Im Bekleidungsgeschäft.

Transkrypt

Im Bekleidungsgeschäft.
Scenariusz lekcji z języka niemieckiego
Klasa II Technikum
Temat: Im Bekleidungsgeschäft.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą;
Uczniowie powtarzają z poprzedniej lekcji nazwy sklepów, produktów spożywczych,
niektórych części garderoby, potrafią zapytać sprzedawcę o cenę produktu.
Cele lekcji;
1.
2.
3.
4.
Zdobywanie umiejętności nazywania najczęściej kupowanej odzieży.
Nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sklepie odzieżowym.
Rozwijanie sprawności wyrażania swojej opinii na temat kupowanej odzieży.
Nabycie umiejętności pytania, gdzie można daną rzecz przymierzyć.
Cele sformułowane w języku ucznia;
1. Będziesz umiał nazwać najczęściej kupowaną odzież.
2. Będziesz umiał powiedzieć w sklepie odzieżowym co potrzebujesz, jaki wybrana
przez ciebie rzecz ma mieć rozmiar i kolor.
3. Będziesz umiał powiedzieć, czy wybrana część garderoby dobrze ci pasuje, podoba ci
sie/ niepodoba ci się, jest za ciasna, za szeroka, itd.
4. Będziesz umiał zapytać sprzedawcę gdzie jest przymierzalnia, żeby wybraną rzecz
przymierzyć.
Na Co Be Zu ( co uczniowie będą potrafili po lekcji ):
Każdy z was nauczy się:
nazywać poszczególne części garderoby, prowadzić dialog ze sprzedawcą w sklepie
odzieżowym, prosić o potrzebny rozmiar, kolor wybranej rzeczy, wyrażać zadowolenie/
bądź niezadowolenie z kupowanej rzeczy, pytać, gdzie jest przymierzalnia.
Materiały i pomoce dydaktyczne
Podręcznik ,,alles klar 1b z ćwiczeniami“, magnetofon, płyta CD , strony internetowe
reklamujące niemieckie firmy odzieżowe
Przebieg lekcji
Pracę na lekcji rozpoczynamy od burzy mózgów, uczniowie wymieniają nazwy różnych
sklepów, towarów jakie w nich można kupić. Na lekcji wykorzystujemy formy pracy
indywidualnej, w parach oraz pracę w grupach.
Wprowadzenie do tematu nowej lekcji następuje za pomocą zdjęcia w podręczniku
,,Jugendmode”( Kapitel 11 Seite 31), na którym pokazane i nazwane są podstawowe części
garderoby. Uczniowie przyglądają się zdjęciu i odczytują poszczególne nazwy. Następnie
nauczyciel objaśnia słownictwo do dialogu ,,Vor dem Schaufenster” Üb.A9 ; Uczniowie
pracują w parach, uzupełniając dialog podanymi słówkami. Po wykonaniu powyższego
ćwiczenia przystępują do wykonania ćwiczenia ,, Was sagst du in diesen Situationen?”Üb.10
Seite 78, gdzie ćwiczą umiejętność reagowania w poszczególnych sytuacjach, np.: W oknie
wystawowym zobaczyłeś kurtkę która ci się podoba; jak zareagujesz, kolor kurtki którą
kupuje kolega nie podoba ci się, wyraź swoje zdanie.Następnie uczniowie słuchają dialogu
,,Martin und sein Bruder machen Einkäufe”Üb.A10, w którym wpisują brakujące czasowniki.
Po wysłuchaniu dialogu następuje sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia przez jego
odczytanie. Następnie czytają zdania w dialogu Üb.A11 i ustalają kolejność wypowiedzi
(praca w parach). Sprawdzenie zadania następuje przez wysłuchanie nagrania z płyty CD i
porównanie z ustaloną przez siebie kolejnością zdań. Z kolei uczniowie odgrywają scenkę w
sklepie odzieżowym według wzoru, Üb.A13, stosując podane słownictwo; Könnten Sie mir
bitte helfen?, Ich brauche Größe… Die Hose passt mir nicht. Haben Się ihn/się/es/ eine
Nummer kleiner? Der Pullover steht mir super. Ich möchte ihn/sie/es anprobieren. Wo ist die
Umkleidekabine?
Kluczowe pytania dla ucznia
Jakie zwroty i wyrażenia musisz znać żeby, kupić odzież odpowiedniego rozmiaru, koloru,
zapytać sprzedawcę czy mógłby ci pomóc wybrać potrzebną odzież, gdzie można kupowaną
rzecz przymierzyć?
Jak sprawdzę czy cele lekcji zostały osiągnięte ?
Pod koniec lekcji uczniowie dostaną karteczki z niedokończonymi zdaniami, które sami
uzupełnią, np.
Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się…….
Zrozumiałem………….. Będę wiedział………
Odpowiedzi uczniów będą dla mnie informacją zwrotną , co zostało osiągnięte, a co należy
jeszcze powtórzyć.
Praca domowa
Na zadanie domowe uczniowie wykonują Üb.11 Seite 78, Üb. 12 Seite 78.
Dodatkowo chętni uczniowie dobierają się w 3 osobowe grupy i mają poszukać w Internecie
niemieckie firmy odzieżowe oraz znaleźć informacje na temat trendów obowiązujących w
nadchodzącym sezonie. Korzystając z Internetu mają stworzyć kolekcję mody. Każdy
projektowany model mają opatrzyć krótkim komentarzem. Zebrane materiały mają przynieść
na lekcję i omówić je korzystając z podanego wzoru:
Unsere Kollektion zeigt die Mode/Trends für Frühling/Sommer/Herbst/Winter.
In unsrer Kollektion stellen wir Ihnen die Trends für den nächsten Frühling/…vor.
Die Trendfarbe im nächsten Frühling… ist Rot/Schwarz/…
Der Mantel/ Die Bluse/…ist Braun und passt sehr gut zu dem Rock/…
Die Röcke im nächsten Frühling sind kurz.
Das Modell hat eine Hose und ein T-Shirt an, beides in Weiß/Grün/…
Das Hemd ist kariert/gestreift/bunt.
Das Kleid ist sehr elegant. Dazu passt gut der Blazer.
Przykładowe strony internetowe:
WWW.zero.de; WWW.ott.de; WWW.esprit.de;