podanie o dokonanie adnotacji Hak,L,TAXI,VAT,PIT,CIT,EURO

Transkrypt

podanie o dokonanie adnotacji Hak,L,TAXI,VAT,PIT,CIT,EURO
Ożarów Mazowiecki dnia…………………………………….
………….………………………………………………
(nazwisko i imiona lub nazwa firmy)
………….………………………………………………
(adres właściciela lub firmy)
………….………………………………………………
(nr PESEL lub REGON firmy)
PODANIE
O DOKONANIE ADNOTACJI: HAK , TAXI , L , VAT , PIT , CIT, EURO
Proszę o dokonanie wpisu – wykreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o montażu
HAKA , TAXI , L , VAT , PIT , CIT, EURO w pojeździe:
1. Numer rejestracyjny ………………………………………………………..…………………..………………………
2. Rodzaj pojazdu …………………………………………………………….…………………..…………………………
3. Marka, typ ……………………………………………………….…………………..……………………………………..
4. Numer identyfikacyjny ………………………………………………..…………………..………………………….
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………..…………………………………………………..
2. …………………………………………………..…………………………………………………..
3. …………………………………………………..…………………………………………………..
4. …………………………………………………..…………………………………………………..
5. …………………………………………………..…………………………………………………..
..………………………………………………
(podpis właściciela pojazdu)

Podobne dokumenty