BERLIN i okolice

Transkrypt

BERLIN i okolice
BERLIN i okolice
1 DZIEŃ:
Wyjazd do Berlina we wczesnych godzinach rannych. Na
granicy – czas wolny na śniadanie (we własnym zakresie).
Po
przyjeździe
zwiedzanie
najbardziej
charakterystycznych miejsc niemieckiej stolicy, między
innymi: Brama Brandenburska, Charlottenburg,
Checkpoint Charlie, planujemy krótkie postoje dla
fotografów. Po południu: wizyta w berlińskiej katedrze i w
Pergamonie – najsłynniejszym berlińskim muzeum, w
którym zobaczyć moŜna przede wszystkim ołtarz Zeusa „dostarczony” do Berlina z
Pergamonu. Obiadokolacja, a po niej spacer w okolicach Potsdamer Platz najnowocześniejszej części miasta (słynny zegar wodny). Czas wolny w centrum
handlowym A10 – kilkugodzinne zakupy w kompleksie sklepów róŜnych branŜ. Przejazd
na nocleg.
2 DZIEŃ:
Po śniadaniu wizyta w Poczdamie – spacer po ogrodach przy
pałacu Sanssousi (park 240 ha, 4 barokowe pałace, niezliczone
pawilony orientalne); oraz parku pałacu ksiąŜęcego Cecilienhof,
Przejazd do Berlina (poruszy się metrem) – proponujemy rejs
statkami białej floty po Szprewie, dzięki któremu będzie moŜna
zobaczyć zabytki berlińskie od strony rzeki....; dalsze zwiedzanie
stolicy Niemiec. W programie: Muzeum Egipskie ze słynną
Nefretete i wieŜa telewizyjną na Alexanderplatz – symbol
wschodnich Niemiec. Obiadokolacja. Nocleg.
3 DZIEŃ:
Po śniadaniu przejazd do Spreewaldu - krainy
unikalnej w skali europejskiej wpisanej na listę
UNESCO. Te podmokłe, zalesione równiny nad
Szprewą, przecięte siecią strumieni i kanałów tworzą
rezerwat biosfery, który słynie między innymi z …
ogórków. Ogórki są tu tak popularne, Ŝe sami
mieszkańcy obszar, na którym mieszkają, nazywają
„ojczyzną wielbicieli ogórków”. Czeka nas Sielankowa
trzygodzinna przejaŜdŜka łodzią z przystani w
Lübbenau przez niepowtarzalny Szpreewald do wsi lagunowej Lehde. Istnieje moŜliwość
organizacji obiadu po przekroczeniu granicy – cena zaleŜna od menu. Powrót w
godzinach wieczornych.
TERMIN: 9-11.09.2011
350 zł + 100€
(cena przy min. 40 osobach płacących)
ŚWIADCZENIA:
- 2 noclegi pod Berlinem w hotelu w okolicach Berlina, pokoje 2-3-osobowe
z łazienką;
- wyŜywienie: 2 śniadania; 2 obiadokolacje w okolicach Berlina;
- środek transportu – autokar turystyczny z klimatyzacją, video lub DVD (48 miejsc
dla grupy);
- ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna S.A.;
- opieka licencjonowanego pilota.
PŁATNE DODATKOWO:
Bilety wstępu (stan na czerwiec 2011 – ceny biletów mogą ulec zmianie).
- Muzeum Pergamon ok. 12 euro;
- Muzeum Egipskie ok. 8 euro lub inne muzeum ok. 8 euro;
- wieŜa TV ok. 11 euro;
- rejs statkiem po Sprewie ok. 12 euro;
- Spreewald ok. 15 euro.
UWAGA: obowiązkowo naleŜy posiadać dowód osobisty lub paszport !!!

Podobne dokumenty