WIOSNA 2015 W TVP POLONIA

Transkrypt

WIOSNA 2015 W TVP POLONIA
WIOSNA 2015 W TVP POLONIA
FABULARNE KINO FILMOWE
pi tek, godz. 22:00, 4:20; sobota, godz. 22:40, 4:25
W weekendowe wieczory TVP Polonia prezentuje kino fabularne, w którym widzowie obejrz
najlepsze polskie produkcje kinowe i telewizyjne.
W marcu TVP Polonia poka e:
KRÓLOWA CHMUR (2004), re . Rados aw Piwowarski
Obsada: Danuta Szaflarska, Wojciech Malajkat, Anna Przybylska, Bogdan Kalus, Zdzis aw
Ku niar, Adam Cywka, Wojciech Kuli ski
BIA A SUKIENKA (2002), re . Micha Kwieci ski
Obsada: Sambor Czarnota, Pawe Ma aszy ski, Izabela D browska, Bogdan Kalus, El bieta
Karkoszka, Mieczys aw Hryniewicz, Bart omiej Topa, Leszek Zdu , Andrzej Beja-Zaborski,
El bieta Okupska
CIEMNA STRONA WENUS (1997/98), re . Rados aw Piwowarski
Obsada: Agnieszka Wagner, Jan Englert, Pawe
Del g, Anna Przybylska, Marcin
drzejewski, Eugeniusz Priwieziencew, Micha Lesie
BOISKO BEZDOMNYCH (2008), re . Kasia Adamik
Obsada: Marcin Doroci ski, Rafa
Fudalej, Piotr Jagielski, Marek Kalita, Krzysztof
Kiersznowski, Eryk Lubos, Maciej Nowak, Dmitrij Piersin, Jacek Poniedzia ek, Dariusz
Toczek, Bart omiej Topa, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Kalarus
WIED MIN (2001), re . Marek Brodzki
Obsada: Micha
ebrowski, Anna Dymna, Ewa Wi niewska, Gra yna Wolszczak, Andrzej
Chyra, Maciej Koz owski, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Duryasz, Waldemar Kownacki,
Maciej agodzi ski, Jerzy Nowak, Lech otocki
U PANA BOGA ZA MIEDZ (2009), re . Jacek Bromski
Obsada: Andrzej Zaborski, Krzysztof Dzierma, Agnieszka Kotlarska, Grzegorz Heromi ski,
Emilian Kami ski, Wojciech Solarz, Ryszard Doli ski, Mieczys aw Fiodorow, Ma gorzata
Sadowska, Alicja Bach, Katarzyna
miechowicz, Barbara Torzewska, Ma gorzata P
ska,
Eliza Krasicka
DWIE MI
CI (2002), re . Miros aw Bork
1
Obsada aktorska: Julia Richter, Robert Gonera, Ursula Karusseit, Ryszard Sobolewski,
Heikko Deutschmann, Jan Jankowski
Na kwietniowe wieczory TVP Polonia przygotowa a nast puj cy repertuar:
BRACISZEK (2007), re . Andrzej Bara ski
Obsada: Artur Barci , Grzegorz Go aszewski, Henryk B
ejczyk, Bart omiej Bobrowski,
Czes aw Bogda ski, Zbigniew Borek, Krzysztof Chudzicki
CUDOWNE MIEJSCE (1994), re . Jan Jakub Kolski
Obsada: Gra yna B cka-Kolska, Adam Kamie , Krzysztof Majchrzak, Mariusz Saniternik,
El bieta D bska, Lech Gwit, Micha Pawlicki, Tadeusz Szymków
DOSKONA E POPO UDNIE (2005/07), re . Przemys aw Wojcieszek
Obsada: Jerzy Stuhr, Ma gorzata Dobrowolska, Micha Czernecki, Magdalena Pop awska,
Krzysztof Czeczot, Piotr Rogucki, Dorota Kami ska, S awomir Orzechowski
NIEPOCHOWANY (A TEMETETLEN HALOTT) (2004), re . Márta Mészáros
Obsada: Jan Nowicki, Lili Horvath, Mariann Moor, Peter Andorai, Zsuzsa Czinkóczi, Jan
Frycz
PAN TADEUSZ (1999), re . Andrzej Wajda
Obsada: Bogus aw Linda, Daniel Olbrychski, Gra yna Szapo owska, Andrzej Seweryn,
Marek Kondrat, Krzysztof Kolberger, Siergiej Szakurow, Jerzy Bi czycki, Alicja BachledaCuru , Micha
ebrowski, Jerzy Trela
MA A WIELKA MI
(2008), re . ukasz Karwowski
Obsada: Joshua Leonard, Agnieszka Grochowska, Michael Dunn, Agnieszka Pilaszewska,
Miko aj Grabowski, Marcin Bosak
POK OSIE (2012), re . W adys aw Pasikowski premiera w TVP Polonia
Obsada: Ireneusz Czop, Maciej Stuhr, Jerzy Radziwi owicz, Zuzana Fialová, Andrzej
Mastalerz, Zbigniew Zamachowski, Danuta Szaflarska, Robert Rogalski
PESTKA (1995/96), re . Krystyna Janda
Obsada: Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Anna Dymna, Agnieszka Krukówna, Jan Frycz,
Jan Englert, Zofia Kucówna, S awa Kwa niewska, Tomasz Stockinger
DLACZEGO NIE! (2007), re . Ryszard Zatorski premiera w TVP Polonia
Obsada: Anna Cie lak, Maciej Zako cielny, Ma gorzata Ko uchowska, Anna Przybylska,
Tomasz Kot, Antoni Pawlicki, Joanna Jab czy ska, Agnieszka Warchulska, Joanna
Je ewska, Pawe Królikowski
OCH KAROL 2 (2001), re . Piotr Were niak premiera w TVP Polonia
Obsada: Piotr Adamczyk, Ma gorzata Socha, Ma gorzata Foremniak, Katarzyna Zieli ska,
Marta
muda Trzebiatowska, Katarzyna Glinka, Anna Mucha, Jan Frycz, Krzysztof
Stelmaszyk, Emilia Komarnicka
2
W maju TVP Polonia proponuje:
C.K. DEZERTERZY CZ. I i II (1985), re . Janusz Majewski
Obsada: Marek Kondrat, Zoltán Bezerédy, Wiktor Zborowski, Jacek Sas-Uhrynowski, Robert
Koltai, Anna Gornostaj, Kalina J drusik, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Pokora, Zbigniew
Zapasiewicz
DZIE WIELKIEJ RYBY (1996/97), re . Andrzej Bara ski
Obsada: Jan Peszek, Joanna Brodzik, Jan Wieczorkowski, Beata Tyszkiewicz, Anna
Majcher, Artur Barci , Jan Frycz, Roman K osowski
TOROWISKO (1999), re . Urszula Urbaniak
Obsada: Karolina Dryzner, Ewa Lorska, Ewa Da kowska, Micha
Litwiniec, Adam
Woronowicz, Marcin Doroci ski, S awomir Orzechowski, Marek Kalita, Henryk Talar, Adam
Ferency, Danuta Szaflarska
JAK SI POZBY CZARNEGO KOTA (1984/86), re . Feridun Erol
Obsada: Gabriela Kownacka, Jan Piechoci ski, El bieta Panas, Zdzis aw Wardejn, Andrzej
Wojaczek, El bieta Mielczarek, Julian Jabczy ski
WIE A (2005/07), re . Agnieszka Trzos
Obsada: Agnieszka Warchulska, Robert Gonera, Agata Stawarz, Mariusz Zaniewski, Zofia
Bartoszewicz, Rafa Ma kowiak, Anna Dymna, Bart omiej Topa
TAK, TAK (1991), re . Jacek G siorowski
Obsada: Zbigniew Zamachowski, Maria G adkowska, Julie Japhet, Monika Bolly, Piotr
Machalica, Krystyna Tkacz, Ma gorzata Potocka, Karina Szafra ska, Grzegorz Warcho
TEMIDA. POWRÓT PO MIER (1985), re . Jerzy Fedak
Obsada: Zygmunt Hübner, Henryk Talar, Edward
entara, Dorota Stali ska, Zdzis aw
Kozie , Arkadiusz Bazak, Bo ena Dykiel, Leon Niemczyk, Franciszek Pieczka
TEMIDA. STRZA Y O WICIE (1985), re . Jakub Z. Ruci ski
Obsada: Krzysztof Matuszewski, Andrzej Gr ziewicz, Mariusz Dmochowski, Henryk Bista,
Henryk Machalica, Lech Ordon, Czes aw Jaroszy ski, Krzysztof Nowik, Jan Pyjor
TEMIDA. SPRAWA HRABIEGO ROTTERA (1985), re . Mariusz Malinowski
Obsada: Marcin Tro ski, Maciej Szary, Andrzej Szalawski, Anna Romantowska, El bieta
Kijowska, Wies awa Mazurkiewicz, Marcin S awi ski, Jacek Doma ski, Stanis aw Gawlik,
Jerzy Karaszkiewicz, Marek Skup
3

Podobne dokumenty