Hodowla zwierząt - Hybrid Turkeys Resources

Transkrypt

Hodowla zwierząt - Hybrid Turkeys Resources
 Hodowla zwierząt Obszar nauki koncentrujący się na uzyskiwaniu potomstwa zwierząt gospodarskich, posiadającego przeciętnie lepsze cechy niż poprzednia generacja, dzięki dokonywaniu selekcji rodziców, u których pewne geny występują z większą częstotliwością. Historia relacji człowieka i udomowianych gatunków zwierząt sięga ponad 10 000 lat wstecz. Przez cały ten okres różne gatunki zwierząt były adaptowane do naszych potrzeb. Te zwierzęta, które najlepiej dopasowywały się do wymagań człowieka, zostawały rodzicami kolejnej generacji. W tym początkowym okresie najlepszymi zwierzętami były prawdopodobnie najbardziej uległe i łatwe do opanowania osobniki. Doprowadziło to do powstania wielu różnych odmian gatunkowych, a te z kolei dostosowywały się do lokalnych uwarunkowań środowiskowych. W czasach nam bliższych, gdy produkcja rolna stała się w mniejszym stopniu kwestią naszego przetrwania, a w coraz większym stopniu traktowano ją jako przedsięwzięcie biznesowe, coraz bardziej wyspecjalizowane odmiany zwierząt używane były w hodowli selektywnej, kładącej nacisk na cechy maksymalizujące wyniki produkcyjne (i w efekcie generujące większe zyski dla hodowcy). Początkowo odbywało się to poprzez selekcję fenotypową, tj. zwierzęta z najlepszymi wynikami hodowlanymi były selekcjonowane jako rodzice kolejnej generacji. W ten sposób udawało się poprawiać cechy łatwe do zaobserwowania i ze stosunkowo wysokim współczynnikiem odziedziczalności. Hodowla lub genetyka zwierząt, to dziedzina nauki, w której eksperci starają się wpływać na częstotliwość występowania pewnych genów poprzez łączenie najlepszych (lub najbardziej genetycznie pożądanych) osobników, tak by zostawały one rodzicami kolejnej generacji. Proces ten skupia się na uzyskaniu potomstwa z udoskonalonymi cechami, które teoretycznie powinno być lepsze od poprzedniej generacji. W badaniach genetycznych leżących u podstaw dzisiejszej hodowli zwierząt używa się skomplikowanych modeli do wyliczania różnic wartości genetycznej pomiędzy zwierzętami i przewidywania wartości genetycznej/korzystnych cech genetycznych potomstwa, zanim jeszcze się ono urodzi. Skomplikowane modele statystyczne takie jak BLUP (Najlepsza Nieobciążona Prognoza Liniowa) i coraz lepsze moce obliczeniowe umożliwiają prognozowanie wartości genetycznej zwierzęcia z o wiele większą dokładnością niż miało to miejsce w przeszłości. Informacje i dane zbierane na podstawie wielu różnych pomiarów mogą jednocześnie przyczynić się do coraz bardziej rzetelnych szacunków wartości hodowlanej. Ogólnie rzecz biorąc, naukowa podbudowa oraz praktyki stosowane w zakresie hodowli zwierząt stały się głównymi czynnikami postępu w produkcji zwierzęcej. Z zasady, w zakresie doskonalenia selekcjonowanych cech należy oczekiwać postępów w wymiarze 1‐3% rocznie. Te wyniki pokazują, co można osiągnąć tradycyjnymi metodami hodowlanymi. Ich skuteczność znacząco zmniejsza się, gdy dane cechy są trudne do zmierzenia, nie są w ogóle mierzalne lub mają niski współczynnik odziedziczalności. Natomiast selekcja genomowa stwarza zupełnie nowe, potężne możliwości w zakresie wyboru pożądanych cech. 

Podobne dokumenty