Regulamin lotów balonem w Centrum Ogrodniczym

Transkrypt

Regulamin lotów balonem w Centrum Ogrodniczym
Regulamin lotów balonem w Centrum Ogrodniczym Rolmarket
1. Loty balonem odbywać się będą podczas eventu „Podbij z nami niebo!” trwającego na terenie
Centrum Ogrodniczego Rolmarket w dniu 23.04.2016r.
2. Loty odbywać się będą na uwięzi w wyznaczonym do tego miejscu.
3. Aby zostać pasażerem balonu, należy posiadać bilet uprawniający do lotu.
4. Bilet (2-osobowy) uprawniający do lotu balonem będzie można zdobyć tylko w dniu
23.04.2016r. w Centrum Ogrodniczym Rolmarket na dwa sposoby:
1) robiąc tego dnia zakupy za minimalną kwotę 199 zł brutto (bilet wręczany będzie przy kasie),
2) wygrywając bilet w jednym z konkursów organizowanych podczas eventu.
Jeden bilet będzie ponadto przeznaczony na nagrodę w konkursie organizowanym przez Gazetę
Wyborczą Płock.
Przewidziana pula biletów do wygrania w konkursach to 30 sztuk.
5. Jeden bilet uprawnia do lotu 2 osoby (np. dwie osoby dorosłe, dziecko z opiekunem lub dwoje
dzieci).
6. Dzieci do 14. roku życia mogą odbywać loty tylko za zgodą opiekunów prawnych.
7. Należy stosować się do poleceń pilota balonu, który jest jego dowódcą, oraz poleceń obsługi
naziemnej balonu.
8. Obsługa naziemna wyznacza ilość osób, jaka może podejść do kosza.
9. Do kosza można wsiadać wyłącznie w miejscu wskazanym przez obsługę balonu oraz po
okazaniu biletu.
10. Wysiadać z kosza można tylko po uprzednim poleceniu pilota.
11. W obrębie balonu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
12. Podczas lotu zabrania się: palenia tytoniu, gwałtownego wychylania się, siadania na burtach
kosza, dotykania zaworów paliwowych, ciągnięcia linek sterujących, wyrzucania czegokolwiek z
kosza. Zabrania się także wnoszenia do kosza wnoszenia przedmiotów ze szkła.
13. Ubiór pasażerów lotu jest dowolny, ale powinien być dostosowany do aury.
14. Balon będzie wznosił się na wysokość od 8 do 30 m, w zależności od warunków
atmosferycznych.
15. Lot balonem będzie trwał ok. 3-5 minut.
16. Ilość lotów balonem, które mogą odbyć się w trakcie trwania eventu, jest ograniczona. Z tego
też powodu ograniczona jest ilość biletów (przewidywana pula wydanych biletów wynosi około
150 sztuk). Bilety będą wydawane według kolejności dokonywania zakupów.
17. Na jeden paragon powyżej kwoty 199 zł przypada jeden bilet, bez względu na wartość
paragonu.
18. Centrum Ogrodnicze Rolmarket nie prowadzi rezerwacji biletów ani lotów.
19. Loty odbywać się będą balonem należącym do firmy Cellfast Sp. z o.o., która jest partnerem
akcji.
20. Loty balonowe uzależnione są od warunków atmosferycznych. W przypadku niekorzystnej
pogody, loty mogą się nie odbyć.
21. Pilot oraz obsługa naziemna balonu mogą opóźnić, odwołać lub przerwać lot, jeżeli uznają, że
jego wykonanie bądź kontynuowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pasażerów.