DEFIBRYLATOR ZOLL: Monitorowanie pacjenta

Transkrypt

DEFIBRYLATOR ZOLL: Monitorowanie pacjenta
DEFIBRYLATOR ZOLL:
Monitorowanie pacjenta
Wzmocnienie
zapisu na ekranie
Zmiana
odprowadzenia
Włączanie i
wyłączanie
wydruku
Włącznik defibrylatora
stosowany do
monitorowania pacjenta
Częstość akcji serca
Wartość wzmocnienia zapisu
Aktualne odprowadzenie
Saturacja
Zapis czynności elektrycznej
serca
Timer, mierzy czas od
włączenia monitora
Defibrylacja
Ładowanie
defibrylatora do
wybranej energii
Wyładowanie energii
Wybór pożądanej
wartości energii
defibrylacji – góra/dół
Ustawienie do
aktywowania funkcji
defibrylacji
Wyświetlacz na monitorze wskazujący
wybraną dawkę energii do defibrylacji
Wyładowanie wybranej energii do
defibrylacji
Wybór energii do
defibrylacji
Ładowanie
energii do
defibrylacji
Włączenie/ wyłączenie wydruku z
rejestratora

Podobne dokumenty