Tytuł: Historia naturalna IgE-zależnej alergii na pszenicę u dzieci

Transkrypt

Tytuł: Historia naturalna IgE-zależnej alergii na pszenicę u dzieci
Tytuł: Historia naturalna IgE-zależnej alergii na pszenicę u dzieci / The natural history of IgEmediated wheat allergy in children
Słowa kluczowe: DZIECI SPECYFICZNA IMMUNOGLOBULINA E ALERGIA NA PSZENICĘ
NIETOLERANCJA PSZENICY
Keywords: SPECIFIC IMMUNOGLOBULIN E WHEAT ALLERGY CHILDREN WHEAT INTOLERANCE
Autorzy:
Grażyna Czaja-Bulsa - 1) Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie 2) Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii SPS ZOZ „Zdroje”
Streszczenie:
Chociaż pszenica jest jednym z najbardziej powszechnych alergenów pokarmowych u dzieci,
historia naturalna IgE-zależnej alergii na pszenicę jest rzadko
omawiana w literaturze. W pracy podsumowano aktualną wiedzę o IgE-zależnej alergii na
pszenicę u dzieci.
Abstract:
Although wheat is one of the most common food allergens in children, the natural history of the
IgE-dependent allergy to wheat has been rarely discussed
in the literature. The paper contains the review of contemporary state of knowledge about the
IgE-mediated wheat allergy in children.

Podobne dokumenty