KLASA IV 1. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 4

Transkrypt

KLASA IV 1. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 4
KLASA IV
1. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 4.
Podręcznik. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 4. Zeszyt
ćwiczeń. Gdańskie Wydawnictwo
3. Szeweluk – Wyrwa B. Surdyk- Fertsch W. – Dzień dobry
historio! Nowa Era
4. Szeweluk – Wyrwa B., Surdyk – Fertsch W. – Dzień dobry
historio! Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era
5. Dobrowolska M., Zarzycki E. Jucewicz M. – Matematyka 4.
Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe (seria: Matematyka z plusem).
NOWE WYDANIE od 2008 roku
6. Wojtan S., Zarzycki P. – Matematyka 4 . Zeszyty ćwiczeń 1-3
cz.
(Liczby naturalne, Ułamki, Figury geometryczne). Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe (seria: Matematyka z plusem)
NOWE WYDANIE od 2008 roku
7. Marko- Worłowska M., Szlajfer F., Stawasz J. – Tajemnice
przyrody. Podręcznik dla klasy 4. Nowa Era (z płytą lub bez
płyty)
8. Golanko J., Moździerz W. – Tajemnice przyrody – zeszyt
ćwiczeń
dla
klasy 4. Część I i II . Nowa Era
9. Atlas. Przyroda. Świat wokół nasz. Szkoła podstawowa kl. IV –
VI Nowa Era
10. Granger C. - Hot Spot 1. Książka ucznia. Podręcznik dla szkoły
podstawowej. Macmillan Polska
11. Stannett K. – Hot Spot. Zeszyt ćwiczeń 1. Macmillan Polska
12. Białka U. - Technika. Część techniczna. Podręcznik dla szkoły
podstawowej. OPERON.
13. Białka U., Chrabąszcz J. - Technika. Część komunikacyjna.
Szkoła podstawowa. OPERON.
14. Gacek A., - Pomaluj swój Świat. Podręcznik szkoła podstawowa
klasy 4-6, część 1. MAC
15. Szpet J., Jackowiak D. – Powołani przez Boga Ojca. Klasa IV.
Wydaw. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań (religia)

Podobne dokumenty