Stojak jest zaprojektowany 39 modeli balsianych typu “Rzutek” lub

Transkrypt

Stojak jest zaprojektowany 39 modeli balsianych typu “Rzutek” lub
Stojak jest zaprojektowany 39
modeli balsianych typu “Rzutek” lub modeli
o podobnych gabarytach
5
2,5
20
250
35
115
50
125
1100
Dane techniczne
modelu “Rzutek”:
Rozpiêtoœæ: 300mm
D³ugoœæ: 340mm
GruboϾ profilu: 3mm
WysokoϾ statecznika: 30mm
Nazwa: Stojak na modele
Projektowa³: Jacek Owczarczak
Rysowa³: Jacek Owczarczak
Data: 14.11.2007
Materia³: Styropian (Gruboœæ: 50mm)
Arkusz 1/1

Podobne dokumenty