wydania F. Houttuyna (Amsterdam, 1747).
Cena wyw.: 1200
poz. 107
110. Łopieński Ignacy
Zimowa noc - Wilk samotnik, 1893
Akwaforta, akwatinta (wg A. Wierusza-Kowalskiego); wym.:
213 x 312 mm; sygn. na pł. p.d.: IGN. ŁOPIEŃSKI SCT, l.d.:
A. WIERUSZ-KOWALSKI PXT; opis typograficzny: Druck &
Verlag der Gesellshaft f. vervielf. Kunst in Wien.
Cena wyw.: 400
111. Maurice E.
Vive la France! Vive la Pologne!, ok. 1848
Litografia; wym. komp.: 300 x 235 mm; sygn. w obrębie komp.
p.d. E. Maurice; pod komp. notki typograficzne (a Paris chez
A. Bes et F. Dubreuil, imp. édit. rue Gît-le-Cœur 11) oraz tytuł
i opis: Adieux des Polonais a la Republique Francaise 3 Avril 1848.
Cena wyw.: 800
poz. 112
poz. 111
112. Morghen Raffaello
Madonna delle Seggiola [Madonna na krześle], po 1793
Miedzioryt wg Rafaela (kopia obrazu z Galleria Palatinata we florenckim Palazzo Pitti); wym. pł.: 420 x 355 mm; sygn. pł. p.d.:
Raffaelle Morghen dis. e inc. in Firenze; pod komp. obszerna tytulatura (SUA ECCEL.ZA IL SIG.R MARCH.SE GENERAL
MANFREDINI ec. ec. Al Promotore della Sua Fortuna...) oraz nota
edytorska: In Firenze presson Nicolo Pagni; zachowane szerokie
marginesy. Lit.: Nagler IX, 478.
Cena wyw.: 400
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
107. Le Prince Jean Baptiste
La Lampe Polonoise, 1771
Akwaforta; wym.: 155 x 205 mm; sygn. pł. l.d.: Le Prince 1771.
Pod kompozycją tyt. Zachowany odcisk płyty. Lit.: Benezit,
t. 6, Rastawiecki, s. 249.
Cena wyw.: 600
poz. 115
| 31
Aukcja nr 29
poz. 116
poz. 113
poz. 117
poz. 114
113. Petit
Portret Marii Leszczyńskiej Królowej Francji i Polski
Miedzioryt, ruleta; wym. komp.: 346 x 272 mm, planszy: 390
x 290; sygn. l.d.: Vanloo [Jean Baptiste] peinx., p.d.: Petit Sculp.;
na cokole przedzielonym kartuszem z herbami Francji i Polski
napis: MARIE PRINCESSE DE FRANCE ET DE POLOGNE
REINE DE NAVARRE; poniżej kompozycji l.d.: AParis chez
Petit qui le vent St. Jacques a St. Bernard., p.d.: Et chez la veve
Chereau rue St. Jacques au deux pilliers d’or. Grafika niezwykle
rzadka, niepojawiająca się w opracowaniu H. Widackiej ani
E. Hüten-Czapskiego. Stan zachow.: bardzo dobry. Grafika naklejona z lewej strony na karton podkładowy.
Cena wyw.: 1800
114. Recueil de dessins…
Recueil de dessins Graves d’apres les fameux Maitres, tires de la Collection de l’Academie Electorale Palatine des beaux Arts a Dusseldorf. Vol. I-III; wydanie folio (490 x 320 mm), Dusseldorf 17801781. I. 1ere suite contenante 50 dessines, 1780; Francois Quenoy;
33 karty z frontispisem i 51 akwafortami (wg. m.in. Rafaela, Tycjana, Durera). II. 2de suite contenante 50 dessines, 1781; Bened.
Lutti; 31 kart z frontispisem i 47 akwafortami (wg. m.in. Carraregioa, A. Carraciego, N. Poussina, G. Reniego). III. Recueil
de 45 pieces imitees a l’Eauforte d’apres Raym. Lafage, tirees de la
Collection de l’Academie Electorale Palatine des beaux Arts a Dusseldorf, 1781; 30 kart z frontispisem i 44 akwafortami (błąd wydawniczy: brak planszy 30, zdublowana plansza 31). Oprawa
kartonowa z epoki, na grzbiecie szyldziki. Stan dobry. Albumy
tego typu rzadko zachowane są w całości, najczęściej rozbijano je
na poszczególne ryciny.
Cena wyw.: 23 000
32 |
poz. 114
poz. 114
115. Redlich Henryk
Mohort przedstawia stadninę Xięciu Józefowi Poniatowskiemu, 1870
Miedzioryt (wg obrazu Juliusza Kossaka); wym. komp.: 320 x
540 mm; wym. planszy: 480 x 675 mm; sygn. na pł. monogr.
wiązanym p.d.: HR; poniżej komp. sygn. typograficznie l.d.:
Malował Juliusz Kossak, p.d.: Rytował Henryk Redlich; poniżej
tyt. oraz ded.: Towarzystwo Przyjaciół sztuk Pięknych w Krakowie
Członkom swoim za rok 1870. Na odwrocie pieczątka własnościowa Jana Zubrzyckiego. (il. s. 31)
Cena wyw.: 900
116. Rossini Luigi
Veduta dell’ Interno del Tempio di Claudio, in oggi S. Stafano, sul
Monte Celio, 1822
Akwaforta; wym. komp.: 355 x 484 mm, planszy: 520 x 638 mm,
sygn. l.d.: Rossini dis e inc, i dat. p.d.: Roma 1822. Grafika z dzieła „Le Antichita Romane, ossia Raccolta della piu interessante
Vedute di Roma Antica”, Rzym 1822.
Cena wyw.: 800
117. Rossini Luigi
Tempio di Romolo in oggi S. Teodoro, 1819
Akwaforta; wym. komp.: 364 x 644 mm, planszy: 520 x 644 mm,
sygn. l.d.: Rossini dis e inc / Aranzi del Palazzo di Cesari, i dat. p.d.:
Roma 1819. Grafika z dzieła „Le Antichita Romane, ossia Raccolta della piu interessante Vedute di Roma Antica”, Rzym 1822.
Cena wyw.: 800
118. Sadeler Justus
Sceny myśliwskie, XVII w.
Miedzioryty z cyklu przedstawiającego sceny myśliwskie wg
A. Tempesty; a) Polowanie na króliki, wym.: 80 x 118 mm; nie
sygn. b) Polowanie na wilki, wym.: 79 x 118 mm; nie sygn. c) Polowanie na niedźwiedzia, wym.: 80 x 118 mm; nie sygn. d) Polowanie na strusie, wym.: 80 x 118 mm; nie sygn.
Cena wyw.: 800
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
119. Schmutzer Ferdinand
Entdecktes Geheimniss [Odkryta tajemnica], 1897
Akwaforta; wym. komp.: 113 x 91; sygn. oł. p.d: F. Schmutzer.
Grafika odbita w firmie Giesecke & Devrient, dla wydawnictwa
Seemann, Leipzig; zamieszczona w wiedeńskim czasopiśmie
„Zeitschrift für Bildende Kunst” (R. 1897, po s. 304); odbitka autorska, bez opisów typograficznych (stan przedliterowy). Rzadkie.
Cena wyw.: 700
poz. 118a
poz. 118b
120. Schönberg J.
Jan III Sobieski na Kahlenbergu, 1868
Litografia wg obrazu J.N. Geigera; wym. komp.: 235 x 320 mm;
sygn. l.d.: Lith. J. Schönberg; grafika wykonana w zakładzie litograficznym W. Zoellnera w Wiedniu; pod kompozycją tytuł
i opis postaci przedstawionych na obrazie.
Cena wyw.: 800
121. Schöninger Leo
Zdobycie Wolmaru na Szwedach przez Jakóba Potockiego r. 1601, 1865
Litografia (wg obrazu W. Eliasza-Radzikowskiego); wym. pł.:
480 x 382 mm, planszy: 655 x 475 mm; poniżej komp. sygn. typograficznie [München] l.d.: Malował W. Eliasz, śr. d.: Drukował
Leo Schöninger, p.d.: Sztychował Leo Schöninger, poniżej tyt. oraz
dedykacja: Towarzystwo Przyjaciół sztuk Pięknych w Krakowie
Członkom swym za rok 1865. Na odwrocie pieczątka własnościowa Jana Sas-Zubrzyckiego.
Cena wyw.: 900
122 Suntach Antonio
Para widoków wg Claude’a J. Verneta, początek XIX w.
a) La peche a ligne; wym.: 340 x 252 mm; sygn. pł. l.d.: J. Vernet
pinxit, p.d.: Grave par Suntach; pod kompozycją tytuł i opis. b) La
barque mise a flot; wym.: 340 x 252 mm; sygn. pł. l.d.: J. Vernet
pinxit, p.d.: Grave par Suntach; pod kompozycją tytuł i opis. Prace
wymagające konserwacji, oprawione w efektowne ramki.
Cena wyw.: 400
poz. 122a
poz. 118c
poz. 118d
poz. 122b
poz. 120
| 33
Aukcja nr 29
poz. 134
poz. 127
poz. 227
poz. 142
poz. 166
poz. 150
poz. 162
34 |
poz. 154
poz. 312
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 210
poz. 148
poz. 211
poz. 224
| 35
Aukcja nr 29
poz. 194
poz. 264
poz. 218
36 |
poz. 195
poz. 198
poz. 286
poz. 279
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 367
poz. 323
poz. 315
poz. 270
poz. 316
poz. 249
| 37
Grafika XX wieku
123. Acedański Zygmunt
Św. Hubert, lata 30.
Drzeworyt na bibule; wym.: 235 x 175 mm; sygn. oł. p.d.: Zygmunt Acedański, tyt. l.d.
Cena wyw.: 700
124. Bagieński Stanisław
Na straży morza polskiego, 1919
Litografia dwubarwna; wym.: 265 x 215 mm; nie sygn.; grafika
umieszczona na okładce „Tygodnika Ilustrowanego”, Warszawa
1919; w obrębie kompozycji wtórnie wpisany oł. tytuł i autor.
Cena wyw.: 300
poz. 123
poz. 124
125. Bak Imre
Kompozycja geometryczna, 2005
Serigrafia artystyczna (silkscreen); wym.: 500 x 500 mm; sygn. oł.:
Bak 2005. Grafika z teki „11 from Middle Europe”, wydanej w 130
egz. przez Milan Dobeš Museum oraz Komart Gallery.
Cena wyw.: 600
126. Bandura Jerzy
Fleurs du mal
Drzeworyt na bibule; wym.: 95 x 145 mm; sygn. oł. p.d.: Bandura,
tyt. l.d.
Cena wyw.: 400
poz. 126
127. Bandura Jerzy
Autoportret
Drzeworyt na bibule; wym.: 125 x 120 mm; sygn. oł. p.d.: Bandura, tyt. l.d. (il. s. 34)
Cena wyw.: 400
128. Bandura Jerzy
Stado
Drzeworyt na bibule; wym.: 210 x 105 mm; sygn. oł. p.d.: Bandura, tyt. l.d. (il. s. 39)
Cena wyw.: 400
poz. 131
129. Bartłomiejczyk Ludwik Edmund
Pójdź, Żołnierzyku Boży (Pieta), 1920
Litografia barwna; wym.: 225 x 190 mm; nie sygn.; grafika umieszczona na okładce „Tygodnika Ilustrowanego”, Warszawa 1920, nr
52; pod kompozycją wtórnie wpisany oł. tytuł i autor.
Cena wyw.: 800
130. Bartłomiejczyk Edmund
Procesja huculska, koniec lat 30.
Drzeworyt na kremowym podkładzie; wym.: 156 x 110 mm; sygn. oł.
śr.d.: E. Bartłomiejczyk. Wkładka graficzna do czasopisma „Plastyka”.
Cena wyw.: 300
131. Białostocki Jan
Katedra (fantazja architektoniczna)
Drzeworyt na bibule; wym.: 140 x 110 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Białostocki oraz na pł. p.d.: Jb.
Cena wyw.: 400
poz. 125
38 |
poz. 129
poz. 128
132. Bielecki Władysław
Droga do klasztoru, lata 20.
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 123 x 113 mm; sygn. oł. p.d.:
Wład. Bielecki fec. et imp.; l.d.: Drzeworyt oryg.; sygn. pł. l.d. monogram wiązany WB. Stan zach.: grafika obcięta do granic kompozycji, z zachowaniem dolnego marginesu.
Cena wyw.: 200
133. Bielecki Władysław
Puszcza Białowieska. Żubry, lata 20.
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 352 x 475 mm; sygn. oł. p.d.:
Wł. Bielecki del. et imp.; l.d.: Puszcza Białowieska: Żubry / Oryg.
drzeworyt.
Cena wyw.: 450
134. Bielecki Władysław
Kopiec Kościuszki, 1924
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 172 x 170 mm; sygn. oł. p.d.: Wład.
Bielecki fec. et imp./924; l.d.: Kopiec Kościuszki/drzeworyt oryg. (il. s. 34)
Cena wyw.: 350
135. Bielecki Władysław
Tyniec. Opatówka, 1925
Drzeworyt barwny; wym. komp.: 180 x 160 mm; sygn. oł. p.d.:
Wł. Bielecki del. et imp./925; l.d.: Tyniec: Opatówka/Oryg. drzeworyt; oryg. oprawa; zachowana naklejka aukcyjna (lata 30.) Oddziału Aukcyjnego Antykwariatu Artystycznego Franciszka Studzińskiego, Kraków, ul. Straszewskiego 27.
Cena wyw.: 300
poz. 135
poz. 136
poz. 139
poz. 140
136. Brejtner Jan Wacław
Rodzina, ok. 1930
Drzeworyt na bibule; wym.: 170 x 248 mm; sygn. oł. p.d.: Wacław
Jan Brejtner.
Cena wyw.: 200
137. Brejtner Jan Wacław
Leda z łabędziem, ok. 1930
Drzeworyt na bibule; wym.: 164 x 96 mm; sygn. oł. p.d.: Wacław
Jan Brejtner.
Cena wyw.: 200
138. Brejtner Jan Wacław
Narcyz, ok. 1930
Drzeworyt na bibule; wym.: 210 x 142 mm; sygn. oł. p.d.: Wacław
Jan Brejtner.
Cena wyw.: 200
139. Brzozowski Stefan
Uczony w swojej pracowni (kopia z Rembrandta), lata 40.
Akwaforta; wym.: 219 x 170 mm; sygn. oł. p.d.: kop. z Rembrandta
/Brzozowski, techn. l.d.
Cena wyw.: 400
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 133
140. Cieślewski Tadeusz syn
Mydlarnia w Kielcach, 1941
Drzeworyt; wym.: 130 x 90 mm; sygn. oł. l.d.: T. Cieślewski, dat. p.d.
Cena wyw.: 600
| 39
Aukcja nr 29
poz. 144
poz. 143
poz. 144
poz. 145
poz. 152
141. Czerwiński Edward
Z Bretanii, 1923
Litografia; wym. komp.: 175 x 145 mm; sygn. oł. p.d.: Edw. Czerwiński / 1923, l.d.: Lan[n]ion, Bretanja. Praca wystawiana w 1951
w krakowskim TPSP (zachowana nalepka wystawowa), pochodzi
ze zbioru X. Pusłowskiego.
Cena wyw.: 600
142. Dobrodzicki Adam
Pejzaż fantastyczny z architekturą, 1910
Litografia; wym.: 448 x 628 mm; sygn. oł. p.d.: Adam Dobrodzicki/910. (il. s. 34)
Cena wyw.: 1500
143. Dobrowolski Odo (Otton)
Namiestnictwo, 1915
Litografia; wym.: 305 x 430 mm; sygn. na pł.: Dobrowolski 1915;
grafika pochodzi z teki „Lwów”, wydanej w l. 1914-15, zawierającej
10 litografii. Lit.: „Katalog zbiorów gabinetu grafiki, t. 1: Grafika
polska w l. 1901-1939”, Wrocław 1983, s. 71, poz. 43.
Cena wyw.: 600
144. Dretler-Flin Stefania
Warszawa, 1948
Teka wyd. przez Instytut Wydawniczy „Poziom” w Krakowie;
dwanaście plansz dwubarwnych, na każdej dwie kompozycje
drzeworytnicze; wym. pl.: 310 x 225 mm; 8 s. tekstu (przedmowa
W. Kłyszewskiego). Plansze: Zamek Królewski; Plac Zamkowy od
strony ul. Piwnej; Fasada Katedry św. Jana; Przejście koło Katedry na
Kanonię; Rynek Starego Miasta; Sień kamienicy staromiejskiej; Kamienne Schodki; Panorama Starego Miasta od strony Wisły; Kościół
NMP na Nowym Mieście; Ratusz; Fontanna w Ogrodzie Saskim;
Kościół św. Aleksandra. Nakład 1900 egz. Grafiki w kartonowej
tece. Stan zachowania: idealny.
Cena wyw.: 500
40 |
poz. 146
poz. 155
145. Dretler-Flin Stefania
Clown, 1959
Drzeworyt ręcznie podkolorowany na bibule; wym.: 300 x 253
mm; sygn. oł. p.d.: St. Dretler-Flin, tyt. l.d., śr.d. dat.; e/a.
Cena wyw.: 600
146. Dretler-Flin Stefania
Rytmy II, 1959
Drzeworyt barwny na bibule; wym.: 360 x 265 mm; sygn. oł. p.d.:
St. Dretler Flin, tyt. i dat. l.d., num. l.d. 1/8.
Cena wyw.: 600
147. Dretler-Flin Stefania
Oczekujące, 1959
Drzeworyt ręcznie podkolorowany na bibule; wym.: 300 x 250
mm; sygn. oł. p.d.: St. Dretler-Flin, tyt. i dat. l.d.; stan zachow.: podłużny ubytek w lewej górnej części pracy.
Cena wyw.: 600
148. Dretler-Flin Stefania
Oni, ok. 1964
Drzeworyt barwny; wym.: 460 x 175 mm; sygn. oł. p.d.: St.Dretler-Flin, tyt. l.d., śr.d.: 5/8. (il. s. 35)
Cena wyw.: 600
149. Dretler-Flin Stefania
Dwoje, 1969
Drzeworyt barwny na bibule; wym.: 420 x 205 mm; sygn. oł. p.d.:
St. Dretler-Flin, tyt. i dat. l.d., śr.d.: e/a.
Cena wyw.: 600
150. Dretler-Flin Stefania
Kwiaty śmierci, 1969
Drzeworyt barwny na bibule; wym.: 470 x 207 mm; sygn. oł. p.d.:
St. Dretler-Flin, tyt. i dat. l.d., śr.d.: e/a. (il. s. 34)
Cena wyw.: 600
poz. 153
157. Gaj Jacek
Anioły, 1965
Akwaforta, akwatinta; wym.: 201 x 308 mm; sygn. oł. p.d.: JacekGaj 1965; tyt. i nr l.d. 25/25.
Cena wyw.: 800
poz. 158
151. Dunin-Piotrowska Maria
Warszawa. Dom pod Pelikanem
Drzeworyt; wym.: 165 x 110 mm; sygn. na pł. p.g. mon. wiąz.
Cena wyw.: 300
152. Dzieliński Kazimierz
Motyw góralski (Kapliczka)
Akwaforta; wym.: 160 x 122 mm; sygn. oł. p.d.: K. Dzieliński, tyt.
l.d. (il. s. 40)
Cena wyw.: 400
153. Fajó János
Kompozycja geometryczna, 2005
Serigrafia artystyczna (silkscreen); wym.: 500 x 500 mm; sygn. oł.
p.d.: Fajó 2005. Grafika z teki „11 from Middle Europe”, wydanej
w 130 egz. przez Milan Dobeš Museum oraz Komart Gallery.
Cena wyw.: 600
154. Filipkiewicz Stefan
Pejzaż z chałupą, ok. 1904
Drzeworyt barwny; wym.: 138 x 179 mm; sygn. oł. p.d.: S. Filipkiewicz.
Niezmiernie rzadko spotykana praca artysty. (il. s. 35)
Cena wyw.: 700
158. Gaj Jacek
Drzewo, 1965
Miedzioryt; wym.: 145 x 194 mm; sygn. oł. p.d.: JacekGaj1965,
tyt. i num. l.d. II 15/50.
Cena wyw.: 800
159. Gaj Jacek
Drabiny, 1967
Miedzioryt; wym.: 147 x 183 mm; sygn. oł. p.d.: JacekGaj1967,
tyt. l.d.; e/a.
Cena wyw.: 800
160. Gaj Jacek
Hommage a E. Canetti I-V, 1967
Akwaforta, akwatinta; wym.: 220 x 173 mm; sygn. oł. p.d.: JacekGaj1967, tyt. l.d., num. śr.d. 21/25.
Cena wyw.: 4000
161. Gaj Jacek
Szkoła, 1968
Miedzioryt; wym.: 130 x 120 mm; sygn. oł. p.d.: JacekGaj68, l.d.
tyt., num. śr.d. II 13/50.
Cena wyw.: 800
155. Filipkiewicz Stefan
Kobieta z chrustem, ok. 1904
Drzeworyt barwny na bibule; wym.: 142 x 118 mm; nie sygn. (il. s. 40)
Cena wyw.: 200
162. Gebus-Baraniecka Stanisława
Cerkiew w Worochcie, 1938
Drzeworyt na bibule; wym. komp.: 226 x 155 mm; sygn. oł. p.d.:
St. Gebus Baraniecka 1938, l.d. tytuł. Rzadka praca uczennicy O.
Nowakiwskiego. (il. s. 34)
Cena wyw.: 750
156. Filipkiewicz Stefan
Kościół św. Andrzeja w Krakowie, 1926
Litografia barwna; wym.pl.: 420 x 340 mm; sygn. na pł. p.d.: SF;
grafika z teki „Kraków”, 1926. Lit.: Grońska M., „Grafika w książce, tece i albumie”, Warszawa 1994, poz. 28.
Cena wyw.: 400
163. Gedliczka Zdzisław
Chrystus, 1932
Drzeworyt; wym. pl.: 295 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: Zdzisław Gedliczka, l.d.: Chrystus / drzeworyt do legend / „W Opuszczonej Pustelni” / Jana Wiktora.
Cena wyw.: 150
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 157
| 41
Aukcja nr 29
164. Gedliczka Zdzisław
Matka Boska, 1932
Drzeworyt; wym. planszy: 295 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: Zdzisław
Gedliczka, l.d.: Matka Boska / drzeworyt do legend / „W Opuszczonej Pustelni” / Jana Wiktora.
Cena wyw.: 150
165. Gedliczka Zdzisław
Chrystus II, 1932
Drzeworyt; wym. pl.: 295 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: Zdzisław Gedliczka, l.d.: Chrystus / drzeworyt do legend / „W Opuszczonej Pustelni” / Jana Wiktora.
Cena wyw.: 150
poz. 167
166. Gielniak Józef
Birbanci, 1958
Linoryt; wym.: 440 x 312 mm; sygn. oł. p.d.: Józef Gielniak; śr.d.:
linoryt; l.d. tytuł i oznaczenie egzemplarza (4/8). Rzadka praca nie
notowana w podstawowej literaturze. (il. s. 34)
Cena wyw.: 3000
167. Gielniak Józef
Improwizacja I (W hołdzie V. van Gogh), 1958
Linoryt na bibule; wym.: 180 x 260 mm; sygn. oł. p.d.: J. Gielniak,
l.d. tytuł, śr.d.: linoryt 58 r. Lit.: Hermansdorfer M., „Józef Gielniak”, Wrocław 2006, il. s. 23, poz. kat. 14.
Cena wyw.: 4500
poz. 168
poz. 169
168. Glasner Jakub
Dziedziniec klasztoru ormiańskiego we Lwowie, 1940
Linoryt na bibule; wym.: 410 x 270 mm; sygn. oł. p.d.: JGlasner/1940 oraz na pł. p.d. mon. wiąz.: JG, tyt., techn. oł. l.d. (w j.
niem.). Lit.: „Katalog zbiorów gabinetu grafiki, t.1: Grafika polska
w l. 1901-1939”, Wrocław 1983, poz. 94.
Cena wyw.: 600
169. Gumowski Jan Kanty
Krynica, 1931
Teka litografii barwnych, wydanych w postaci druku offsetowego
przez W. Główczewskiego, Warszawa 1931; wym. pl.: 400 x 310
mm; na wszystkich sygn. pł.: J. Gumowski i daty; na każdej planszy opisy typograficzne; lekkie zabrudzenia teki, karta tytułowa
i wstęp, plansze w stanie bdb (brak jednej). Lit.: J. Żywicki, „Jana
Gumowskiego motywy polskie”, Lublin 2003, s. 214; Grońska M.,
„Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 229.
Cena wyw.: 700
poz. 170
170. Güthlen Wilhelm
Ostra Brama w Wilnie, 1916
Litografia kolorowana; wym.: 273 x 345 mm; sygn. pł. p.d.: Wilna.
Ostra Brama./W. Güthlen, Juli 1916. Rzadkie.
Cena wyw.: 800
171. Hayden Henryk
Martwa natura z wazą i owocami, 1968
Litografia barwna; wym.: 386 x 496 mm; sygn. oł. p.d.: Hayden
1968; e/a.
Cena wyw.: 1000
poz. 171
42 |
172. Hiszpańska-Neumann Maria
Modlitwa, 1946
Drzeworyt na bibule; wym.: 200 x 120 mm; sygn. oł. l.d.: MHiszpańska, znak artystki w formie „myszki”, dat. p.d. (il. s. 43)
Cena wyw.: 400
173. Hiszpańska-Neumann Maria
Wieś w górach, 1946
Drzeworyt na bibule; wym.: 120 x 100 mm; sygn. oł. l.d.: znak
artystki w formie „myszki” Hiszpańska; dat. p.d.
Cena wyw.: 300
175. Hiszpańska-Neumann Maria
Tristan und Isolde II. Tristans Geburt, 1964
Drzeworyt na bibule; wym.: 310 x 150 mm; sygn. oł. l.d.: znak
artystki w formie "myszki" Hiszpańska Neumann; opis, tyt. i num.
d.: 22/50/II.
Cena wyw.: 600
poz. 173
poz. 174
176. Jakubowski Stanisław
Kapliczka, 1932
Drzeworyt; wym. planszy: 295 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: Stanisław
Jakubowski, l.d.: Kapliczka / drzeworyt.
Cena wyw.: 150
177. Jakubowski Stanisław
Cud w kapliczce, 1932
Drzeworyt; wym. planszy: 295 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: Stanisław
Jakubowski, l.d.: Cud w kapliczce / drzeworyt.
Cena wyw.: 150
178. Jakubowski Stanisław
Chrystus w kapliczce, 1932
Drzeworyt; wym. planszy: 295 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: Stanisław
Jakubowski, l.d.: Chrystus w kapliczce / drzeworyt.
Cena wyw.: 150
poz. 175
poz. 172
179. Jarocki Władysław
Brzozy, początek XX w.
Litografia barwna; wym.: 195 x 277 mm; sygn. na pł.: Jarocki;
stan zachow.: praca oryginalnie naklejona na karton, uszkodzenia
w prawych narożnikach.
Cena wyw.: 700
180. Jóźwiak Tadeusz
Jan Matejko
Drzeworyt; wym.: 85 x 137 mm; sygn. oł. p.d.: T. Jóźwiak; odb. 5/70.
Cena wyw.: 300
181. Kamieński Antoni
Szkice z Puszczy Białowieskiej 14 kartonów Antoniego Kamieńskiego, 1912
Teka litografii; wym.: 317 x 240; sygn. pł.: A. Kamieński; dodatkowo opisy typograficzne wraz z tytułami prac; Wydawnictwo
Towarzystwa Akcydensowego „Świat”, Warszawa 1912; wstęp
Z. Bartkiewicza; prace w oryg., przesznurowanej okładce kartonowej: Droga z Bielska do Białowieży, Olbrzym białowieski, Wieś
Budy, Wieś Budy (zagroda), Szałas drwali, „Zawały”, Paśnik, Spotkanie w drodze, „Podwoda”, Żubry, Prządki, Litwin i Białorusin,
Białowieżaneczka, Starzec. Lit.: Grońska M., „Grafika w książce,
tece i albumie”, Wrocław 1994, s. 244.
Cena wyw.: 450
poz. 179
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
174. Hiszpańska-Neumann Maria
Tristan und Isolde, 1964
Drzeworyt na bibule; wym.: 310 x 150 mm; nie sygn.; dat. i num.
oł.: 32/50.
Cena wyw.: 600
poz. 181
| 43
Aukcja nr 29
poz. 182
poz. 188
poz. 190
187. Kopycińska-Wilczkowa Zofia
Wawel – Kurza Stopka, 1942
Drzeworyt na bibule; wym.: 260 x 205 mm; sygn. oł. p.d.: Z. Kopycińska / 1942, l.d.: org. drzeworyt.
Cena wyw.: 300
poz. 186
182. Kapusta Janusz
Kompozycja geometryczna, 2005
Serigrafia artystyczna (silkscreen); wym.: 500 x 500 mm; sygn. oł.
p.d.: JANUSZ KAPUSTA 2005. Grafika z teki „11 from Middle
Europe”, wydanej w 130 egz. przez Milan Dobeš Museum oraz
Komart Gallery.
Cena wyw.: 600
44 |
188. Kopycińska-Wilczkowa Zofia
Widok na wieże Kościoła Mariackiego w Krakowie, 1942
Drzeworyt na bibule; wym.: 246 x 188 mm; sygn. oł. p.d.: Z. Kopycińska/1942, techn. l.d.
Cena wyw.: 300
189. Kopycińska-Wilczkowa Zofia
Widok na Wawel od strony ulicy Kanoniczej, 1942
Drzeworyt na bibule; wym.: 247 x 195 mm; sygn. oł. p.d.: Z. Kopycińska/1942, techn. l.d.
Cena wyw.: 300
183. Kawiorski Jarosław
Bez tytułu, 1984
Akwaforta; wym.: 195 x 245 mm; sygn. oł. p.d.: Kawiorski 84,
num. l.d.: e/a.
Cena wyw.: 400
190. Kopycińska-Wilczkowa Zofia
Biblioteka Jagiellońska [Collegium Maius], 1945
Drzeworyt na bibule; wym.: 243 x 212 mm; sygn. oł. p.d.: Z. Kopycińska-Wilczkowa 1945, techn., tyt. l.d.
Cena wyw.: 300
184. Kawiorski Jarosław
Balkon VI, 1985
Akwaforta; wym.: 265 x 245 mm; sygn. oł. p.d.: Kawiorski 85, tyt.
śr.d., num. l.d.: 26/30.
Cena wyw.: 400
191. Kopycińska-Wilczkowa Zofia
Dziedziniec arkadowy na Wawelu, koniec lat 40.
Drzeworyt na bibule; wym.: 244 x 220 mm; sygn. oł. p.d.: Z. Wilczkowa, tyt., techn. l.d.
Cena wyw.: 300
185. Kawiorski Jarosław
3 Psy, 1991
Akwaforta; wym.: 490 x 320 mm; sygn. p.d.: Kawiorski 91, tyt.
śr.d., num. l.d.: 9/60.
Cena wyw.: 600
192. Korzeniowska Wanda
Cud w kapliczce, 1932
Drzeworyt; wym. pl.: 210 x 295 mm; sygn. pł. p.d.: Wanda
Korzeniowska, l.d.: Ucieczka do Egiptu / drzeworyt.
Cena wyw.: 400
186. Konok Tamás
Kompozycja geometryczna, 2005
Serigrafia artystyczna (silkscreen); wym.: 500 x 500 mm; sygn. oł.
p.d.: Konok 2005. Grafika z teki „11 from Middle Europe”, wydanej
w 130 egz. przez Milan Dobeš Museum oraz Komart Gallery.
Cena wyw.: 600
193. Korzeniowska Wanda
Ucieczka do Egiptu, 1933
Drzeworyt; wym.: 132 x 178 mm, sygn. nadruk p.d.: Wanda
Korzeniowska, l.d.: Ucieczka do Egiptu. Grafika była dodatkiem do
„Sztuk Pięknych”.
Cena wyw.: 300
poz. 206
poz. 204
poz. 200
194. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Stacja II – Jezus krzyż bierze, 1926-28
Drzeworyt barwny; wym.: 360 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: BogKrasnodębskaGard, dat. l.d. Cykl wszystkich 14 plansz wystawiany był
w roku 1929, na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.
Prace wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą. Lit.: „Katalog
Działu Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej”, Poznań 1929, s.
186, poz. 2236; Grońska M., „Grafika w książce, tece i albumie",
Wrocław 1994, poz. 337. (il. s. 36)
Cena wyw.: 1800
200. Kratochwil-Widymska Józefa
Blacharz, lata 30.
Akwaforta; wym.: 195 x 252 mm; sygn. oł. p.d.: Józefa Kratochwila-Widymska/Lwów, tyt., techn. l.d.
Cena wyw.: 600
195. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Stacja III – Jezus raz pierwszy pada, 1926-28
Drzeworyt barwny; wym.: 360 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: BogKrasnodębskaGard, dat. l.d. Lit.: j.w. (il. s. 36)
Cena wyw.: 1800
202. Kulisiewicz Tadeusz
Dziewczyna w chuście, 1931
Drzeworyt; wym.: 250 x 137 mm; pod odbitką opis edytorski:
Tadeusz Kulisiewicz – Dziewczyna w chuście – odbitka z klocka oryginalnego; grafika z teki „Szlembark”, Warszawa 1931; oferowany
egz. dołączono do czasopisma „Arkady”, R. 3: 1937, nr 2.
Cena wyw.: 400
196. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Stacja IV – Jezus spotyka matkę swoją, 1926-28
Drzeworyt barwny; wym.: 360 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: BogKrasnodębskaGard, dat. l.d. Lit.: j.w.
Cena wyw.: 1800
197. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Stacja VI – Jezus twarz ociera Św. Weronika, 1926-28
Drzeworyt barwny; wym: 360 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: BogKrasnodębskaGard, dat. l.d. Lit.: j.w.
Cena wyw.: 1800
198. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Stacja X – Jezus z szat obnażony, 1926-28
Drzeworyt barwny; wym.: 360 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: BogKrasnodębskaGard, dat. l.d. Lit.: j.w. (il. s. 36)
Cena wyw.: 1800
199. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Stacja XI – Jezus do krzyża przybity, 1926-28
Drzeworyt barwny; 360 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: BogKrasnodębskaGard, dat. l.d. Lit.: j.w.
Cena wyw.: 1800
201. Kulisiewicz Tadeusz
Matka, lata 30.
Drzeworyt; wym.: 115 x 130 mm; sygn. oł. p.d.: Kulisiewicz.
Cena wyw.: 400
203. Kwarta Antoni
Getto w Samborze, przed 1939
Akwatinta na bibule; wym.: 173 x 232 mm; sygn. oł. p.d.: AKwarta, tyt., techn. l.d., odb. 21/25.
Cena wyw.: 250
204. Lam Władysław
Ptasznik 3, ok. 1922
Drzeworyt; wym.: 295 x 268 mm; sygn. oł. p.d.: Lam Władysław,
tyt. l.d. Lit.: M. Bryl, Grupa Artystów Plastyków „Świt”, Poznań
1922, s. 76, il. 40.
Cena wyw.: 1800
205. Malina Marian
Portret siedzącej kobiety, 1949
Suchoryt; wym.: 210 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: MMalina 1949 r.
Cena wyw.: 450
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 203
206. Malina Marian
Górnik, 1958
Drzeworyt; wym.: 465 x 290 mm; sygn. oł. p.d.: M. Malina 58R.
Cena wyw.: 800
| 45
Aukcja nr 29
211. Mehoffer Józef
Młodość i śmierć (II), po 1912
Akwaforta, sucha igła na papierze żeberkowym; wym.: 115 x 180
mm; sygn. oł. p.d.: Józef Mehoffer; stan zachow.: szerokie marginesy, grafika po konserwacji. Lit.: „Józef Mehoffer. Katalog wystawy
zbiorowej”, Kraków 1964, poz. 443. (il. s. 35)
Cena wyw.: 1600
212. Mękicki Rudolf
Z mej dzielnicy [Lwów], 1935
Akwaforta dwubarwna; wym.: 76 x 118 mm; sygn. oł. p.d.: R. Mękicki oraz na pł. poniżej komp.: R. Mękicki f. Lwów 35, tyt. l.d.
Cena wyw.: 300
poz. 207
213. Mianowski Lucjan
Fonctionaire, 1961
Cellografia; wym. planszy: 790 x 570 mm; sygn. oł. p.d.: Lucjan
Mianowski 61, tyt. śr.d., e/a.
Cena wyw.: 800
214. Mianowski Lucjan
Kroki we mgle 1, 1971
Serigrafia, drzeworyt barwny; wym. pl.: 740 x 480 mm; sygn. oł.
p.d.: Lucjan Mianowski 71, l.d.: e/a, tyt. śr.d.
Cena wyw.: 1000
poz. 209
215. Mianowski Lucjan
Spacer, 1973
Litografia barwna; wym. komp.: 790 x 460 mm; sygn. oł. p.d.: Lucjan Mianowski 73, l.d.: e/a, tyt. śr.d.
Cena wyw.: 800
216. Misky Ludwik
Dzieci ofiarujące zabawki małemu Jezuskowi, ok. 1910
Akwaforta; wym.: 234 x 220 mm; sygn. oł. p.d.: Misky, tyt. l.d.
Praca oprawiona, w oryg. pass-partout. (il. s. 216)
Cena wyw.: 900
poz. 213
poz. 219
207. Malina Marian
Kompozycja obrzędowa, 1960
Drzeworyt; wym.: 335 x 575 mm; sygn. oł. p.d.: M. Malina
1960R., tyt. l.d.
Cena wyw.: 800
208. Malina Marian
Postać siedząca II, 1962
Cellografia; wym.: 505 x 370 mm; sygn. oł. p.d.: M. Malina
1962R., tyt. l.d., techn. śr.d.
Cena wyw.: 800
46 |
217. Mondral Karol
Brzeg Bałtyku w Karwi, lata 20.
Akwatinta; wym.: 135 x 155 mm; sygn. oł. p.d.: K. Mondral–Karwia.
Cena wyw.: 600
218. Mrożewski Stefan
Leda, 1931
Drzeworyt; wym.: 148 x 198 mm; sygn. i dat. oł. p.d.: StefMrożewski/Paris 1931, l.d.: „Leda”, 20/25. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej
rylca”, Warszawa 2004, p. 70. (il. s. 36)
Cena wyw.: 1200
209. Malina Marian
Scena, 1962
Cellografia; wym.: 365 x 635 mm; sygn. oł. p.d.: M. Malina
1962R., tyt. l.d.
Cena wyw.: 800
219. Mrożewski Stefan
Pojedynek, 1933
Drzeworyt na bibule; wym.: 296 x 248 mm; sygn. oł. p.d.: StefMrożewski 933. Grafika z cyklu 12 ilustracji do dzieła Wolframa von
Eschenbach „Parsifal”. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, p. 127.
Cena wyw.: 1600
210. Malina Marian
Szkic do tkaniny "Grupa postaci", 1962
Cellografia ręcznie kolorowana; wym.: 470 x 610 mm; sygn. oł.
p.d.: M Malina 1962R, tyt. l.d. (il. s. 35)
Cena wyw.: 800
220. Mrożewski Stefan
Ekslibris Bolesława Przegalińskiego, 1946
Drzeworyt; wym.: 85 x 65 mm; sygn. pł. l.g. monogramem wiązanym:
MS. Lit.: A. Pietrzak, „Czarodziej rylca”, Warszawa 2004, p. 303.
Cena wyw.: 200
222. Nowotnowa Janina
Kościół św. Andrzeja w Krakowie, 1920
Drzeworyt; wym.: 244 x 188 mm; sygn. oł. p.d.: Janina Nowotnowa, techn. l.d.
Cena wyw.: 500
poz. 216
poz. 223
223. Okorokov Valentin
Osika, lata 20.
Litografia barwna; wym.: 450 x 278 mm; nie sygn., na pł. l.d. owalny stempel.
Cena wyw.: 400
224. Opałka Roman
333 (z cyklu Opisanie Świata), 1969
Kwasoryt; wym.: 590 x 494 mm; sygn. oł. p.d.: Opałka 69, l.d. tyt.,
odb. 7/50. Lit.: I. Jakimowicz, „Współczesna grafika polska”, Warszawa 1975, poz. 141, il. (il. s. 35)
Cena wyw.: 5800
225. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Legenda o św. Kazimierzu, 1929
Drzeworyt; wym.: 250 x 160 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski.
Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”,
Warszawa 2007, poz. 22.
Cena wyw.: 1000
poz. 222
poz. 225
226. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Exlibris własny I, 1929
Drzeworyt dwubarwny; wym.: 75 x 63 mm; nie sygn. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa
2007, poz. 357.
Cena wyw.: 100
poz. 231
poz. 232
227. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Ucieczka do Egiptu, 1930
Drzeworyt na bibule; wym.: 185 x 177 mm; sygn. oł. śr.d.: St. O. Chrostowski 1930. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (19001947)”, Warszawa 2007, poz. 28. (il. s. 34)
Cena wyw.: 2400
230. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Ballada, 1931
Drzeworyt; wym.: 200 x 138 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski,
dat. p.d. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (19001947)”, Warszawa 2007, poz. 46. (il. s. 48)
Cena wyw.: 800
228. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Snopki zboża, 1931
Cynkotypia; wym.: 77 x 64 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski
oraz na pł. l.d.: ST. O. CHROSTOWSKI. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 32.
Cena wyw.: 240
231. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Pochód żałobnic, 1931
Drzeworyt; wym.: 145 x 100 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski,
p.d. dat. oraz na pł. l.d.: SOC. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław OstojaChrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 340.
Cena wyw.: 800
229. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Ptak na śniegu (Wierzby), 1931
Drzeworyt; wym.: 100 x 140 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski.
Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”,
Warszawa 2007, poz. 37.
Cena wyw.: 600
232. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Lot w obłokach, 1933
Drzeworyt; wym.: 190 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: St. O. Chrostowski.
Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”,
Warszawa 2007, poz. 73.
Cena wyw.: 600
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
221. Nowina-Czerny Henryk
Szczątki kolegiaty w Płocku, 1924
Litografia barwna; wym.: 260 x 197 mm; nie sygn.; grafika
umieszczona na okładce „Tygodnika Ilustrowanego”, Warszawa
1924; w obrębie kompozycji wtórnie wpisany oł. tytuł i autor. Lit.:
K. Czarnecki, „Ikonografia Płocka w malarstwie, rysunku i grafice
do roku 1939”, Płock 1989, kat. 60.
Cena wyw.: 300
| 47
Aukcja nr 29
poz. 238
poz. 230
poz. 241
poz. 242
poz. 239
233. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Wigilia żołnierza, 1934
Drzeworyt; wym.: 90 x 90 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski,
dat. p.d. (nieczytelnie) oraz na pł. p.d.: CHROSTOWSKI. Lit.:
A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 161.
Cena wyw.: 400
234. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Łódka przy księżycu I, 1934
Drzeworyt; wym.: 77 x 80 mm; sygn. na pł. l.d.: SOC. Lit.:
A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 168.
Cena wyw.: 400
235. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Górale kaukascy, 1934
Drzeworyt; wym.: 120 x 100 mm; sygn. na pł. l.d.: SC/MB. Lit.:
A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 157.
Cena wyw.: 500
236. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Zielony tulipan, 1935
Drzeworyt barwny; wym.: 55 x 40 mm; sygn. oł d.: St. O. Chrostowski oraz na pł. l.d.: S.C. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław OstojaChrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 119.
Cena wyw.: 240
237. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Kruki, 1935
Drzeworyt; wym.: 138 x 115 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski.
Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”,
Warszawa 2007, poz. 178.
Cena wyw.: 600
48 |
poz. 243
238. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Św. Józef i Maria w drodze do Betlejem, 1936
Drzeworyt; wym.: 95 x 240 mm; nie sygn. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 279.
Cena wyw.: 240
239. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Trzej królowie w drodze do Betlejem
Drzeworyt dwubarwny; wym.: 140 x 125 mm; sygn. na pł. p.d.:
CHROSTOWSKI. Grafika przycięta. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław
Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 281.
Cena wyw.: 240
240. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Poeta Gower odsłaniający zasłonę, 1937
Drzeworyt; wym.: 226 x 162 mm; sygn. oł. p.d.: St. O. Chrostowski
1937 oraz na pł. l.d.: CHROSTOWSKI. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 306.
Cena wyw.: 1000
241. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Głowy na włóczniach, 1937
Drzeworyt; wym.: 226 x 166 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski
1937 oraz na pł. l.d.: CHROSTOWSKI. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 307.
Cena wyw.: 1200
242. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Zbroja Peryklesa, 1937
Drzeworyt; wym.: 230 x 155 mm; sygn. oł. l.d.: St. O. Chrostowski
1937, na pł. l.d.: CHROSTOWSKI. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław
Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 308.
Cena wyw.: 1000
243. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Perykles i Maryna, 1937
Drzeworyt; wym.: 225 x 160 mm; nie sygn. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa 2007, poz. 311.
Cena wyw.: 1000
poz. 247
poz. 248
poz. 251
244. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Exlibris Lali Ostoja-Chrostowskiej
Drzeworyt; wym.: 60 x 75 mm; sygn. na pł. d.: SOC. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa
2007, poz. 409.
Cena wyw.: 100
245. Ostoja-Chrostowski Stanisław
Adres uroczysty dla prof. [Władysława] Skoczylasa
Drzeworyt na bibule; wym.: 175 x 350 mm; nie sygn. Na odwrocie
pieczątka ASP w Warszawie.
Cena wyw.: 1000
246. Otręba Ryszard
Pokłon V, 1967
Gipsoryt na bibule; wym.: 720 x 530 mm; sygn. oł. p.d.: Otręba
1967, tyt. i num. l.d.: 11/25.
Cena wyw.: 800
247. Otręba Ryszard
Cisza, 1977
Gipsoryt na bibule; wym.: 750 x 530 mm; sygn. oł. p.d.: Otręba
1977, tyt. i num. l.d.: II-9/25.
Cena wyw.: 1000
248. Otręba Ryszard
Rzekome znikanie przedmiotu II, 1990
Gipsoryt na bibule; wym.: 795 x 580 mm; sygn. oł. p.d.: Otręba
1990, tyt., techn. num. l.d.: 8/50.
Cena wyw.: 800
249. Panek Jerzy
Dance macabre II, 1958
Drzeworyt; wym.: 350 x 470 mm; sygn. p.d.: Panek 1958, l.d.:
„Dance macabre”, śr.d.: Ep. d. artiste V. Lit.: D. Burkamp, „Jerzy
Panek”, Bielefeld 1995, Kerber Verlag, poz. 142. (il. s. 37)
Cena wyw.: 3200
250. Pautsch Fryderyk
Karykatura, 1903
Litografia barwna; wym. planszy: 227 x 262 mm; sygn. pł. p.d.:
F. Pautsch. Grafika, po konserwacji, odbita przez drukarnię
W. Teodorczuka w Krakowie, była wkładką do pisma satyrycznoartystycznego „Liberum Veto”; wokół kompozycji opisy typograficzne, na odwrocie reklama.
Cena wyw.: 400
251. Pautsch Fryderyk
Karykatura Jana Matejki (Restauracya Wawelu), 1905
Litografia barwna; wym. planszy: 227 x 262 mm; sygn. pł. p.d.:
F. Pautsch. Grafika, po konserwacji, odbita przez drukarnię
W. Teodorczuka w Krakowie, była wkładką do pisma satyryczno-artystycznego „Liberum Veto”; wokół kompozycji opisy typograficzne oraz satyryczny komentarz do kompozycji, na odwrocie
reklama biura podróży.
Cena wyw.: 400
252. Pieniążek Józef
Autoportret, lata 20.
Akwaforta; wym.: 90 x 65 mm; nie sygn.
Cena wyw.: 300
253. Pieniążek Józef
Matka Boska Ostrobramska, lata 20.
Akwatinta; wym.: 175 x 127 mm; nie sygn.
Cena wyw.: 500
254. Pieniążek Józef
Prof. Leon Wyczółkowski w swej pracowni w Krakowie, 1925
Akwatinta, akwaforta; wym.: 275 x 225 mm; sygn. pł. p.d.: Józef
Pieniążek / Kraków 1925. (il. s. 50)
Cena wyw.: 1200
255. Pieniążek Józef
Dom zajezdny, 1926
Akwaforta; wym.: 116 x 145 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pieniążek, l.d.:
Krzemieniec; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek, l.d.: Krzemieniec 1926.
Grafika z „Teka graficzna. Krzemieniec miasto rodzinne Juliusza
Słowackiego”, Lwów 1927. Lit.: Grońska M., „Grafika w książce,
tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 436.
Cena wyw.: 400
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 250
| 49
Aukcja nr 29
poz. 254
poz. 257
256. Pieniążek Józef
Teka Krzemieniecka, 1927
Teka „Krzemieniec. Miasto rodzinne Juliusza Słowackiego”, Lwów
1927; zawiera 21 prac nlb. (różne formaty) w akwaforcie i akwatincie; prace sygn. oł. p.d. (z wyjątkiem planszy c), l.d.: Krzemieniec; prace sygn.,dat. i częściowo opisane na pl.; teka zawiera
plansz: a) Portret Juliusza Słowackiego, b) Grób Matki J. Słowackiego, c) Dom w ogrodzie licealnym, d) Krzemieniec. Widok na Liceum
i Górę Bony, e) Dworek przy ul. Słowackiego, f ) Ogólny widok Krzemieńca, g) Liceum Krzemienieckie, h) Widok z tarasu licealnego na
Górę Bony, i) Stara uliczka, j) Zaułek ze schodami, k) Ul. Szeroka, l)
Ul. Kładkowa, ł) Domy przy ul. Kładkowej, m) Róg ul. Kładkowej,
n) Stare domy, o) Dom zajezdny, p) Motyw z wieżami licealnymi,
q)Dworek pod Górą Bony, r) Dworek z modrzewiami, s) Domek za
murem, t) Motyw z ul. A. de Beaupre. Zachowana oryginalna teka
(z naklejoną dodatkową grafiką), karta z wykazem plansz (dwustronna pol. i franc.) oraz karta ze wstępem E. Zegadłowicza. Album (365 x 290 mm) wydany przez autora w 90 egz. (ten nr 45),
podpisanych własnoręcznie przez autora. Lit.: Grońska M., „Grafika w książce, tece i albumie”, Warszawa 1994, poz. 436.
Cena wyw.: 10 000
257. Pieniążek Józef
Kościół pokarmelicki w Kcyni, 1929
Akwaforta; wym.: 180 x 120 mm; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek, l.d.:
Kcynia 1929. Pod główną kompozycją szkicowe ujęcie bramkidzwonnicy oraz sklepionej sieni. Grafika z rzadkiej „Teki bydgoskiej”, Bydgoszcz 1929. Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece
i albumie”, Wrocław 1994, poz. 437 (Grońska znała tylko jedną
pracę z tej teki, oferowanej nie wymienia).
Cena wyw.: 400
poz. 258
poz. 256
258. Pieniążek Józef
Bydgoszcz, kościół pobernardyński, 1929
Akwaforta; wym.: 137 x 161 mm; sygn. pł. p.d.: J. Pieniążek / Bydgoszcz 1929. Obok głównej kompozycji szkicowe ujęcie dzwonów
kościelnych oraz wiatrowskazu. Grafika z rzadkiej „Teki bydgoskiej”, Bydgoszcz 1929. Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece
i albumie”, Wrocław 1994, poz. 437 (Grońska znała tylko jedną
pracę z tej teki, oferowanej nie wymienia).
Cena wyw.: 400
poz. 256
259. Pieniążek Józef
Klasztor cysterski w Koronowie, 1929
Akwaforta; wym.: 136 x 169 mm; sygn. pł. l.d.: J. Pieniążek / Koronowo 1929. Obok głównej kompozycji szkicowe ujęcie gmachów
kościelnych oraz kamiennych lwów. Grafika z rzadkiej „Teki bydgoskiej”, Bydgoszcz 1929. Lit.: Grońska M., „Grafika w książce, tece
i albumie”, Wrocław 1994, poz. 437 (Grońska znała tylko jedną
pracę z tej teki, oferowanej nie wymienia).
Cena wyw.: 400
260. Pietrzyk Julian
Zaułek przy Kościele Mariackim w Krakowie, 1936
Akwaforta; wym.: 330 x 230 mm; sygn. oł. p.d.: J. Pietrzyk 936 r.,
l.d. technika.
Cena wyw.: 600
poz. 256
50 |
poz. 256
261. Pietsch Andrzej
Aktorka III B / Actress III B, 1965
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 570 x 495 mm; sygn. oł. p.d.:
Pietsch 1965, tyt. i num. l.d.: 25/30.
Cena wyw.: 800
262. Pietsch Andrzej
Podróżni/Travellers, 1968
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 578 x 430 mm; sygn. oł. p.d.:
Pietsch 68, tyt., num. l.d.: 19/40.
Cena wyw.: 1000
264. Raczyński Stanisław
Akt na tle pejzażu górskiego, lata 30.
Drzeworyt barwny; wym.: 364 x 215 mm; sygn. oł. p.d.: St. Raczyński. (il. s. 36)
Cena wyw.: 1200
poz. 261
poz. 263
265. Raczyński Stanisław
Akt z papugą, lata 30.
Drzeworyt; wym.: 359 x 302 mm; sygn. na pł. p.g. mon.: SR.
Cena wyw.: 1000
266. Raczyński Stanisław
Zbiory, lata 30.
Drzeworyt; wym.: 276 x 220 mm; nie sygn.
Cena wyw.: 800
267. Raczyński Stanisław
Kazimierz Dolny – Fara, lata 50.
Drzeworyt; wym. komp.: 220 x 155 mm; sygn. oł. p.d.: St. Raczyński. Tytuł we wstędze (w obrębie kompozycji).
Cena wyw.: 300
poz. 265
poz. 267
268. Radziejowski Stanisław
Rusałka, lata 30.
Litografia barwna; wym. komp.: 295 x 420 mm (pl.: 348 x 500
mm); sygn. pł. p.d.: St. Radziejowski; grafika po konserwacji.
Cena wyw.: 600
269. Rembowski Jan
Portret górala, 1913
Litografia; wym. planszy: 608 x 498 mm; sygn. i dat. oł. w obrębie
komp.: Jan Rembowski / Zakopane 1913.
Cena wyw.: 1600
poz. 268
270. Rubczak Jan
Widok na Skałkę, 1907
Akwaforta na bibule; wym.: 255 x 279 mm; sygn. oł. p.d.: Jan
Rubczak 907. (il. s. 37)
Cena wyw.: 1200
271. Rubczak Jan
Kościół Reformatów w Krakowie, 1909
Akwaforta, akwatinta; wym.: 250 x 310 mm; sygn. oł. p.d.: Jan
Rubczak 909. (il. s. 3)
Cena wyw.: 1800
272. Samlicki Marcin
Pejzaż, lata 20.
Akwaforta; wym.: 127 x 180 mm; nie sygn.; na odwr. opis: Samlicki.
Cena wyw.: 600
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
263. Pietsch Andrzej
Podróżowanie - wejście I m / Travelling Entrance I m, 1975
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 590 x 500 mm; sygn. oł. p.d.:
APietsch 1975, tyt., num. l.d.: II 3/40.
Cena wyw.: 1000
poz. 272
| 51
Aukcja nr 29
273. Schinagel Emil
Grający w szachy, 1930
Drzeworyt; wym.: 295 x 177 mm; sygn. typograficznie p.d.: E.
SZINAGEL – Schaakspel; grafika z holend. czasopisma „Bijvoegsel van Kunst”, nr 3, 1930.
Cena wyw.: 800
274. Serwin-Oracki Mieczysław
Wnętrze wiejskiego kościółka, koniec lat 30.
Akwaforta, akwatinta; wym.: 443 x 270 mm; sygn. oł. p.d.: Serwin.
Stan zachow.: naderwania marginesów, w dolnej części dochodzące do kompozycji.
Cena wyw.: 500
275. Sichulski Kazimierz
Karykatura (Restauracya Wawelu), 1905
Litografia barwna; wym. planszy: 227 x 262 mm; sygn. pł. p.g.:
K.S. Grafika, odbita przez drukarnię W. Teodorczuka w Krakowie,
była wkładką do pisma satyryczno-artystycznego „Liberum Veto”;
wokół kompozycji opisy typograficzne oraz satyryczny komentarz
do kompozycji; na odwrocie fragment artykułu poświęconego zakopiańszczyźnie; grafika po konserwacji.
Cena wyw.: 400
poz. 275
276. Skoczylas Władysław
Głowa górala, 1913
Drzeworyt; wym.: 310 x 290 mm; nie sygn.; pieczątka i podpis
kuratora M. Sitkowskiej; odbitka własnoręczna Skoczylasa potwierdzona przez Tuszewskiego. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa", Kraków 1935, poz. 3.
Cena wyw.: 1800
277. Skoczylas Władysław
Janosika imię nigdy nie zaginie, 1914
Drzeworyt; wym.: 215 x 135 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas. Lit.:
„Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 9.
Cena wyw.: 1200
poz. 273
poz. 274
278. Skoczylas Władysław
Św. Krzysztof, 1915
Drzeworyt; wym.: 180 x130 mm; sygn. oł. p.d.: W. Skoczylas.
Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków
1935, poz. 11.
Cena wyw.: 1400
279. Skoczylas Władysław
Pochód zbójników I, 1915
Drzeworyt; wym. komp.: 284 x 310 mm (plansza: 420 x 405 mm);
sygn. oł. p.d.: W. Skoczylas; grafika po konserwacji. Lit.: „Wystawa pośmiertna prac Wł. Skoczylasa”, Kraków 1935, s. 38, poz. 14. (il. s. 36)
Cena wyw.: 2000
poz. 276
poz. 278
280. Skoczylas Władysław
Śpiący rycerze w Tatrach, 1916
Drzeworyt; wym.: 170 x 200 mm; sygn. oł. p.d.: WłSkoczylas
1916. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 10. (il. s. 53)
Cena wyw.: 1200
281. Skoczylas Władysław
Mała Pieta, 1916
Drzeworyt; wym.: 130 x 90 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 18.
Cena wyw.: 800
52 |
poz. 281
poz. 284
poz. 288
282. Skoczylas Władysław
Święta Trójca, 1916
Drzeworyt; wym.: 130 x 90 mm; sygn. oł. p.d.: W.Skoczylas. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 19.
Cena wyw.: 800
poz. 280
283. Skoczylas Władysław
Zbójnik tańczący nad ogniem, 1918
Drzeworyt; wym.: 220 x 135 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas.
Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków
1935, poz. 28.
Cena wyw.: 1600
284. Skoczylas Władysław
Dziewczyna z jednorożcem, 1919
Drzeworyt; wym.: 272 x 178 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas.
Lit.: „Wystawa pośmiertna prac Władysława Skoczylasa”, Kraków
1935, poz. 34. (il. s. 52)
Cena wyw.: 1600
285. Skoczylas Władysław
Pegaz (Mała Jutrzenka), 1922
Drzeworyt; wym.: 180 x 205 mm; sygn. oł. p.d.: WłSkoczylas oraz
wzdłuż p.b.: Wł. Skoczylas. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 38.
Cena wyw.: 1600
poz. 285
286. Skoczylas Władysław
Zaloty, 1922
Drzeworyt kolorowany akwarelą; wym.: 184 x 260 mm; sygn.
oł. p.d.: W. Skoczylas. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława
Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 42. (il. s. 36)
Cena wyw.: 2000
287. Skoczylas Władysław
Powstańcy z Chochołowa, 1922
Drzeworyt; wym.: 155 x 250 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas.
Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków
1935, poz. 43.
Cena wyw.: 1600
288. Skoczylas Władysław
Zamek Orawski, 1922
Drzeworyt; wym.: 185 x 150 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas.
Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków
1935, poz. 47.
Cena wyw.: 1200
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 283
poz. 290
| 53
Aukcja nr 29
289. Skoczylas Władysław
Walka z niedźwiedziem, 1923
Drzeworyt; wym.: 170 x 220 mm; nie sygn.; pieczątka i podpis
kuratora M. Sitkowskiej; odbitka własnoręczna Skoczylasa potwierdzona przez Tuszewskiego. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 50.
Cena wyw.: 1200
poz. 289
290. Skoczylas Władysław
Głowa górala (mała), 1928
Drzeworyt; wym.: 160 x 205 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas. Lit.:
„Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935,
poz. 108. (il. s. 53)
Cena wyw.: 1200
291. Skoczylas Władysław
Dziewczyna z koszem, 1928
Drzeworyt na bibule; wym.: 180 x 155 mm; nie sygn. Lit.: „Wystawa
pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 115.
Cena wyw.: 800
292. Skoczylas Władysław
Rynek Starego Miasta, 1930
Drzeworyt; wym.: 105 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas. Lit.:
„Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935,
poz. 175.
Cena wyw.: 1000
poz. 291
poz. 293
293. Skoczylas Władysław
Motyw ze Starego Miasta, 1930
Drzeworyt; wym.: 175 x 140 mm; sygn. oł p.d.: WSkoczylas. Lit.:
„Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935,
poz. 176.
Cena wyw.: 1200
294. Skoczylas Władysław
Pejzaż z kapliczką, 1930
Drzeworyt; wym.: 180 x 250 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas. Lit.:
„Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935,
poz. 183.
Cena wyw.: 1200
poz. 294
295. Skoczylas Władysław
Profil junaka, 1932
Drzeworyt; wym.: 140 x 110 mm; sygn. oł. p.d.: WSkoczylas. Lit.:
„Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935,
poz. 185.
Cena wyw.: 1200
296. Skoczylas Władysław
Leda z łabędziem, 1933
Drzeworyt; wym.: 155 x 205 mm; sygn. i dat. oł. p.d.: WSkoczylas
1933. Lit.: „Wystawa pośmiertna Władysława Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 196.
Cena wyw.: 2000
297. Skórczewski Krzysztof
Pejzaż morski, 1973
Linoryt; wym.: 476 x 795 mm; sygn. oł. p.d.: Krzysztof Skórczewski
1973, num.: E/A 1/7, tyt. l.d. (il. s. 55)
Cena wyw.: 1600
poz. 296
54 |
298. Skórczewski Krzysztof
Ptaszysko, 1973
Linoryt; wym.: 796 x 468 mm; sygn. oł. p.d.: 1973 Skórczewski,
num. l.d.: 9/60, tyt. śr.d.
Cena wyw.: 1600
poz. 297
300. Skórczewski Krzysztof
Lalkowisko, 1987
Miedzioryt; wym.: 200 x 200 mm; sygn. oł. p.d.: Skórczewski, tyt.
i dat. śr.d., num. l.d.; na pł. p.d.: 19S87 oraz poniżej komp. suchy
wytłok pieczętny p.d.: S (w owalu), egz. 40/100.
Cena wyw.: 600
301. Skórczewski Krzysztof
Teatr lalek, 1987
Miedzioryt; wym.: 148 x 200 mm; sygn. oł. p.d.: Skórczewski, tyt.
i dat. śr.d., num. l.d.; na pł. śr.d.: S87 oraz poniżej komp. suchy
wytłok pieczętny: S (w owalu); egz. 61/100.
Cena wyw.: 600
poz. 298
poz. 305
302. Skórczewski Krzysztof
Pajace, 1988
Miedzioryt; wym.: 201 x 256 mm; sygn. oł. p.d.: Skórczewski, tyt.
śr.d., num. l.d.; na pł. p.d.: S88 oraz poniżej komp. p.d. suchy wytłok pieczętny: S (w owalu); egz. 50/100.
Cena wyw.: 600
303. Sroka Jacek
Las Meninas (from Velazques), 1980
Akwaforta, akwatinta; wym.: 418 x 495 mm; sygn. oł. p.d.: Sroka
1980, tyt. l.d ., odb. 7/50.
Cena wyw.: 700
304. Sroka Jacek
Dialogue about Guilty Lady, 1984
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 230 x 500 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1984, tyt. l.d., śr. d.: e/a.
Cena wyw.: 800
poz. 303
305. Sroka Jacek
Ucieczka na niebie (z cyklu „Malleus Maleficarum”), 1984
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 280 x 250 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1984, tyt. l.d., śr.d.: E/A, na pł. śr.d.: Malleus Maleficarum,
p.d.: Sroka 1983.
Cena wyw.: 800
306. Sroka Jacek
Beso de Cortesia or A Black House, 1985
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 465 x 582 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1985, tyt. l.d., num. śr.d.: 29/50.
Cena wyw.: 800
poz. 307
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
299. Skórczewski Krzysztof
Lalkarz, 1987
Miedzioryt; wym.: 150 x 196 mm; sygn. oł. p.d.: Skórczewski, tyt.
i dat. śr.d., num. l.d.; na pł. p.d.: 19S87 oraz poniżej komp. suchy
wytłok pieczętny p.d.: S (w owalu), egz. 16/100.
Cena wyw.: 600
307. Sroka Jacek
Kristina's World, 1985
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 410 x 435 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1985, tyt. l.d., num. śr.d.: 23/50.
Cena wyw.: 800
| 55
Aukcja nr 29
308. Sroka Jacek
Nose, 1987
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 615 x 415 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1987, tyt. l.d., śr. d.: e/a.
Cena wyw.: 800
309. Sroka Jacek
Scherzo, 1992
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 645 x 495 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1992, tyt. l.d., śr.d.: 67/100.
Cena wyw.: 800
310. Sroka Jacek
Tuesday Alibi, 1994
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 495 x 645 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1994, tyt. l.d., śr.d.: 50/100.
Cena wyw.: 800
poz. 310
311. Sroka Jacek
My Own Monument, 1995
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 495 x 645 mm; sygn. oł. p.d.:
Sroka 1995, tyt. l.d., śr. d.: 19/100.
Cena wyw.: 800
312. Srzednicki Konrad
Konie św. Marka, 1963
Akwaforta, akwatinta; wym.: 495 x 655 mm; sygn. oł. p.d.: Konrad
Srzednicki, dat. i tyt. l.d., tyt. śr.d.: E d’A; dedykacja na pł. p.d. (il. s. 35)
Cena wyw.: 1200
313. Srzednicki Konrad
Lunatycy, 1963
Akwaforta, akwatinta; wym.: 680 x 490 mm; sygn. oł. p.d.: Konrad
Srzednicki, dat. i tyt. l.d., tyt., śr.d.: 37/50, dedykacja na pł. p.d.
Cena wyw.: 800
poz. 311
314. Srzednicki Konrad
Zew, 1972
Akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 495 x 655 mm; sygn. oł. p.d.:
Konrad Srzednicki, dat. i tyt. l.d.; E d’A.
Cena wyw.: 800
315. Stanisławski Jan
Chata, 1899
Litografia; wym. komp: 210 x 280 mm; sygn. pł. l.d.: J.S. Edycja specjalna, nie przeznaczona do czasopisma; odbitka na papierze kredowym; sygn. oł. (w formie dedykacji) przez artystę. Rzadkość! Lit.:
A. Giełdoń-Paszek,„Jan Stanisławski”, Bielsko Biała, 2004; I. Kossowska, „Narodziny polskiej grafiki artystycznej”, Kraków 2000. (il. s. 37)
Cena wyw.: 1800
poz. 309
poz. 313
316. Starczewski Antoni
Composition 6-p, 1971
Linoryt na papierze czerpanym; wym.: 292 x 570 mm (pl.: 530 x
675 mm); sygn. oł. p.d.: Antoni Starczewski 1971. (il. s. 37)
Cena wyw.: 1200
317. Steller Paweł
Chrystus, 1932
Drzeworyt; wym. planszy: 295 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: Paweł
Steller, l.d.: Chrystus / drzeworyt.
Cena wyw.: 240
56 |
poz. 319
poz. 320
poz. 322
318. Steller Paweł
Gustaw Morcinek – literat, 1952
Drzeworyt; wym.: 260 x 203 mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller 1952.
Cena wyw.: 500
319. Steller Paweł
Grzybobranie, 1956
Drzeworyt; wym.: 250 x 190 mm; sygn. i dat. oł. p.d.: P. Steller
1956, l.d. tyt.
Cena wyw.: 400
poz. 325
320. Steller Paweł
Chaty w Istebnej, 1958
Drzeworyt na bibule; wym.: 256 x 196 mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller
1958, techn., tyt. l.d.
Cena wyw.: 600
321. Styrylska Celina
Taniec manekinów, lata 50.
Deska drzeworytnicza; wym.: 50 x 71 cm; na odwrocie atramentowy opis autorski i tyt.
Cena wyw.: 1600
poz. 321
322. Suberlak Stanisław
Cielenie, 1959
Linoryt; wym.: 530 x 760 mm; sygn. oł. p.d.: St. Suberlak 1959 r.,
tyt., tech., num. l.d.: 4/10.
Cena wyw.: 1000
325. Szwacz Bogusław
Scena rodzajowa, ok. 1944
Cliché-verre; wym. komp.: 54 x 74 mm; sygn. na odwrocie pp.:
Szwacz/Bogusław/1944 r.
Cena wyw.: 350
323. Suberlak Stanisław
Wieś miastu, 1975
Linoryt; wym.: 800 x 610 mm; sygn. oł. p.d.: St. Suberlak 1975,
tyt., tech., num. l.d.: 1/10. (il. s. 37)
Cena wyw.: 1000
326. Szwarc Stanisław
Autoportret, lata 30.
Litografia; wym. komp.: 440 x 342 mm; sygn. oł. p.d.: St. Szwartz.
Cena wyw.: 600
324. Szwacz Bogusław
Przy wodopoju, ok. 1944
Cliché-verre; wym. komp.: 70 x 100 mm; sygn. na odwrocie pp.:
Szwacz Bogusław/1944 r.
Cena wyw.: 350
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 324
327. Szwarc Stanisław
Noc na Bałtyku, 1931
Autolitografia; wym.: 360 x 265 mm; sygn. oł. p.d.: St. Schwartz. Praca
z teki „Morze polskie. 12 autolitografii”, Kraków 1931. Lit.: Grońska
M., „Grafika w książce, tece i albumie”, Warszawa 1994, poz. 542.
Cena wyw.: 360
| 57
Aukcja nr 29
328. Szwarc Stanisław
Brzeg Bałtyku, 1931
Autolitografia; wym.: 347 x 447 mm; nie sygn. Praca z teki „Morze
polskie. 12 autolitografii”, Kraków 1931. Stan zach.: uszkodzony
margines l.d. (bez szkody dla kompozycji). Lit.: Grońska M.,
„Grafika w książce, tece i albumie”, Warszawa 1994, poz. 542.
Cena wyw.: 360
329. Szwarc Stanisław
Absyda kościoła Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
Litografia; wym: 450 x 350 mm; sygn. oł. p.d.: Stan… Szwarc.
Stan zachow.: odbitka przycięta do kompozycji.
Cena wyw.: 600
330. Tchórzewski Jerzy
Kompozycja,1960
Linoryt ręcznie kolorowany; wym.: 212 x 211 mm; sygn. tuszem
p.d.: J. Tchórzewski 60; grafika jako dodatek do katalogu wystawy
„Jerzy Tchórzewski”, Galeria „Krzywe Koło”, Warszawa 1960. Stan
zachow.: bardzo dobry. Lit.: „Galeria Krzywe Koło. Katalog wystawy retrospektywnej”, Warszawa 1990, s. 99.
Cena wyw.: 900
poz. 330
331. Tchórzewski Jerzy
Kompozycja (Wielbłąd), 1961
Akwaforta; wym.: 145 x 112 mm; sygn. oł. p.d.: JTchórzewski oraz
na pł. p.d.: JT61, odb. 21/60.
Cena wyw.: 1000
poz. 331
poz. 333
332. Tyrowicz Ludwik
Panorama Lwowa od strony Podwala, lata 30.
Litografia na tincie; wym.: 240 x 385 mm; sygn. oł. p.d.: Ludwik
Tyrowicz.
Cena wyw.: 600
333. Tyrowicz Ludwik
Śpiewający muezzin, lata 30.
Drzeworyt; wym.: 200 x 290 mm; sygn. oł. p.d.: L. Tyrowicz, tyt. l.d.
Cena wyw.: 600
334. Tyrowicz Ludwik
Akt, lata 30.
Drzeworyt barwny na bibule; wym.: 230 x 170 mm; sygn. oł. p.d.:
L. Tyrowicz.
Cena wyw.: 1200
poz. 332
335. Waśkowski Tadeusz
Autoportret, 1930
Litografia; wym.; 375 x 265 mm; sygn. oł. p.d.: T. Waśkowski/1930.
Cena wyw.: 600
336. Waśkowski Wacław
Żniwa, koniec lat 30.
Akwaforta; wym.: 98 x 124 mm; sygn. oł. l.d.: WWaśkowski,
techn. p.d.
Cena wyw.: 200
poz. 334
58 |
poz. 337
337. Wąsowicz Wacław
Hucułka, 1925
Drzeworyt; wym.: 150 x 119 mm; sygn. oł. p.d.: Wąsowicz.
Cena wyw.: 500
338. Wejman Mieczysław
Księżyc I, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 140 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
340. Wejman Mieczysław
Księżyc II, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 135 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
poz. 339
poz. 341
341. Wejman Mieczysław
Księżyc IIa, 1944
Drzeworyt na bibule; wym.: 180 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
342. Wejman Mieczysław
Księżyc III, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 175 x 140 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 21/50.
Cena wyw.: 600
poz. 338
343. Wejman Mieczysław
Księżyc IIIa, 1944
Drzeworyt na bibule; wym.: 150 x 97 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1944, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
344. Wejman Mieczysław
Księżyc IV, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 160 x 260 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
345. Wejman Mieczysław
Księżyc IVa, 1944
Drzeworyt na bibule; wym.: 100 x 150 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1944, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
poz. 340
346. Wejman Mieczysław
Księżyc V, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 160 x 260 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
339. Wejman Mieczysław
Księżyc Ia, 1944
Drzeworyt; wym.: 170 x 130 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1944, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
347. Wejman Mieczysław
Księżyc VI, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 165 x 260 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 33/50.
Cena wyw.: 600
poz. 345
| 59
Aukcja nr 29
348. Wejman Mieczysław
Ptaki I, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 138 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman - 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 18/50.
Cena wyw.: 600
349. Wejman Mieczysław
Ptaki II, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 180 x 138 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman - 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 21/50.
Cena wyw.: 600
350. Wejman Mieczysław
Ptaki IV, 1948
Drzeworyt na bibule; wym.: 200 x 300 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman - 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 16/50.
Cena wyw.: 600
poz. 348
351. Wejman Mieczysław
Ptaki V, 1948
Drzeworyt; wym.: 160 x 260 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman - 1948, tyt. l.d., num. śr.d.: 20/50.
Cena wyw.: 600
352. Wejman Mieczysław
Jeden, 1958
Akwaforta, akwatinta; wym.: 290 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1958, tyt. l.d., num. śr.d.: e/a.
Cena wyw.: 1200
poz. 358
poz. 356
353. Wejman Mieczysław
Nocą, 1958
Akwaforta, akwatinta; wym.: 210 x 280 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1958, tyt. l.d., num. śr.d.: 40/50.
Cena wyw.: 1200
354. Wejman Mieczysław
Skrzydlaci, 1958
Akwaforta, akwatinta; wym.: 300 x 365 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman-1958, tyt. l.d., num. śr.d.: 35/50.
Cena wyw.: 1200
355. Wejman Mieczysław
Ucieczka, 1958
Akwaforta, akwatinta; wym.: 170 x 245 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław Wejman 1958, tyt. l.d., num. śr.d.: 8/20.
Cena wyw.: 1200
356. Wejman Mieczysław
Przeczucie, 1961
Linoryt barwny; wym.: 520 x 365 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław
Wejman - 1961, tyt. l.d., num. śr.d.: 14/30.
Cena wyw.: 2000
357. Wejman Mieczysław
Dyskusja, 1961
Linoryt barwny; wym.: 475 x 625 mm; sygn. oł. p.d.: Mieczysław
Wejman 1961, tyt. l.d., num. śr.d.: 15/30.
Cena wyw.: 2000
60 |
358. Wejman Mieczysław
Rozmowa, 1961
Linoryt barwny na bibule; wym.: 490 x 620 mm; sygn. oł. p.d.:
Mieczysław Wejman – 1961, tyt. l.d., num. śr.d.: 8/30. (il. s. 60)
Cena wyw.: 2000
360. Wojnarski Jan
Pieta, 1914
Miedzioryt; wym.: 277 x 341 mm; sygn. tuszem l.d.: Jan Wojnarski
1914; odbitka stanowa; pod komp. dedykacja autorska dla K. Laszczki (praca ze zbiorów jego rodziny). Lit.: I. Kossowska, „Narodziny
polskiej grafiki artystycznej 1897-1917”, Kraków 2000, s. 263.
Cena wyw.: 1400
361. Wojnarski Jan
Absyda kościoła Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, lata 20.
Akwaforta; wym.: 240 x 180 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Wojnarski.
Lit.: B. Lewińska-Gwóźdź, „Między niebem a kamieniem. Jan
Wojnarski 1879-1937. Malarstwo, grafika i rysunek”, il. 46.
Cena wyw.: 600
poz. 362
362. Wojnarski Jan
Idylla, 1920
Miedzioryt; wym.: 315 x 234 mm; sygn. oł. p.d.: Jan Wojnarski,
l.d.: odbitka własnoręczna oraz na pł. p.d.: JW. Lit.: B. LewińskaGwóźdź, „Jan Wojnarski. Malarstwo, grafika i rysunek. Między
niebem a kamieniem", Pelplin 2000, poz. 40.
Cena wyw.: 2000
363. Wolff Jerzy
Wenus i czytający
Miedzioryt (kopia według Tycjana); wym.: 120 x 178 mm; sygn.
oł. p.d.: Wolff, l.d. dedykacja.
Cena wyw.: 500
poz. 363
364. Wójtowicz Stanisław
Sen XXVI, 1958
Drzeworyt dwubarwny; wym.: 529 x 396 mm; sygn. i dat. oł. p.d.:
S. Wójtowicz 58, l.d. tytuł.
Cena wyw.: 1600
365. Wyczółkowski Leon
Studium starego mężczyzny (Stary chłop bez czapy), 1912
Autolitografia; wym.: 270 x 370 mm; sygn. oł. p.d.: LWyczół. Grafika z „Teki ukraińskiej” [bmw], 1912 (nakład 50 egz., kamienie
i płyty zniszczone). Lit.: Grońska M., „Grafika z książce, tece i albumie”, Ossolineum 1994, poz. 623.
Cena wyw.: 2400
366. Wyczółkowski Leon
Dęby, lata 20.
Litografia kredą i tuszem, akwarela na grubym papierze; wym.:
480 x 375 mm; sygn. oł. śr. d.: L. Wyczół, p.d.: no 17.
Cena wyw.: 10 000
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
359. Wodzinowski Wincenty
Legiony (W okopach)
Litografia; wym.: 221 x 303 mm; sygn. na pł. p.d.: WWodzinowski.
Cena wyw.: 400
poz. 364
| 61
Aukcja nr 29
367. Wyczółkowski Leon
Arrasy w Katedrze Wawelskiej II, 1921
Litografia, akwarela, tusz, kredka czarna; wym.: 445 x 338
mm; sygn. oł. p.d.: L. Wyczółk. Lit.: Twarowska M., „Leon
Wyczółkowski”, Warszawa 1962, il. 92. (il. s. 37)
Cena wyw.: 8000
368. Wyspiański Stanisław
Błogosławiona Salomea, 1911
Światłodruk według pastelu S. Wyspiańskiego, litografia barwna,
na tincie; wym. kompozycji: 980 x 255 mm; poniżej napisy tytułowe oraz nota typograficzna: Nakładem Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie r. 1911. Światłodruk kombinowany
z barwną litografią. J. Löwy we Wiedniu. Stan zachow.: niewielkie
naddarcie marginesu (1 cm) bez szkody dla kompozycji.
Cena wyw.: 600
369. Zakrzewski Władysław
Kraków – Wawel od strony Wisły
Miedzioryt; wym.: 232 x 294 mm; sygn. oł. p.d.: Wł. Zakrzewski, tyt. l.d.
Cena wyw.: 600
poz. 368
370. Zawadzki Stanisław
Młoda matka, 1921
Litografia dwubarwna; wym.: 260 x 210 mm; sygn. pł. p.d.: St. Zawadzki; grafika umieszczona na okładce „Tygodnika Ilustrowanego”, Warszawa 1921, nr 5; w obrębie kompozycji wtórnie wpisany
oł. tyt. i autor.
Cena wyw.: 300
poz. 372
371. Żurawski Władysław
Dziewczęta w kąpieli, 1934
Drzeworyt kolorowany; wym. komp.: 205 x 160 mm; sygn. oł. p.d.:
W.Żurawski 1934 r, l.d. tytuł; sygn. pł. p.d. monogram wiązany WŻ.
Cena wyw.: 400
poz. 373
372. Żurawski Władysław
Obrazek z miasteczka (Sztetl), 1934
Drzeworyt kolorowany; wym. komp.: 160 x 87 mm; sygn. oł. p.d.:
W.Żurawski 1934 r, l.d. tytuł; sygn. pł. l.d. monogram wiązany WŻ.
Cena wyw.: 300
373. Żurawski Władysław
Głowa szlachcica, 1936
Drzeworyt kolorowany; wym. komp.: 185 x 172 mm; sygn. oł. p.d.:
WŻurawski 1936 r, l.d.: Głowa szlachcica (drzeworyt kolor.).
Cena wyw.: 400
374. Żurawski Władysław
Amazonka, 1936
Drzeworyt kolorowany; wym. komp.: 192 x 160 mm; sygn. oł.
p.d.: WŻurawski 1936 r, l.d.: Amazonka (drzeworyt kolor.); sygn.
pł. l.d. monogram wiązany WŻ.
Cena wyw.: 400
poz. 374
62 |
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 365
poz. 366
| 63
Plakaty
poz. 375
375. Dziatlik Andrzej
Powrót taty, 1957
Plakat; wym.: 50 x 70 cm; sygn. p.d.: DZIATLIK 57.
Cena wyw.: 250
376. Cieślewicz Roman
22 lipca, 1956
Plakat; wym.: 96 x 67 cm; sygn. w obrębie kompozycji: CIEŚLEWICZ R. 56.
Cena wyw.: 360
377. Zagórscy Jolanta i Stanisław, Szaybo Rosław
Lenin, 1960
Plakat; wym.: 100 x 68 cm; sygn. l.d.: J.S. Zagórscy, R. Szaybo.
Cena wyw.: 400
378. Fangor Wojciech, Tomaszewski Henryk
1 maja. Pokój światu – wolność ludom, 1953
Plakat; wym.: 97 x 68 cm; sygn. l.g.: FANGOR TOMASZEWSKI.
Cena wyw.: 400
379. Konwoluta 4 plakatów propagandowych
a) [Cieślewicz R.], 1 maja święto całego narodu, 1956; wym.: 84 x
59 cm; b) Kaim J., Otręba R., Niech żyje 1 maja, 1960; wym.: 97 x
66 cm; c) [Kaja Z.], Ludowa Polsko, piękna, nowa, 1955; wym.: 60
x 86 cm; d) Szaybo R., 1 maja święto ludzi pracy na całym świecie,
lata 50.; wym.: 100 x 67 cm.
Cena wyw.: 400
380. Konwoluta 2 plakatów propagandowych
a) Rechowicz G., Niech żyje święto pokoju i radości 22 lipca; wym.: 93 x
66 cm; b) Rechowicz G., Witamy radośnie 22 lipca; wym.: 66 x 93 cm.
Cena wyw.: 200
381. Konwoluta 6 plakatów społeczno-kulturalnych
a) Zagórski S., 300 lat prasy polskiej, 1961; wym.: 84 x 58 cm; b)
Kobyliński Sz., Świat i Polska. Tygodnik poświęcony sprawom międzynarodowym, 1957; wym.: 67 x 49 cm; c) Jeleński J., Szopka Krakowska. Miejski Teatr Rapsodyczny w Krakowie, 1959; wym.: 82 x 57 cm;
d) NN, Plakat filmu „Tańczymy wśród gwiazd”, reż. E. Marischka,
[1954]; wym.: 84 x 58 cm; e) Hibner M., Wszyscy oszczędzają, koniec lat 50.; wym.: 85 x 59 cm; f ) Małecki S., V Światowy Festiwal
Młodzieży i Studentów Warszawa, 1955; wym.: 100 x 67 cm.
Cena wyw.: 600
64 |
poz. 377
poz. 379a
poz. 379d
poz. 381c
poz. 378
poz. 379c
poz. 379b
poz. 380b
poz. 380a
poz. 381d
poz. 381a
poz. 381e
poz. 381b
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 376
poz. 381f
| 65
Aukcja nr 29
poz. 382
poz. 388
poz. 389
poz. 408
poz. 423
66 |
poz. 384
poz. 395
poz. 404
poz. 385
poz. 396
poz. 402
poz. 406
poz. 421
poz. 427
poz. 407
poz. 422
poz. 386
poz. 403
poz.401
poz. 426
poz. 428
poz. 438
poz. 449
poz. 435
poz. 450
poz. 454
poz. 463
poz. 471
poz. 451
poz. 456
poz. 468
poz. 444
poz. 452
poz. 459
poz. 469
poz. 476
poz. 445
poz. 458
poz. 462
poz. 472
poz. 488
poz. 474
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
poz. 434
poz. 489
| 67
Wydawnictwa
Opracowania, monografie, teki wydawnicze
382. Malarstwo polskie w odbitkach barwnych; T. 2, z. 1-6 [ogólnego
zbioru z. 13-18]; wyd. Salon [Stefana] Kulikowskiego – Gebethner i Wolff, Warszawa [brw, po 1908]; druk u Husnika w Pradze;
[folio], każdy zeszyt zawiera 4 reprodukcje oraz komentujące je
1-kartkowe opisy; prace m.in. J. Kossaka, A. Kucharskiego, S. Popowskiego, L. Wiesiołowskiego, J. F. Piwarskiego, W. Pruszkowskiego, S. Witkiewicza, W. Szymanowskiego, J. Styki, W. Koniuszko,
W. Podkowińskiego, H. Rosena, A. Wierusza-Kowalskiego, J. Suchodolskiego. Zachowane oryg. oprawy kartonowe.
Cena wyw.: 200
383. Gorski K[onstanty], Sybir, wizye przeszłości; premia „Tygodnika Ilustrowanego”, Warszawa 1912; seria I; [folio], 5 reprodukcji
(okładka i 4 w obwolucie); zachowana oryg. okładka kartonowa.
Cena wyw.: 300
384. Gorski K[onstanty], Sybir, wizye przeszłości; premia „Tygodnika Ilustrowanego”, Warszawa 1912; seria II; [folio], 5 reprodukcji (okładka i 4 w obwolucie); zachowana oryg. okładka kartonowa.
Cena wyw.: 300
385. Wywiórski Michał, Zagrożona dzielnica (cykl wielkopolski); Wydawnictwo Tow. Akcyjnego „Świat”, Warszawa [brw; po
1913]; bezpłatna premia dla prenumeratorów; [4], s. 4, tabl. 8;
oryg. teczka kartonowa.
Cena wyw.: 300
386. Wieś Polska. Album sztuki polskiej i obcej; Wydawnictwo Tow.
Akcyjnego „Świat”, Warszawa 1910; Drukarnia A. Koziańskiego
w Krakowie; [4], s. 4, tabl. 8 (każda z 1-kartkowym opisem na bibułce ochronnej); oryg. teczka kartonowa. Reprodukowano prace
F. Ejsmonda, T. Axentowicza, S. Filipkiewicza, S. Kamockiego,
A. Karpińskiego.
Cena wyw.: 300
387. Kossak Wojciech, Duch pruski [znany także jako Album
Grunwaldzki]; wydawnictwo „Tygodnika Ilustrowanego”, Warszawa [brw; 1909]; [4], 5 tablic (jedna na okładce teki); całość w oryg.
okładce kartonowej i dodatkowo introligatorskiej tece wydawniczej.
Cena wyw.: 300
388. Wycinanki ludu polskiego. Łowickie i Kurpiowskie. XIV tablic
wielobarwnych według oryginałów ze zbiorów Tow. Polskiej Sztuki
Stosowanej; wstęp S. Udzieli, kustosza Muzeum Etnograficznego
w Krakowie; wyd. Miejskie Muzeum Przemysłowe w Krakowie
[brw]; [4], k. 4, 16 tablic barwnych (2 składane); zachowana oryginalna teka. Nagroda Obywatelskiego Komitetu Czystości Krakowa za rok 1937.
Cena wyw.: 150
389. Zofia Stankiewicz. Akwaforty i akwatinty; teka reprodukcji;
Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1954; folio, wstęp i 16 prac;
zachowana oryg. teka. Stan bardzo dobry.
Cena wyw.: 180
68 |
390. Opałek M., Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia,
Ossolineum, Wrocław 1949; [8], s. 70, 20 il. cz-b na dodanych
tablicach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
391. Rudniewska A., Świątynie polskie w drzeworytach tygodników warszawskich XIX wieku, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1990; [4], s. 304, 225 il. cz-b.; okładka oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 60
392. Poznań i miasta Polski zachodniej w grafice, Poznań 1929;
[16d], s. 142, zawiera 6 cz-b plansz z ilustracjami; okładka oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 60
393. Jakubowski S., Odnawianie zniszczonych druków; wydawnictwo F. Pieczątkowski i Ska, Kraków-Warszawa 1947; [16],
s. 56; oprawa płócienna.
Cena wyw.: 90
394. Husarski W., Karykatura w Polsce. Warszawa 1926. Nakł.
Gebethnera i Wolffa. Seria: „Monografie artystyczne”, pod red.
M. Tretera, T. VIII; [8], s. 23, 32 tabl. z ilustracjami; okładka oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 60
395. Kowalska B., Jan Berdyszak, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1979; [8], s. 112, 44 il. cz-b w tekście, 7 il. barwnych na
dodanych tablicach; oprawa ppł z obwolutą.
Cena wyw.: 40
396. Czajkowski B., Portret z pamięci, Ossolineum 1971; monograficzne opracowanie biografii i twórczości W. Hofmana; [8],
s. 212, liczne il. cz-b.; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
397. Alfons Karpiński. Sylwetka; z cyklu wydawniczego
„Współczesne malarstwo polskie”, z. XI; nakładem J. Czerneckiego,
Kraków 1916; [8], s. 14, portret artysty na wklejce, 20 il. cz-b
i barwnych na osobnych tablicach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
398. Wojciech Kossak. Sylwetka; z cyklu wydawniczego
„Współczesne malarstwo polskie”, z. V; nakładem J. Czerneckiego,
Kraków 1916; [8], s. 26, portret artysty na wklejce, 20 il. cz-b
i barwnych na osobnych tablicach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
399. Jacek Malczewski; katalog obrazów; nakładem Rafała
Malczewskiego, rotograwiury Drukarni Narodowej w Krakowie
(bmw, bdw – ok. 1920); [4], 17 reprodukcji; oprawa oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 180
400. Sterling M., Ignacy Marek. Z cyklu „Zapomniani artyści”;
F. Hoesick, Warszawa 1930; [8], s. 44, 33 il. na dołączonych
tablicach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
401. Matejko. Studia i szkice; praca zbiorowa; wydane nakładem
Zarządu Stołecznego Królewskiego m. Krakowa, Kraków 1938;
druk „Powściągliwość i Praca”; [4], s. 156, liczne il. w tekście i na
osobnych tablicach; oprawa oryg. kartonowa.
Cena wyw.: 150
Wystawy zbiorowe
402. Sokołowski M., Wystawa zabytków z czasów Jana III
Sukiennicach krakowskich w roku 1883; w drukarni „Czasu”,
Kraków 1884; [16], s. 76; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
404. 100 wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1937; [8], s. 16, 64 il.
na dołączonych tablicach (m.in. prace J. Chełmońskiego, J. Fałata,
T. Axentowicza, S. Filipkiewicza, W. Jarockiego, F. Pautscha,
W. Ślewińskiego, W. Wojtkiewicza); okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
405. Wystawa pośmiertna Wandy Komorowskiej 1946. Wystawa
młodych plastyków Październik. TPSP w Krakowie 1946; [16d],
s. 20, wkładka z il. s. 8. m.in. T. Brzozowski, M. Jarema, T. Kantor,
J. Maziarska, K. Mikulski, J. Nowosielski, J. Skarżyński; okładka
oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
406. Wystawa zbiorowa Konstantego Mackiewicza i Sotera Jaxy-Małachowskiego. Wystawa majolik Anny Dobrzańskiej. Wystawa 9 Grafików ( J. Bandura, L. Kosmulski, S. Dretler-Flin,
B. Krasnodębska-Gardowska, H. Knotowa, A. Młodzianowski,
K. Srzednicki, S. Topfer, M. Wejman, K. Wróblewska), TPSP,
Kraków 1947; [8], s. 22; dołączone odbitki graficzne prac; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 180
407. Trzeci Ogólnopolski Salon. Malarstwo, rzeźba, grafika; katalog wystawy; ZZPAP, Poznań 1947; reprodukowane prace m.in.
W. Taranczewskiego, B. Szwacza, M. Ritter, Z. Pronaszki; [8],
s. 24, 15 il. cz-b na dołączonych tablicach; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
408. Falck Polonus i współcześni rytownicy gdańscy; katalog
wystawy XI-XII 1949; Państwowe Muzeum w Gdańsku; [16],
s. 48, 6 il. cz-b na wklejkach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 50
409. III Festiwal Plastyki Sopot; katalog wystawy zbiorowej VI-IX
1950; MKiS, Komitet Organizacyjny Festiwalu w Sopocie; [8], s. 48,
liczne il. cz-b na dołączonych tablicach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
410. Wystawa retrospektywna portretu polskiego. Stuletni jubileusz
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; katalog wystawy III-IV 1954; TPSP w Krakowie; [16d], s. 20, 15 tablic cz-b.;
reprodukowane prace m.in.: F. Pautscha, S. Saskiego, J. Mehoffera;
okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 80
411. Polskie malarstwo akwarelowe od roku 1830 do 1956; katalog wystawy III 1956; TPSP w Krakowie; [16], s. 58, 8 il. cz-b;
412. Katalog wystawy grafiki krakowskiego okręgu ZPAP; wystawa
zbiorowa IV-V 1957; CBWA, Pałac Sztuki w Krakowie; [16],
s. 24, 24 il. cz-b na dodatkowych tablicach; reprodukowane m.in.
prace F. Bunscha, A. Hoffmanna, W. Kunza, L. Mianowskiego,
A. Młodzianowskiego; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 30
413. Rocznik 1957; sprawozdanie z wystaw zorganizowanych
w Warszawie i w Oddziałach i z wystaw wysyłanych za granicę;
CBWA Warszawa; [4], s. 170, 78 il. cz-b na dołączonych
tablicach; reprodukowane prace m.in.: Z. Waliszewskiego,
H. Tomaszewskiego, J. Lebensteina, A. Szapocznikow, E. Wańka,
L. Ślendzińskiego, E. Gepperta, M. Jaremy, W. Strzemińskiego;
oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
414. IV Wystawa Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”; katalog wystawy VI 1958; ZPAP, Politechnika Warszawska, Grupa
„Zachęta”; [8], s. nlb. 16, 16 il. cz-b.; reprodukowane prace m.in.:
B. Bryknera, T. Grotta, S. Gałka, T. Korpala; oprawa oryg. kartonowa.
Cena wyw.: 60
415. Wystawa klubu MARG; wystawa zbiorowa V 1959; ZPAP,
CBWA, Kraków; [8], s. nlb 24, il. cz-b; reprodukowane prace
m.in. W. Damasiewicza, W. Kunza, M. Maliny, J. Marka, J. Panka,
S. Wójtowicza; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
416. XV Ogólnopolska Wystawa Plastyki w Radomiu; katalog
wystawy zbiorowej XII 1959-II 1960; TPSP, ZPAP, CBWA,
Muzeum Miejskie w Radomiu; [8], s. 112, liczne il. cz-b na dołączonych tablicach; reprodukowane prace m.in.: T. Brzozowskiego,
J. Kluzy, H. Chrostowskiej, J. Panka; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
417. Wystawa klubu MARG; wystawa zbiorowa IX 1960; nakładem własnym klubu, ZPAP, CBWA Kraków; 16 indywidualnych
folderów we wspólnej obwolucie; liczne il. cz-b; reprodukowane
prace m.in. W. Damasiewicza, W. Kunza, M. Maliny, J. Marka,
J. Panka, S. Wójtowicza.
Cena wyw.: 40
418. Festiwal sztuki Krakowa; katalog wystawy; ZPAP, CBWA,
Kraków, Dom Plastyka, VI 1960; [8], s. 12, 14 ilustracji na 7 luźnych tablicach. Katalog zawiera prace m.in.: J. Jończyka, W. Kunza,
K. Podsadeckiego, S. Raczyńskiego, J. Tarabuły, S. Wałacha;
okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
419. Okręgowa wystawa grafiki wrocławskiej; katalog wystawy
zbiorowej XII 1966; ZPAP, BWA Wrocław; [8], liczne il. cz-b.
w obwolucie oraz wykaz wystawianych prac; reprodukowano
m.in. prace: S. Dawskiego, M. Dawskiej, S. Szmidta, M. Żelechower; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
403. Salon 1932; katalog wystawy zbiorowej malarstwa, grafiki
i rzeźby XII 1932; Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie; [8], s. 64, liczne il. cz-b w tekście; reprodukowane
prace m.in. S. Mrożewskiego, T. Cieślewskiego syna, K. Sopoćki,
J. Mehoffera, W. Strzemińskiego; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 50
reprodukowane prace m.in. E. Krchy, K. Winklera, Z. Pronaszki;
oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
420. I Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1966; [8], s. nlb.
308; ponad 1000 ilustracji; zawiera prace kilkuset artystów m.in.:
A. Brunovskyego, S. Dawskiego, S. Fijałkowskiego, J. Panka,
J. Kraupe; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
| 69
Aukcja nr 29
421. II Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1968; [8], s.
nlb. 280; ponad 800 ilustracji; zawiera prace kilkuset artystów
m.in.: J. Aleksiuna, S. Borysowskiego, S. Fijałkowskiego, H. Chrostowskiego, J. Panka, Z. Kotlarczyka; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
422. Grafika lotaryńska od Callota do naszych dni; katalog wystawy zbiorowej III-IV 1969; Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy; [8], s. 56, liczne il. na włączonych do tekstu; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
423. III Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1970; [8],
s. 254; ponad 600 ilustracji; zawiera prace kilkuset artystów m.in.:
R. Banaszewskiego, F. Bunscha, F. Burkiewicza, J. Pamuły, M. Sobockiego, L. Rózgi; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
424. IV Międzynarodowe Biennale Grafiki; katalog wystawy zbiorowej V 1972; Ministerstwo Kultury, ZPAP, Biuro Organizacyjne
MBG; [8], s. 236, liczne il. cz-b; reprodukowane prace m.in.: F.
Bunscha, S. Fijałkowskiego, J. Gielniaka, T. Jackowskiego, A. Kalczyńskiej, M. Maliny, J. Panka, K. Skórczewskiego; oprawa oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 120
425. Mikołaj Kopernik i jego myśl; katalog wystawy zbiorowej
grafiki V 1972; Muzeum Narodowe w Krakowie, IV Międzynarodowe Biennale Grafiki; [8], s. 156, liczne il. cz-b i kolorowe;
reprodukowane prace m.in.: W. Gabrysiaka, M. Modzelewskiego,
A. Pietscha, S. Rolicza, H. Szulca; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 80
426. Teatr CRICOT 2. Teatr Niemożliwy T. Kantora St. I. Witkiewicz. Nadobnisie i Koczkodany, premiera 4 maja 1973, Galeria
Krzysztofory. Grupa Krakowska, Kraków, Szczepańska 2; [8],
s. nlb. 22, fotografie całostronicowe; okładka oryg. broszurowa
Cena wyw.: 80
427. Ekspresjonizm w grafice polskiej; katalog wystawy zbiorowej
1976; Muzeum Narodowe w Krakowie, VI Międzynarodowe
Biennale Grafiki w Krakowie; [8], s. 72, liczne il. cz-b na osobnych
tablicach; reprodukowane prace m.in. W. Weissa, T. Niesiołowskiego,
W. Wojtkiewicza, K. Brandla, J. Hulewicza; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 80
428. VII Ogólnopolska Wystawa Sztuki. Spotkania Krakowskie – Idea
i przekaz;katalogwystawyzbiorowejX1977;ZPAP,BWAKraków;[8],
s. nlb 140, liczne il. cz-b; reprodukowane prace m.in.; M. Anto, J. Berdyszaka, J. Pamuły, J. Żemojtel; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 80
429. I Biennale Małych Form Rzeźbiarskich; katalog wystawy
zbiorowej 1977; ZPAP, BWA Poznań; [8], s. nlb. 76; biogramy
i reprodukcje prac 70 artystów, m.in. J. Marka, F. Kubicy, T. Łodziany, J. Petruka; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
430. Awangarda artystyczna z kręgu KPP. Wystawa Grupy Krakowskiej 1932-1937, Katalog wystawy TPSP w Krakowie, Kraków 1979; cz. I, teksty; [8], s. 82; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
70 |
431. Malarstwo Polski południowo-wschodniej 1900-1980;
katalog wystawy zbiorowej 1980; BWA w Przemyślu, Rzeszowie,
Sandomierzu i Tarnowie, muzea w Bieczu, Jarosławiu, KIrośnie,
Przemyślu, Sanomierzu, Sanoku i Tarnowie; [8], s. 254, liczne il.
cz-b; reprodukowane prace m.in.: M. Kruczka, Z. Beksińskiego,
T. Czyżewskiego, W. Röhrenschefa; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
432. IX Spotkania Krakowskie-X Spotkania Krakowskie; katalog wystaw zbiorowych: XI 1981 i X-XI 1995; Galeria Sztuki
Współczesnej BWA w Krakowie; [4], s. 160, liczne il. cz-b. w tekście; reprodukowane prace m.in.: J. Tarabuły, J. Robakowskiego,
Natalii LL; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
433. Teatr Cricot 2 1955-1982. Ośrodek Teatru Cricot 2, Kraków 1983; [4], s. 16, il. 13; ekslibris i pieczątki właścicielskie;
okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
434. Katalog XVIII wystawy Grupy Krakowskiej; katalog wystawy
zbiorowej III 1987; Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Galeria Krzysztofory Kraków; [4], s. 8; oprawa oryg. broszurowa; reprodukowane podpisy artystów związanych z ugrupowaniem.
Cena wyw.: 40
435. Wystawa Grupy Krakowskiej; katalog wystawy; Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu, Galeria Sztuki Dawna Synagoga, VIVIII 1988; [8], s. 76 z tekstem oraz s. nlb. 20 z il. Katalog zawiera
m.in. kalendarium działalności Grupy Krakowskiej oraz bogaty materiał dokumentacyjny i ilustracyjny; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
Wystawy indywidualne
436. Mieczysław Berman; katalog wystawy 1990; Muzeum Narodowe we Wrocławiu; [8], s. 152, 108 il.; oprawa oryg. kartonowa.
Cena wyw.: 50
437. Sroczyńska K., Antoni Brodowski 1784-1832. Życie i dzieło;
katalog wystawy monograficznej XVII 1984-I 1985; Muzeum Narodowe w Warszawie; [4], s. 120, 66 il. cz-b i 18 barwnych na dołączonych tablicach; okładka oryg. broszurowa z obwolutą.
Cena wyw.: 50
438. Prajer W., Katalog rycin Daniela Chodowieckiego znajdujących się w Muzeum Narodowym w Krakowie; Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie [1905]; [8], s. 102; zachowana
oryg. litografowana okładka i końcowy znak edytorski zaprojektowane przez J. Mehoffera.
Cena wyw.: 150
439. Daniel Chodowiecki; kat. wystawy XII 1951-II 1952; Muz.
Pomorskie w Gdańsku; [16d], s. 96, 28 tablic cz-b; okładka oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 120
440. Dłubak. Przeciw stereotypom; katalog wystawy fotografii VIVII 1993; Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków; [4], s. nlb. 46, 23 il. cz-b; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
441. Dominik [Tadeusz]; katalog wystawy malarstwa I-II 1962;
Galerie Lambert Paryż (Francja); [16], s. nlb 8, 3 il. cz-b w tekście;
oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 50
455. Wystawa prac Władysława Lama; katalog wystawy II 1960;
TPSP w Krakowie; [16], s. nlb 12, 5 il. cz-b; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 30
443. Wiesław Garboliński. Malarstwo; katalog wystawy III 1977;
ZPAP, BWA w Krakowie; [4], s. nlb. 10, 13 tablic kolor. i cz-b;
okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
456. Alfred Lenica 1899-1977; katalog wystawy; Muzeum Śląskie,
Katowice 1987, [8], s. 50. Liczne ilustracje; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
444. Wystawa malarstwa Eugeniusza Gepperta; katalog wystawy
X 1958; ZPAP i CBWA w Krakowie; [8], s. 16, 12 il. cz-b; oprawa oryg. broszurowa, obwoluta.
Cena wyw.: 40
445. Hermansdorfer M., Józef Gielniak; katalog wystawy 1975;
Klub MPiK Wrocław (seria II – monografie artystyczne); [4], s. 72,
liczne il. cz-b w tekście i na wkładkach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
446. Leon Getz. Wystawa obrazów; katalog wystawy III 1959; ZPAP,
CBWA Kraków; [8], s. nlb. 12, 8 il. cz-b; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
447. Wiktoria Goryńska 1902-1945. Katalog grafiki; katalog wystawy VIII-IX 1977; Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Sztuki
Współczesnej; [8], s. 48, 17 tablic cz-b; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
448. Krzysztof Kajder; katalog wystawy XI 1985; BWA Nowy
Sącz; [16], s. 12, 4 il. cz-b na wklejkach; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
449. Tadeusz Kantor. Dziś są moje urodziny. Rysunki; teka 10 reprodukcji rysunków scenograficznych w 5 rocznicę śmierci artysty;
Teatr Cricot 2, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie; [4],
10 plansz; okładka tekturowa (teka).
Cena wyw.: 120
450. Tadeusz Kantor. Umarła Klasa. The Dead Class. Rysunki.
Drawings; Teatr Cricot 2, Kraków 1982; teka faksymili 9 rysunków T. Kantora; [4]; oryg. teka kartonowa; znaki własnościowe
wraz z adnotacją o otrzymaniu wydawnictwa bezpośrednio od
artysty 5 I 1984; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
457. Tadeusz Makowski. Malarstwo, rysunki, grafika, katalog wystawy
w Muz. Narodowym w Warszawie, Arkady, Warszawa 1960, [8], s.
236, 50 cz-b il. na dodatkowych tablicach; obszerny katalog prac artysty; oprawa oryg. broszurowa z obwolutą, nakł. 2100 egz.
Cena wyw.: 150
458. Adam Marczyński; folder-plakat wystawy w Galerii Krzysztofory, Stowarzyszenie Grupa Krakowska, Kraków 1972/1973;
folio, s. 8.
Cena wyw.: 40
459. Józef Marek. Rzeźba; katalog wystawy I 1975; MKiS,
ZPAP, CBWA Warszawa; [4], s. 8, 15 il. cz-b na luźnych tablicach, całość w kartonowej tece.
Cena wyw.: 60
460. Piotr Michałowski. Wystawa rysunków, akwarel i obrazów
olejnych urządzona w setną rocznicę śmierci artysty 1855-1955; XIXII 1955; Muzeum Narodowe i TPSP w Krakowie; [16d], s. 60,
44 tablice cz-b; oprawa oryg. kartonowa.
Cena wyw.: 90
461. Rutkowski S., Jacek Mierzejewski. Warszawa 1927. Nakł.
Gebethnera i Wolffa. Seria: „Monografie artystyczne”, pod red. M.
Tretera, T. XII; [8], s. 23, 32 tabl. z ilustracjami; okładka oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 60
462. Kazimierz Mikulski. Wystawa malarstwa; katalog wystawy;
KMPiK „Ruch”, Galeria Współczesna, Warszawa 1969; [8], s. 12,
4 il. w tekście; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
463. Kazimierz Mikulski. Malarstwo; katalog wystawy; BWA, Galeria Arkady, Kraków XI-XII 1978; [8], s. 6 oraz 4-stronnicowa wkładka, broszura. Zawiera 40 prac artysty; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
451. Tadeusz Kantor. Teatr śmierci. Biblioteka Galerii Foksal
PSP, Warszawa 1975; [4], s. 8; okładka oryg. broszurowa; ekslibris i pieczątki właścicielskie.
Cena wyw.: 60
464. Kazimierz Mikulski; katalog wystawy; Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Galeria Krzysztofory, I 1985, [8], s. 12,
5 czarno-białych ilustracji; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
452. Tadeusz Kantor. Klasa szkolna. Dzieło zamknięte 1983.
BWA Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Cieszyn 1991; [4], s. 16; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 160
465. Kazimierz Mikulski; katalog wystawy w Instytucie Kultury
Polskiej w Londynie, wyd. BWA w Łodzi, 1988; katalog w jęz.
ang.; [8], s. 8, 3 il. na wklejkach; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 30
453. Józef Kluza. Malarstwo; katalog wystawy; ZPAP-BWA
Kraków, 1972; [8], s. 16, 9 il. cz-b; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 30
466. Architektura Rosji w rysunkach Stanisława Noakowskiego;
katalog wystawy XI 1967; Muzeum Architektury i Odbudowy,
Wrocław; [16], s. 12, 64 il. na wklejkach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
454. Aleksander Kobzdej 1920-1972. Wystawa w 20-lecie śmierci;
katalog wystawy XI 1992; ZPAP, ASP Warszawa; [8], s. 112, liczne il. barwne i cz-b; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 80
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
442. Jan Ekiert. Katalog zbiorów; Muzeum Historyczne w Sanoku,
Sanok 1993; [8], s. 52, 25 il. barwnych na wklejkach; oprawa oryg. ppł.
Cena wyw.: 40
467. Jerzy Nowosielski. Malarstwo. Folder-plakat wystawy w Galerii Krzysztofory, Stowarzyszenie Grupa Krakowska, Kraków
1972; folio, s. 8.
Cena wyw.: 40
| 71
Aukcja nr 29
468. Roman Opałka, OPAŁKA 1965/1-∞; katalog wystawy;
Starmach Gallery, VI 1996, [4], s. 36; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
469. Stanisław Ostoja-Chrostowski. Katalog wystawy pośmiertnej,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1948; układ wg
proj. A. Półtawskiego; [16d], s. 168, 45 il. na dołączonych tablicach; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 80
470. Andrzej Pawłowski; katalog wystawy IV 1997; Starmach
Gallery, Kraków; [4], s. 56, 32 il. cz-b.; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
471. Wiktor Podoski 1901-1970; katalog wystawy grafiki III-IV
1979; Muzeum Narodowe w Warszawie; katalog prac artysty oprac.
M. Sitkowska; [8], s. 46, 16 il. cz-b na dołączonych tablicach;
oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
472. Wystawa prac malarskich Piotra Potworowskiego (Londyn);
katalog wystawy IX 1958; CBWA, TPSP w Krakowie; [8], s. nlb 42,
20 il. cz-b; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 50
473. Piotr Potworowski; katalog wystawy 1960; XXX Biennale
di Venezia Section Polonaise; [8], s. nlb 18, 9 il. cz-b w tekście;
oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
474. Jerzy Skarżyński; katalog wystawy; Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Galeria Krzysztofory, VI/VII 1990,
[8], s. 68, liczne cz-b i barwne ilustracje; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
475. Henryk Stażewski 1894-1988. W setną rocznicę urodzin; katalog wystawy monograficznej XII 1994-II 1995; Muzeum Sztuki
w Łodzi; [4], s. 224, 63 reprodukcje dzieł, liczne il. dokumentacyjne (cz-b) w tekście; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 120
476. Jonasz Stern. Wystawa monograficzna; katalog wystawy IX
1983; MKiS, CBWA Warszawa, BWA Poznań i Wrocław; [8],
s. nlb. 24, 39 il. cz-b i barwnych na dołączonych tablicach; ślady
zalania p.d. narożnika; oprawa oryg. broszurowa, obwoluta.
Cena wyw.: 80
477. Jonasz Stern. Wystawa jubileuszowa; katalog wystawy I-II 1985;
Urząd Miasta Krakowa, Desa, TPSP w Krakowie; [16], s. 64, 34 il.
cz-b, 4 il. barwne na obonych tablicach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
478. Jonasz Stern 1904-1988; katalog wystawy III 1997; Starmach
Gallery, Kraków; [4], s. 56, 27 il. cz-b.; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
479. Madejski J., Józef Szajna, Katalog wystawy, BWA Kraków
1970, [16d], s. nlb. 72, wkładka z resume w języku francuskim.
Stan dobry. Liczne ilustracje na oddzielnych, numerowanych tab.;
okładka oryg. broszurowa
Cena wyw.: 40
72 |
480. Alina Szapocznikow 1926-1973; folder informacyjny wystawy IV 1976; TPSP w Krakowie, PP Desa, Galeria ZPAP „Pryzmat”; [8], k. 3 (z wkładką), 3 il. cz-b; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
481. Stern A., Berman M., Mieczysław Szczuka, WAiF, Warszawa 1965; [4], s. 192, liczne il. cz-b w tekście, reprodukcje barwne
na dołączonych tablicach; oprawa płócienna.
Cena wyw.: 120
482. Wystawa jubileuszowa Adolfa Szyszko-Bohusza; katalog wystawy projektów i realizacji architektonicznych XII 1946-I 1947;
SARP oddział w Krakowie; [16d], s. 24, 8 il. na wklejkach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 50
483. Wystawa zbiorowa Ludomira Ślendzińskiego oraz wystawa Zespołu Artystów Krakowskich „Nurt”; wystawa zbiorowa malarstwa,
grafiki, rzeźby II-III 1950; TPSP w Krakowie; [16d], s. 16; oprawa oryg. broszurowa. W wykazie m.in. prace J. Pochwalskiego,
B. Heyduka, Z. Kałuskiego, K. Dzielińskiego.
Cena wyw.: 50
484. Wystawa prac Wacława Taranczewskiego; katalog wystawy;
X Festiwal Sztuk Plastycznych, ZPAP-CBWA, Sopot 1957; [8],
s. 48, 14. il. na dodatkowych tabl.; okł. oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
485. Kępiński Z., Wacław Taranczewski. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe, Poznań 1958; [8]; s. 126, 37 il. na dołączonych
tablicach; oprawa oryg. broszurowa z obwolutą.
Cena wyw.: 100
486. Wystawa malarstwa Wacława Taranczewskiego; katalog wystawy; ZPAP, CBWA, X 1960, [8], s. 16, cz-b ilustracje; okładka
oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
487. Wystawa malarstwa Wacława Taranczewskiego; katalog wystawy; ZPAP-CBWA, Toruń 1961; [8], s. 8, 10 il. w tekście; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
488. Jerzy Tchórzewski; katalog wystawy X-XI 1980; Muzeum
Narodowe we Wrocławiu, BWA Wrocław; [4], s. nlb. 32, 67 il.
cz-b na dołączonych tablicach; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 80
489. Wystawa pośmiertna prac Zygmunta Waliszewskiego, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa 1937; [16d], s. 32, 16 il. w tablicach; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
490. Marian Warzecha; katalog wystawy X 1996; Starmach Gallery, Kraków; [4], s. 32, 25 il. cz-b.; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
491. Marian Wawrzeniecki. Baśń i historia; katalog wystawy
1982; Muzeum Sztuki w Łodzi; [8], s. 60, 29 il. cz-b na dołączonych tablicach; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
492. Mieczysław Wejman. III Biennale Internationale de la Gravure
à Cracovie, 1970, [8], s. nlb. 24, rozkładana wkładka z reprodukcją
grafiki. Stan dobry. Papier kredowy, liczne reprodukcje grafik artysty; okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 40
494. Katalog wystawy drzeworytów Krystyny Wróblewskiej;
X 1958; TPSP w Krakowie; [8], s. nlb 16, 8 il. cz-b; oprawa oryg.
broszurowa.
Cena wyw.: 30
495. Stanisław Wyspiański i jego współcześni; katalog wystawy malarstwa i rzeźby V-VI 1957; TPSP, Muzeum Narodowe
w Krakowie; [16d], s. nlb 32, 24 tabl. cz-b; reprodukowane prace
m.in.: K. Laszczki, L. Wyczółkowskiego, W. Weissa, H. Uziębły;
okładka oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
496. Wystawa malarstwa Jacka Żuławskiego; katalog wystawy I-II
1959; ZPAP, CBWA,„Zachęta” Warszawa; [8], s. nlb. 28, 25 il. cz-b,
1 barwna na wklejce; oprawa oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 60
498. Zespół pamiątek po ppłk. Stanisławie Plappercie
1. Album karykatur personelu Powiatowej Komendy Uzupełnień
Kraków-Miasto, ok. 1929; [4]; wym.: 30 x 23,5 cm; 40 rys. tuszem
Antoniego Waśkowskiego (śr. wym. 19 x 12,5 cm; jeden sygn. l.d.:
Waśkowski 1929. Dołączony spis postaci z autografami. Oprawa
skórzana; na futerale sygn.: Tadeusz Augustyn Introligator Kraków;
dołączone dwa luźne powinszowania. 2. Pięć fotografii przedstawiających St. Plepperta (4) oraz jego żonę Felicję z Cierzyńskich. Zdjęcia wykonane w krakowskich firmach: W. Rzewuski, J. Sebald, „Kamena” i „Adele”. 3. Trzy tomy odręcznie pisanych wspomnień; [4],
1 (s. 90), 2. (s. nlb 98), 3. (s. nlb 70); poszczególne zeszyty urozmaicone wklejonymi dokumentami, zdjęciami etc. Obejmują okres od
początku XX wieku do początku lat 50. (ostatnie zapisy z 1953).
4. Zespół dokumentów, listów, nominacji dokumentujących służbę
wojskową St. Plapperta w armii austriackiej i Wojsku Polskim.
Cena wyw.: 4000
497. Przegląd Artystyczny. Pismo Związku Polskich Artystów Plastyków, V-VI 1951, nr 3; [4], s. 80, liczne il.; w numerze artykuły
teoretyczne, rozprawa o P. Hogarcie i W. Piechowskim; okładka
oryg. broszurowa.
Cena wyw.: 30
poz. 498
poz. 498
| Malarstwo, akwarela, rzeźba | Rysunek | Grafika dawna | Grafika XX w. | Plakaty| Wydawnictwa | Varia | Indeks |
493. Wystawa rzeźby i rysunku Henryka Wicińskiego (19081943); katalog wystawy 1962; „Zachęta”, Warszawa; [8], s. nlb. 52,
liczne il. cz-b w tekście; oprawa oryg. broszurowa, obwoluta.
Cena wyw.: 40
Varia
| 73
Indeks
A
Acedański Zygmunt 38
Adam V. Victor 26
Alt Rudolf 26
Anto Maria 70
Aubry Charles 26
Axentowicz Teodor 21, 68, 69
B
Bagieński Stanisław 38
Bak Imre 38
Bandura Jerzy 38, 69
Bartłomiejczyk Ludwik Edmund 38
Batowski-Kaczor Stanisław 14
Beatrizet Nicolas 26
Beksiński Zbigniew 70
Benard Robert 27
Berdowska Tamara 9
Berdyszak Jan 68
Berezowska Maja 7
Berman Mieczysław 70
Białostocki Jan 38
Bielecki Władysław 39
Bonasone Giulio 27
Borysowski Stanisław 70
Bouchard Ludwik 20
Brandel Konstanty 70
Brejtner Jan Wacław 39
Brodowski Antoni 70
Brzozowski Stefan 39
Brzozowski Tadeusz 22, 69
Bucki Włodzimierz 6
Bunsch Franciszek 69
C
Chodowiecki Daniel 27, 70
Cieślewicz Roman 64
Cieślewski Tadeusz syn 39, 69
Cyankiewicz Zdzisław 22
Czerwiński Edward 40
Czyżewski Tytus 70
D
Damman Ben 27
Damasiewicz Witold 69
Daniec Tomasz 9
Daulle Jean 28
Dawska Maria 69
Dawski Stefan 69
Della Bella Stefano 28, 30
Desnoyers Auguste 29
Dies Albert Christoph 29
Dietrich Fryderyk Krzysztof 29
Dłubak Zbigniew 70
Dobrodzicki Adam 40
Dobrowolski Odo (Otton) 40
Dobrzańska Anna 69
Dominik Tadeusz 70
Dretler-Flin Stefania 40, 69
Dunikowski Xawery 14
Dunin-Piotrowska Maria 41
Dziatlik Andrzej 64
Dzieliński Kazimierz 41, 72
74 |
E
Ekiert Jan 71
F
Fajó János 41
Falck Jeremiasz 69
Fangor Wojciech 64
Fijałkowski Stanisław 70
Filipkiewicz Stefan 41, 68, 69
Fleck Wojciech 10, 16
G
Gaj Jacek 41
Gałek Stanisław 69
Garboliński Wiesław 71
Gebus-Baraniecka Stanisława 41
Gedliczka Zdzisław 41, 42
Geppert Eugeniusz 69, 71
Getz Leon 71
Gielniak Józef 42, 70, 71
Glasner Jakub 42
Gorski Konstanty 68
Goryńska Wiktoria 71
Grott Teodor 69
Grzywacz Zbylut 6
Gumowski Jan 22, 42
Güthlen Wilhelm 42
H
Haussard Jean-Baptiste 30
Hayden Henryk 42
Hibner Maciej 64
Hiszpańska-Neumann Maria 42, 43
Hoffmann Adam 4, 7, 18, 19, 69
Hrynkowski Jan 6, 10
Hulewicz Jerzy 70
J
Jakubowski Stanisław 43, 68
Jarema Maria 69
Jarocki Władysław 43, 69
Jaxa-Małachowski Sotera 69
Jeleński Jerzy 64
Jończyk Julian 69
Jóźwiak Tadeusz 43
K
Kaja Zbigniew 64
Kajder Krzysztof 71
Kamieński Antoni 43
Kamocki Stanisław 68
Kantor Tadeusz 69, 70, 71
Kapusta Janusz 44
Karpiński Alfons 68
Kawiorski Jarosław 7, 44
Kilian Philipp 30
Kluza Józef 69, 71
Knotowa Helena 69
Kobyliński Szymon 64
Kobzdej Aleksander 71
Kochanowski Mikołaj 4
Koehler Ludomir 22
Komorowska Wanda 69
Koniuszko Wacław 68
Konok Tamás 44
Kopycińska-Wilczkowa Zofia 44
Korzeniowska Wanda 44
Kosmulski Leon 69
Kossak Juliusz 30, 68
Kossak Wojciech 16, 68
Krasnodębska-Gardowska Bogna 45, 69
Kratochwil-Widymska Józefa 45
Kraupe-Świderska Janina 69
Krcha Emil 6, 13, 16, 69
Kruczek Marian 70
Kucharski Aleksandra 68
Kulisiewicz Tadeusz 45
Kunz Włodzimierz 69
Kwarta Antoni 45
L
Lam Władysław 45, 71
Lange Antoni 30
Lebenstein Jan 69
Lenica Alfred 71
Le Prince Jean Baptiste 31
Lipiński Hipolit 31
Luyken Jan 31
Ł
Łopieński Ignacy 31
M
Mackiewicza Konstanty 69
Makowski Tadeusz 71
Malczewski Jacek 68
Malina Marian 45, 46, 69, 70
Małecki Stefan 64
Marczyński Adam 5, 71
Marek Ignacy 68
Marek Józef 69, 71
Matejko Jan 68
Maurice E. 31
Maziarska Jadwiga 69
Mehoffer Józef 46, 69
Mękicki Rudolf 46
Mianowski Lucjan 46, 69
Michałowski Piotr 71
Mierzejewski Jacek 71
Mikulski Kazimierz 69, 71
Misky Ludwik 46
Młodzianowski Adam 69
Modzelewski Maciej 70
Mondral Karol 46
Morghen Raffaello 31
Mrożewski Stefan 46, 69
N
Nalbandian Simeon 10
Natalia LL 70
Niesiołowski Tymon 70
Nikifor Krynicki 19, 22
Nowina-Czerny Henryk 47
Nowosielski Jerzy 69, 71
Nowotnowa Janina 47
O
Okorokov Valentin 47
Opałka Roman 47, 72
Orbitowski Janusz 5
Orłowski Aleksander 14
Ostoja-Chrostowski Stanisław 47, 48, 49, 72
Otręba Ryszard 49, 64
P
Pamuła Jan 9, 18, 70
Panek Jerzy 22, 23, 49, 69, 70
Paulat Marta 8
Pautsch Fryderyk 49, 69
Pawela Laura 8
Pawłowski Andrzej 72
Petit 32
Pieniążek Józef 49, 50
Pietrzyk Julian 50
Pietsch Andrzej 50, 51, 70
Piwarski Jan Feliks 68
Plappert Stanisław 73
Pochwalski Józef 72
Podkowiński Władysław 68
Podoski Wiktor 72
Podsadecki Kazimierz 69
Popławski Stanisław 21
Popowski Stefan 68
Potworowski Piotr 72
Pronaszko Zbigniew 69
Pruszkowski Witold 68
Q
Quenoy Francois 32
R
Raczyński Stanisław 51, 69
Radziejowski Stanisław 51
Rechowicz Gabriel 64
Redlich Henryk 32
Rembowski Jan 51
Reyzner Mieczysław 17
Ritter Maria 69
Rosen Henryk 68
Rossini Luigi 32
Rozwadowski Zygmunt 20
Rózga Leszek 70
Rubczak Jan 51
Rychter-Janowska Bronisława 17
Rzepka Allan 9
S
Sadeler Justus 32
Samlicki Marcin 51
Sandomierz Agnieszka 8
Saski Sylweriusz 69
Schinagel Emil 52
Schmutzer Ferdinand 33
Schönberg J. 33
Schöninger Leo 33
Serwin-Oracki Mieczysław 52
Sichulski Kazimierz 52
Skarżyński Jerzy 23, 24, 69, 72
Skoczylas Władysław 52, 53, 54
Skórczewski Krzysztof 54, 55, 70
Sopoćko Konstanty 69
Sroka Jacek 55, 56
Srzednicki Konrad 56, 69
Stanisławski Jan 56
Stankiewicz Zofia 68
Starczewski Antoni 56
Stażewski Henryk 72
Steller Paweł 56, 57
Stern Jonasz 72
Strzemiński Władysław 69
Styka Jan 68
Styrylska Celina 57
Suberlak Stanisław 57
Suchodolski January 68
Suntach Antonio 33
Szajna Józef 72
Szancer Jan 24
Szapocznikow Alina 69, 72
Szaybo Rosław 64
Szczuka Mieczysław 72
Szczurek-Maksymiuk Maciej 12, 13
Szwacz Bogusław 57, 69
Szwarc Stanisław 57, 58
Szymanowski Wacław 15, 68
Szyszko-Bohusz Adolf 72
Ś
Ślendziński Ludomir 69, 72
Ślendziński Wincenty 24
Ślewiński Władysław 69
T
Tarabuła Janusz 69, 70
Taranczewski Wacław 11, 69, 72
Taszycki Jacek 13
Tchórzewski Jerzy 4, 12, 58, 72
Tetmajer Włodzimierz 21
Tomaszewski Henryk 64
Topfer Stanisław 69
Tyrowicz Ludwik 58
U
Uniechowski Antoni 25
V
Vernet Claude J. 33
W
Waliszewski Zygmunt 69, 72
Wałach Jan 17
Wałach Stanisław 69
Waniek Eugeniusz 19, 69
Warzecha Marian 72
Waśkowski Antoni 73
Waśkowski Tadeusz 25, 58
Wawrzyniecki Marian 72
Wąsowicz Wacław 58
Weiss Wojciech 70
Wejman Mieczysław 59, 60, 61, 69, 72
Wiciński Henryk 73
Wierusz-Kowalski Alfred 68
Wierzbowska Slaska Katarzyna 8
Wiesiołowski Ludwik 68
Winkler Konrad 69
Witkiewicz Stanisław 68
Wnęk Grzegorz 8
Wodzinowski Wincenty 20, 61
Wojnarski Jan 61
Wojtkiewicz Witold 69, 70
Wolff Jerzy 61
Wójtowicz Stanisław 61, 69
Wróblewska Krystyna 69, 73
Wyczółkowski Leon 61, 62
Wyspiański Stanisław 62, 73
Wywiórski Michał 68
Z
Zagórscy Jolanta i Stanisław 64
Zakrzewski Władysław 62
Zawadzki Stanisław 62
Zieliński Krystyn 5, 12
Ż
Żuławski Jacek 73
Żurawski Stanisław 10
Żurawski Władysław 62
| 75
ARTLIST.PL

Salon Antykwaryczny
ul. Pijarska 5/2a, 31-015 Kraków
tel. +48 12 4229160, Fax +48 12 4329440
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl
POLECENIE KUPNA
AUKCJA NR 29, 4 CZERWCA 2011
Poz. w kat.
Autor, tytuł
Limit (bez 10% opłaty org.)
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
Adres:
Telefon, (e-mail):
Data i podpis (pieczątka firmowa – instytucje)
Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Aukcji Salonu Antykwarycznego „NAUTILUS” *
* W przypadku otrzymania katalogu aukcyjnego w późnym terminie bardzo prosimy o przesłanie zamówienia aukcyjnego
faksem lub pocztą elektroniczną: fax +48 12 4329440; e-mail: [email protected] lub [email protected]
| 77
REGULAMIN
Salon Antykwaryczny
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, przedmioty o wartości artystycznej i historycznej, oddane w komis lub będące własnością
Salonu Antykwarycznego NAUTILUS.
2. Ceny podane w katalogu są wyrażone w złotych polskich i są cenami wywołania.
3. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych
do sprzedaży, zmiany kolejności licytowanych przedmiotów oraz do ich wycofania z aukcji bez podania przyczyny.
4. Aukcjoner w imieniu firmy NAUTILUS ma prawo zaproponować do sprzedaży przedmioty, których nie ma w katalogu.
5. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po
jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
6. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby, które złożyły pisemne polecenie kupna najpóźniej na 24 godz.
przed rozpoczęciem licytacji.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie.
7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: nr pozycji w katalogu, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz
najwyższą oferowaną cenę (limit).
Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są
informacjami poufnymi.
W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel firmy NAUTILUS.
8. W przypadku takich samych ofert pisemnych, decyduje kolejność ich doręczenia.
Gdy w trakcie licytacji najwyższą zgłoszoną ofertą jest oferta pocztowa, zakup przedmiotu następuje za wylicytowaną
cenę, która może być niższa od kwoty pocztowej.
Jeżeli są conajmniej dwie oferty pocztowe na ten sam obiekt, aukcjoner może rozpocząć licytację od maksymalnego limitu
przedostatniej oferty pocztowej powiększonego o jedno postąpienie (licytacja dla zwycięskiej oferty pocztowej).
9. Nabywcą przedmiotu staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
10. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązały się z przyjętych zobowiązań.
12. Do wylicytowanej kwoty Salon Antykwaryczny „NAUTILUS” dolicza 10 %.
13. Zakupione pozycje mogą zostać wysłane pocztą:
* dla instytucji – kredytowo
* dla osób prywatnych – za pobraniem bankowym (doliczając opłaty za wartość przesyłki wg taryfy pocztowej).
14. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.
Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
15. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie danych do faktury.
16. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób
ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu
przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.
17. Organizator, z zastrzeżeniem punktu 16, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne licytowanych
pozycji, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
Salon Antykwaryczny
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: 0695899895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl
www.artlist.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW Nr konta: 46124022941111000037089120
78 |

1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
1
10.
1
11.
1
12.
1
13.
1
14.
1
15.
1
16.
1
17.
1
18.
1
19.
1
20.
1
21.
1
22.
1
Notatki
| 79
Aukcja nr 29
80 |

Podobne dokumenty