Pan/i Starosta Powiatu Dotyczy : studia podyplomowe (e

Transkrypt

Pan/i Starosta Powiatu Dotyczy : studia podyplomowe (e
FILIA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII
I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARSZAWIE
Office: ul. Kopernika 19/16, 68-300 Lubsko tel. kom. +48 601 589 583 [email protected]
e-mail: [email protected] e-mail:[email protected] [email protected]
Lubsko dnia 31 sierpnia 2015 roku
FLu-Podypl-WSKPiSM/29/2015
Pan/i Starosta Powiatu
Pan/i, Pan/i Naczelnik wydziału,
Dyrektor powiatowej jednostki organizacyjnej
Dotyczy : studia podyplomowe (e-learning)
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków
Międzynarodowych w Warszawie, Filia w Lubsku przedstawia Państwu ofertę studiów podyplomowych na rok
akademicki 2015/2016. Ukończenie studiów podyplomowych jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu w/w
uczelni.
Programy kształcenia realizowane są z wykorzystaniem tak tradycyjnych jak i nowoczesnych metod
dydaktycznych, w tym technik kształcenia na odległość. Istotna część zajęć realizowana jest za pomocą narzędzi
elektronicznych: e-booki (konspekty, skrypty) przesyłane są na skrzynkę e-mail Studenta, wykład akademicki
w formie filmu DVD lokowany na portalu uczelnianym, udostępniany jest Studentowi.
Całość procesu dydaktycznego wraz z egzaminem dyplomowym realizowana jest w siedzibie tutejszej Filii
Instytutu Studiów Podyplomowych, oraz siedzibie uczelni w Warszawie. Zważywszy na fakt, iż naszymi studentami
są osoby z terenu całej Polski oraz spoza jej granic, wyboru miejsca udziału w tym procesie dokonuje student.
Z uwagi na formułę studiów, kierunki dwu i trzy semestralne kończą się egzaminem dyplomowym po roku czyli
w czerwcu 2016r.
Poniżej niektóre z oferowanych kierunków studiów podyplomowych:
1 – Administracja, E -administracja
11 – Przygotowanie pedagogiczne,
2 – Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe, 12 – Plastyka, Biologia, Geografia, Historia, ...
3 – BHP,
13 – Samorząd terytorialny,
4 – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
14 – Surdopedagogika,
5 – Edukacja dla bezpieczeństwa,
15 – Terapia pedagogiczna,
6 – Logopedia,
16 – Terapia zajęciowa,
7 – Neurologopedia,
17 – Wczesne nauczanie języka obcego,
8 – Oligofrenopedagogika,
18 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
9 – Pedagogika resocjalizacyjna,
19 – Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną,
10 – Pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
20 – Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i skł. akt
21 – Zarządzanie oświatą, i wiele innych....
Czesne w zależności od kierunku: od 2400zł - 3000zł, jednorazowa opłata rekrutacyjna: 100zł., wpisowe: 00,00zł
Podjęcie równolegle drugiego kierunku studiów wiąże się z 50% zniżką czesnego za jeden z tych kierunków.
Termin rozpoczęcia studiów X/2015r. oraz III/2016r. Miejsce składania dokumentów: Filia Instytutu
Studiów Podyplomowych ul. Kopernika 19/16 („Baszta”), 68-300 Lubsko. Szczegółowe informacje, program
studiów oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej www.studiujwzielonejgorze.pl
www.studiujwlubsku.pl www.studiujwjeleniejgorze.pl Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie
i mailowo: +48 601589583, e-mail: [email protected]
W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej oferty jednostkom podległym, oraz
zainteresowanym osobom.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Filii
Instytutu Studiów Podyplomowych
Sławomir Jasiński
W załączeniu :
1. Tabela Kierunków - Opłat
2. BON EDUKACYJNY 250zł
Centrum Edukacji Innowacja
e-mail: [email protected] www.studiujwlubsku.pl www.studiujwzielonejgorze.pl

Podobne dokumenty