ES-30 ES-35 - swiatlo.warszawa.pl

Transkrypt

ES-30 ES-35 - swiatlo.warszawa.pl
KATALOG PRODUKTÓW
ES-30
0,75
OPRAWA METALOHALOGENKOWA STAŁA
RX7s
CHARAKTERYSTYKA:
•oprawa do wbudowania w strop podwieszany na
metalohalogenkowe êródła Êwiatła
•wersja ze stałà pozycjà êródła Êwiatła
OPIS TECHNICZNY:
•obudowa oprawy wykonana
z wysokociÊnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo
•odbłyÊnik wykonany z aluminium o wysokiej
czystoÊci
•szyba ochronna z filtrem UV
PRZEZNACZENIE:
•sale sprzeda˝y, salony samochodowe, odzie˝owe,
muzea, galerie, ekspozycje, wystawy itd.
Typ
ES-30
èród∏o Êwiat∏a
HQI-TS 70W/150W Rx7s
Ârednica (mm)
230x230
WysokoÊç (mm)
110
Wymiary otworu monta˝owego (mm) 200x200
ES-35
0,55
OPRAWA METALOHALOGENKOWA STAŁA
RX7s
CHARAKTERYSTYKA:
•oprawa do wbudowania w strop podwieszany na
metalohalogenkowe êródła Êwiatła
•wersja ze stałà pozycjà êródła Êwiatła
OPIS TECHNICZNY:
•obudowa oprawy wykonana
z wysokociÊnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo
•odbłyÊnik wykonany z aluminium o wysokiej
czystoÊci
•szyba ochronna z filtrem UV
PRZEZNACZENIE:
•sale sprzeda˝y, salony samochodowe, odzie˝owe,
muzea, galerie, ekspozycje, wystawy itd.
Typ
ES-35
èród∏o Êwiat∏a
HQI-TS 70W Rx7s
Ârednica (mm)
160x160
WysokoÊç (mm)
90
140x140
90
Wymiary otworu monta˝owego (mm) 140x140
10
A
OPRAWY TYPU DOWNLIGHT METALOHALOGENKOWE STAŁE