Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 423/2014 Prezydenta

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 423/2014 Prezydenta
Załącznik nr 1 do
Zarządzenie nr 423/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 listopada 2014
PROTOKÓŁ
dotyczący oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania
Oceny dokonała komisja w składzie:
1. Krzysztof Papuda
- przewodniczący
2. Andrzej Siewior
- sekretarz
3. Sergiusz Parszowski
- członek
4. Krzysztof Jaśtal - członek
powołana zarządzeniem Nr408/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 07 listopada 2014
roku.
Przedmiotem oceny były :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MASKA P.GAZ 213/2
MASKA P.GAZ 213/2
MASKA P.GAZ 213/2
POCHŁANIACZ A2,B2,E2 K1 TYP 794
POCHŁANIACZ A2,B2,E2 K1 TYP 794
KURTKA ZIMOWA SPECJALISTYCZNA
ODDYCHAJĄCA
KURTKA ZIMOWA SPECJALISTYCZNA
ODDYCHAJĄCA
KURTKA ZIMOWA SPECJALISTYCZNA
ODDYCHAJĄCA
KURTKA ZIMOWA SPECJALISTYCZNA
ODDYCHAJĄCA
STACJA METEO ASM 2000AX
TELEWIZOR SONY
MAGNETOWID SONY
DRUKARKA HP LJ 1100
ZESTAW DO PROGRAMOWANIA
SKAŻEŃ
ZESTAW DO PROGRAMOWANIA
SKAŻEŃ
ZESTAW DO PROGRAMOWANIA
SKAŻEŃ
UM/PST-00358/2009
UM/PST-00357/2009
UM/PST-00356/2009
UM/PST-0200/2006
UM/PST-0199/2006
UM/PST-00571/2009/1
UM/PST-00571/2009/4
UM/PST-00571/2009/5
UM/PST-00571/2009/7
800-0001
UM/PST-00634/2010
UM/PST-00633/2010
UM/PST-00635/2010
UM/PST-0204/2006
UM/PST-0203/2006
UM/PST-0202/2006
W wyniku przeprowadzonej oględzin Komisja stwierdziła:
Pozycje 1,2,3 zakupione zostały w 2003 roku ich czas przydatności do użytkowania skończył
się w maju 2014r
Pozycje 4, 5 posiadają 5 letni okres przydatności do użycia. PO tym okresie użycie jest
niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Pozycje 6,7 przekazano osobom poszkodowanym, które ucierpiały w trakcie pożaru budynku
przy ul. Żeromskiego w Kielcach w miesiącu maju (brak danych osób, którym udzielono
pomocy)
ID:ASGZO-VOBNM-YJYUJ-INVTH.przyjęty
strona1 z 2
Pozycja 8 rozerwana. Brak możliwości przywrócenia właściwości nieprzemakających i
oddychających.
Pozycja 9 zalana farbą olejną. Brak możliwości przywrócenia właściwości nieprzemakających
i oddychających.
Pozycja 10 stacja eksploatowana od 2005 roku w systemie ciągłym , brak części zamiennych
do elementów zewnętrznych, które są uszkodzone (wiatromierz, opad śniegu, barometr).
Pozycja 11 nie włącza sie lampa kineskopowa. Rok produkcji 1992.
Pozycja 12 urządzenie przestarzałe technologicznie. Rok produkcji 1992. Brak możliwości
jakiegokolwiek zastosowania.
Pozycja 13 sprzęt przestarzały technologicznie. Brak materiałów eksploatacyjnych na rynku.
Pozycja 14,15,16 sprzęt zdekompletowany i przestarzały technologicznie.
Z uwagi na to, że powyższy sprzęt jest uszkodzony, stracił swoje wartości użytkowe lub jest
nieprzydatny ze względu na zestarzenie się technologiczne i brak jakiegokolwiek
zastosowania w działaniach Urzędu miasta Kielce
Komisja proponuje ww. sprzęt zakwalifikować do kategorii majątku zużytego i utylizować.
Podpisy komisji:
1. Krzysztof Papuda
2. Andrzej Siewior
3. Sergiusz Parszowski
4. Krzysztof Jaśtal
ID:ASGZO-VOBNM-YJYUI-INVTH.przyjęty
Strona 2 z 2
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Podobne dokumenty