AMELIOR

Transkrypt

AMELIOR
AMELIOR
FAO 250
Niezastąpiona na słabych glebach
Rejestracja: Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina, Czechy 2005 | Hodowla: Maisadour
MORFOLOGIA I GENETYKA
14–16 rzędów
28–32
ziarna/rząd
300–310 g
Wysokość roślin: wysokie
PROFIL AGRONOMICZNY
Wzrost początkowy
dobry
Tolerancja na suszę
bardzo
dobra
Stay green
(przedłużona zieloność)
dobry
Dry-down
(oddawanie wody)
dobre
ZDROWOTNOŚĆ
Fusarium
+
Głownia guzowata kolb
+++
Omacnica prosowianka
++
WYMAGANIA GLEBOWE
dobr
średnie
e
słab
Kierunek użytkowania: ziarno
Dodatkowe przeznaczenie: grys
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint
Długa, regularna kolba typu flex
Zalety:
sprawdzona w trudnych warunkach
ziarno przydatne do przemysłu młynarskiego
nadal znajduje się w ścisłej czołówce odmian
hodowli Maisadour
w badaniach BSA Niemcy (2011 r.) bardzo wysoki
wynik plonowania na ziarno – 8
Wyniki plonowania w doświadczeniach
COBORU/plon ziarna/% wzorca
2006 r.
116% wzorca
2007 r.
101% wzorca
2008 r.
101% wzorca
Plonowanie w Niemczech (BSA 2011 r.), kukurydza
ziarnowa, grupa średnio wczesna
e
AMELIOR – 8
G L E B Y
GĘSTOŚĆ SIEWU tys. nasion/ha
14
Polecana na:
Ziarno
80–90
Kiszonka
90–100
KUKURYDZA
ZIDANE – 8
DELITOP – 7
Katalog agrotechniczny 2012