Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Transkrypt

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Głos Ustanowa
Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic — Nr 4 (15) grudzień 2014
Przeczytaliście gazetę? Podajcie dalej sąsiadom.
Wybory, wybory, no i po wyborach!
Gratulacje dla Pana Puchały i wszystkich nowych radnych.
W tym numerze:
Oby nasza rzeczywistość była piękna
i optymistyczna. Demokracja ma swoje
prawa i wyniki wyborów trzeba szanować.
Część mieszkańców zmobilizowała się, część
na pytania czy idą głosować odpowiadała
„a mnie to nie obchodzi”! Szkoda, bo powinno obchodzić wszystkich. Potem okazuje
się, że najwięcej pretensji o wszystko mają
ci, co właśnie nie byli na wyborach. Jest stara zasada: chcemy coś mieć to trzeba o to
zadbać! Doskonale zrozumiała to ta część
wyborców, która poszła na wybory i głosowała na swoich kandydatów. Nie czekali,
że samo się zrobi, ktoś za nich zrobi – poszli
głosować.
Wybory, wybory, no i po wyborach!
1
Nowe władze
2
Wywiad z Wójtem
Sylwestrem Puchałą
2
Wybory i po wyborach 2
Po pierwsze kanalizacja 3
Święty Mikołaj w KIDI
3
Od sołtysa
4
W naszej gminie głosowało 58% upoważnionych wyborców. W Ustanowie 52%.
To dużo i jednocześnie mało. Na kolejną
kadencję zostali wybrani Panowie Miłosław
Zegadło 92 głosy i Łukasz Sobczyk 184
głosy. Pozostali kandydaci mieli odpowiednio głosów: Elżbieta Wrotek 77, Monika
Borowska 44, Katarzyna Górecka 56 i Henryk
Gajowy 56. W całej gminie lepszy wynik od
Ł. Sobczyka miał tylko pan Wojciechowski
z Krępy 187 głosów.
Wybory
Sołtysa
i Rady
Sołeckiej
dla Ustanowa
11.01.2015 rok
OSP Jeziórko
Niezależnie od poglądów i opcji - to jest
nasza Gmina, nasze władze, nasze miejsce
na ziemi! Jeśli chcemy mieć lepiej, to trzeba ZGODNIE iść do wyznaczonego celu.
A cele jakie są to wszyscy wiemy – były
w programach wyborczych obydwu kandydatów i w wielu punktach pięknie się ze
sobą zgadzały.
Kandydaci, którym tym razem nie udało
się wygrać wyborów, mają szansę „zapracować” na wynik za 4 lata. A jest co robić,
można się wykazać i SPOŁECZNIE realizować swoje przedwyborcze obietnice. Każdy
mieszkaniec ma prawo pójść do KAŻDEGO
urzędu i zapytać, na piśmie, dlaczego nie
ma np. chodnika z Ustanowa do Zalesia!
Może dostałby odpowiedź? Tylko kto by
potem o ten chodnik dbał?
Zapraszam wszystkich Państwa do
współpracy - tradycyjnie już od lat. Może
tym razem będą jakieś pozytywne efekty
mego zapraszania?
Można pomóc przy organizacji „Mikołaja”, balu karnawałowego, Pętelki, Pikniku,
sprzątaniu Ustanowa. To moje propozycje
do czerwca gdyż, niezależnie od wyboru
sołtysa, mam nadzieję imprezy będą organizowane.
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Sołtys, Rada Sołecka
i Radni
Kolejny raz proszę też o pomoc w redagowaniu naszego „Głosu Ustanowa”, bo
dla mnie samej jest to wyzwanie ogromne. Każdy z Państwa może napisać coś „od
siebie” na interesujący dla Państwa temat.
Można zareklamować swoją działalność,
napisać o swoim hobby. Zapraszam.
W tym numerze jest krótki wywiad
z Wójtem Puchałą, kilka zdań od byłego
Wójta Pruszczyka oraz naszych radnych
M. Zegadło i Ł. Sobczyka.
Milej lektury
Jolanta Zadworna
Nowy Wójt Gminy Prażmów Sylwester Puchała
Głos Ustanowa – Nr 4 (15) grudzień 2014
Różności
Nowe władze
Decyzją większości wyborców, nowym
Wójtem Gminy Prażmów został Pan Sylwester Puchała, był wójtem w latach 20002010. Wybrano 15 radnych – 10 z koalicji
wójta Puchały, trzech z innych komitetów
i dwóch radnych z Ustanowa, tylko oni dwaj
są „starymi” radnymi. Przewodniczącym
Rady Gminy został Pan Robert Dulewski
(radny przez 12 lat i były wójt naszej gminy w latach 1998-2000). Wybrano również
pięć osób do Komisji Rewizyjnej – wszyscy
z koalicji wójta.
Szanowni Mieszkańcy Ustanowa!
Bardzo Państwu dziękuję za udział w tegorocznych wyborach samorządowych, oraz
za oddanie głosów na moją osobę. To dla
mnie zaszczyt, że będę mógł reprezentować
Państwa przez kolejne cztery lata. Postaram
się nie zawieść Państwa zaufania i działać dla
naszego wspólnego dobra. Jednocześnie
pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Oby przyniósł nam
wszystko co najlepsze dla nas, naszych rodzin
i dla naszego Ustanowa.
Łukasz Sobczyk
Mikołaj w KIDI
Wieści z Gminy
Wywiad z Wójtem Sylwestrem Puchałą
Jolanta Zadworna: Gratuluję Panu wyboru na stanowisko Wójta Gminy Prażmów
i proszę o kilka zdań do „Głosu Ustanowa”.
Co Pana skłoniło do decyzji o starcie w wyborach i wiążącej się z tym zmianie pracy
– z w miarę spokojnej i stabilnej na pełną
stresów i odpowiedzialności?
Sylwester Puchała: Przede wszystkim
chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy za pójście do wyborów.
Frekwencja 58% jest doskonałym wynikiem
i świadczy o zaangażowaniu mieszkań­­ców
w sprawy naszej Gminy.
S.P. Chodniki, ulice przy nich oraz rowy odwadniające, należą do powiatu i to ZDP Piaseczno ma obowiązek o nie zadbać. Będę
skutecznie interweniował w tej sprawie.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo wystąpię do
Komendy Powiatowej Policji o zwiększenie
patroli terenu drogowego.
Nie myślałem o powrocie do Urzędu aż do
tego lata. Zbliżał się termin wyborów samorządowych i zaczęli do mnie przychodzić sąsiedzi. Po kilku luźnych rozmowach powiedzieli,
że proszą abym przemyślał decyzję o starcie
w wyborach. Z początkowych kilku osób zrobiło się kilkadziesiąt mnie przekonujących –
w końcu uległem. W pracy otrzymałem urlop
bezpłatny i zawsze mogę tam wrócić.
J.Z. Panie Wójcie, jest jeszcze wiele spraw
o których bym chciała porozmawiać, jednak musi to poczekać. Najważniejsze już
wiemy. Za miesiąc wybory sołtysa w Ustanowie. Myślę, że nowy sołtys nie zrezygnuje
z prowadzenia gazetki i umówi się z Panem
na wywiad przed Wielkanocą. Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcenie czasu w tak
gorącym okresie pracy.
J.Z. Jak Pan czuje się w tych pierwszych dniach
pracy w Urzędzie po 4 latach nieobecności?
S.P. Zdawałem sobie sprawę z ogromu pracy jaka mnie czeka. Od pierwszego dnia
musiałem, jak to się mówi, zakasać rękawy.
Priorytetem dla mnie jest zmiana przyszłorocznego budżetu, gdyż ten który zastałem, jest dla mnie nie do przyjęcia. Będę
ciął koszty, przeprowadzę audyt stanowisk
pracy, muszę zwolnić kilku pracowników.
W tym celu już spotkałem się ze wszystkimi
dyrektorami, kierownikami i pracownikami
Urzędu Gminy i podległych Firm. Najpóźniej
30 grudnia nowy budżet musi być gotowy.
J.Z. Mieszkańcy pytają jak będzie z odrolnieniami i kanalizacją? Chodzi o nowy plan
zagospodarowania dla Ustanowa i okolic.
Głos Ustanowa
Redaktor Naczelny
Jolanta Zadworna
[email protected]
Wydanie na prawach rękopisu.
2
odwadniających przy ulicach Główna, Parkowa, Długa, oraz na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tego od dawna domagają się mieszkańcy. My piszemy pisma,
rozmawiamy z dyr. ZDP, ze starostą a efektów ciągle brak.
S.P. Zgodnie z przedwyborczymi obietnicami kanalizacja jest priorytetem. Będziemy kontynuować już rozpoczęte prace
przy planach zagospodarowania i przy
projekcie kanalizacji. Jednak dokładnie
sprawdzę umowę z PWiK Piaseczno, gdyż
nie wszystko mi się w niej podoba.
J.Z. Czy możemy liczyć na pomoc i interwencję u odpowiednich władz w sprawie
naszych zaniedbanych chodników i rowów
Wybory
i po wyborach
Na wstępie składam wyrazy uznania i gratulacje nowemu Wójtowi
Gminy i nowo wybranym Radnym
Gminy na kadencję 2014 – 2018.
Szanowni mieszkańcy dziękuję wszystkim za zaufanie jakim obdarzyliście mnie,
ponownie powierzając mandat radnego.
Jestem przekonany że dalszy rozwój Ustanowa jest najważniejszym naszym wspólnym dobrem. Jest kilka szczególnie ważnych zadań do zrealizowania w bieżącej
kadencji.
Przede wszystkim – wybudowanie sieci
kanalizacyjnej dla wsi a tym samym dającej początek dla pozostałych miejscowości
(zgodnie z pierwszym etapem koncepcji
budowy przyjętej dla całej gminy).
Kolejnym tematem jest zorganizowanie
klubu wiejskiego na działce sołeckiej (w
jednej z sąsiednich gmin nadaje się inną
bardziej aktualną nazwę jako – Centrum
Integracji Społecznej). Przywołuję to hasło
Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic
Wieści z Ustanowa
Po pierwsze kanalizacja
Decyzją większości wyborców mamy nowe władze gminy Prażmów. Kandydaci na urząd wójta i radnych
stawiali w swoich programach wyborczych akcenty na różne tematy, zależnie od ich oceny rzeczywistości
i własnej wrażliwości.
Jedna rzecz nie podlegała dyskusji. Najważniejszym zadaniem do realizacji dla
władz gminy w latach 2014-2018, wymienianym w punkcie pierwszym programów
wyborczych, była budowa kanalizacji na
terenie gminy.
W moim odczuciu właśnie to zadanie,
zaangażowanie w nie i skuteczność w jego
realizacji, będzie sprawdzianem dla władz
gminy. Także weryfikacją prawdomówności i odpowiedzialności za słowa w trakcie
kampanii wyborczej.
W mojej ocenie rozwiązanie z oczyszczalnią w Wólce Kozodawskiej jest na tę chwilę
jedynym racjonalnym rozwiązaniem dla
Gminy Prażmów. Możliwym finansowo
w skrócie CIS gdyż z integracją społeczną –
jak sądzę – ciągle jakby nie nadążamy i jeśli
nadal nie będziemy mieć takiego miejsca
do spotkań, to nasz rozwój cywilizacyjny nie
nabierze szybszego tempa. Z powyższym
klubem lub centrum wiążą się wszelkie formy naszej kultury, oświaty, sportu, rozrywki
dla dzieci młodzieży i dorosłych itd.
Nie zapominam o podjętej uchwale
Rady Gminy w sprawie rozpoczęcia opracowania nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
Ustanowa. Wszyscy mieszkańcy, którzy
zgłaszali swoje wnioski, będą mogli liczyć
na ich realizację. Przywołałem tylko trzy
najważniejsze tematy nad którymi będę się
najbardziej koncentrował w swojej pracy
jako radny w obecnej kadencji.
Aby tego dokonać, potrzebne jest radnym
Ustanowa, nie tylko poparcie wszystkich
mieszkańców, ale i wsparcie Wójta a także
aprobata nowej Rady Gminy dla której rozwój naszej Gminy jako wspólnej tzw. małej
ojczyzny będzie najwyższym priorytetem.
W związku z nadchodzącymi Świętami
Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem,
składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów w pracy.
Miłoslaw Zegadło
i czasowo a przez to realnym. Podpisane
porozumienie z Gminą Piaseczno, rozpoczęcie prac przez firmę projektową, a także przeprowadzenie wstępnych uzgodnień odnośnie sfinansowania inwestycji
to konkretne kroki wykonane w minionej
kadencji w kierunku uruchomienia sieci kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że działania te
będą kontynuowane przez wójta Puchałę
i nowych radnych.
Jeśli natomiast władze nowej kadencji
mają inny pomysł na rozwiązanie tak istotnego dla społeczności problemu niż udało
się nam wypracować w minionej kadencji,
to mam nadzieję, że opinia publiczna zostanie o tym szybko poinformowana.
Cieszę się, że zaufaliście Państwo doświadczonym radnym: Miłosławowi Zegadło i Łukaszowi Sobczykowi. Jestem przekonany, że będą oni stać na straży Waszych
interesów, a zarazem będą Was informować o wszelkich ważnych sprawach mających wpływ na życie lokalnej społeczności.
Dziękuję za Państwa zaufanie, okazywaną mi życzliwość przez cały okres mojej
pracy dla Państwa, a także głosy wyborcze,
których otrzymałem o kilkaset więcej niż
w poprzednich wyborach. Korzystając
z okazji życzę Państwu błogosławionych
świąt Bożego Narodzenia i spełnienia marzeń w nadchodzącym 2015 roku.
Grzegorz Pruszczyk
Święty Mikołaj w KIDI
Kolejny raz spotkanie z Mikołajem i kolejny raz super impreza! Odwiedziło nas bardzo dużo dzieci, doliczyłam się 70 główek, wraz z rodzicami.
Jest to aktualnie rekord naszych imprez w KIDI! Myślę, że bez problemu
do pobicia na najbliższym „Balu karnawałowym”.
Dzieci, i dorośli też, z zainteresowaniem
brali udział w barwnym przedstawieniu. Tym
razem zaprosiliśmy Młodzieżową Grupę Teatralną „Akt leśny” z Zalesia Górnego. W jej
skład wchodzą harcerki i harcerze z Zalesia,
a twórcą scenariusza i reżyserem przedstawienia był Janek Ebert. Tematem spektaklu
było życie Mikołaja, który po latach został
Świętym. Gratuluję pomysłodawcom i aktorom podjęcia się tego tematu i wspaniałego
przedstawienia. Z młodzieńczą żywiołowością przedstawili kilka scen z życia Mikołaja.
Dzieci były zachwycone, a i dorośli z przyjemnością patrzyli. Po przedstawieniu przyszedł
„prawdziwy” Mikołaj, przepytał dzieci czy
były grzeczne, czy pomagają rodzicom, czy
zasłużyły na prezenty. Zgodny chór odpowiedział „TAK” i aktorzy przedstawienia rozdali
dzieciom paczuszki z prezentami. Na zakończenie spotkania dzieci zostały zaproszone
na pyszne ciasteczka, owoce i napoje. Bardzo
dziękuję właścicielom KIDI oraz aktorom za
nasze wspaniale spotkanie mikołajkowe.
Grupa „Akt Leśny” ma w swoim repertuarze przedstawienie, dla młodzieży i dorosłych, „Babcia i wnuczek czyli Noc cudów”
K.I.Gałczyńskiego. Mieliby Państwo ochotę
na taką godzinkę kultury? Bo właściciele KIDI
chętnie zaproszą aktorów, ale nie wcześniej
niż luty/marzec. Wstęp byłby wolny, za to
przy wejściu skarbonka na „wyrazy uznania”
dla aktorów.
Tradycyjnie dziękuję również rodzicom, że
chciało im się wyjść z domu i razem z dziećmi bawić się na przedstawieniu.
JZ
3
Głos Ustanowa – Nr 4 (15) grudzień 2014
Wieści z Ustanowa
Od sołtysa
Kończą się cztery lata mojego sołtysowania. Aż dziwne jak szybko minęły. Czy to tak prędko ucieka nam życie?
Początki działalności miałam trudne. Zima,
mróz, śnieg i kilkaset nakazów podatkowych
do rozniesienia. Nie znałam ulic, mieszkańców, nie wiedziałam, że nie wszyscy mają
numery na domach i jest tyle domostw bez
dzwonków, albo z popsutymi. Do tego nasze zamknięte osiedla na których nie wszyscy wiedzą o istnieniu sołtysa. No i bardzo
wiele domów zamkniętych na głucho przez
cały dzień, bo mieszkańcy w pracy.
Z roku na rok było lepiej, pamiętałam już
gdzie nikogo nie ma i od razu zostawiałam
nakazy do wysłania w gminie.
Na początek mojej kadencji przypadł
nasz pierwszy Fundusz Sołecki. Uczyliśmy
się tego razem z pracownikami Gminy,
więc efekty nie były takie jak zaplanowaliśmy. Nie mogliśmy wykorzystać pieniędzy
przeznaczonych na plac zabaw dla dzieci,
ani przeznaczonych na sprzątanie naszych
chodników. Okazało się, że wskazane przez
wójta Puchałę miejsce na plac zabaw przy
Stacji Uzdatniania Wody w Krupiej Wólce
nie nadaje się do tego. Taka decyzja przyszła ze Starostwa Powiatowego. Jeśli chodzi
o chodniki, to są one powiatowe i gmina nie
może przeznaczyć pieniędzy na utrzymanie
na nich porządku . I tak ¾ naszego funduszu
musiało wrócić do budżetu gminy.
Po tym przykrym doświadczeniu byliśmy
bardzo ostrożni z przeznaczaniem pieniędzy z Funduszu. Zapoznałam się też ze
stroną www.funduszesoleckie.pl , powstała
i druga strona www.funduszesoleckie.eu ,
zaprenumerowałam „Gazetę sołecką” i cały
czas się dokształcam.
W ciągu tych czterech lat staramy się,
wraz z zainteresowanymi mieszkańcami,
sensownie wydawać pieniądze z Funduszu
sołeckiego. Szkoda tylko, że tak mało osób
przychodzi na zebrania w tej sprawie – na
prawie 1400 zameldowanych mieszkańców pojawia się na zebraniach 8-15 osób!
4
Na naszych „Piknikach” bawi się bardzo
dużo dzieci, dorosłym też się podoba. Udostępniamy dzieciom darmowe dmuchańce
– skakance, aby mogły szaleć do woli. Wyścigi rowerowe „Pętelka” mają wspaniałe powodzenie. Rekordem była ponad setka dzieci.
Naszym zawodnikom nie przeszkadza nawet
brzydka pogoda. W tym roku w maju zaskoczyli nas przyjazdem w zimny, mokry dzień.
Zamiast odwołać zawody – szybko i sprawnie je przeprowadziliśmy. Zakupiliśmy dla zawodników kamizelki odblaskowe, już trzy lata
je rozdajemy i w przyszłym roku będziemy to
kontynuować. Na nagrody kupiliśmy koszulki
i czapeczki z logo Ustanowa. Kupujemy również puchary dla zwycięzców. Przy Piknikach
i Pętelkach współpracujemy z OSP Jeziórko,
za co dziękuję wszystkim strażakom i Prezesowi Bogdanowi Michalskiemu. Zapraszamy
też wszystkie dzieci na zabawy: Mikołajkową i karnawałową z teatrzykami, zabawami,
prezentami od Mikołaja i poczęstunkiem na
zakończenie imprezy.
Z pieniędzy Funduszu został odtworzony
i wyremontowany przepust przy Kolejowej,
pogłębiony i oczyszczony rów odwadniający od ul. Długiej w kierunku torów, przedłużono rów odwadniający na ul. Konwaliowej,
utwardzono i wysypano tłuczniem wjazd
w ul. Leśną i odcinek ul. Kolejowej przy przepuście. Za sukces uważam, po latach problemów, przeprowadzenie odwodnienia na
końcu Sadowej i na Słowiczej w okolicy posesji nr.15. Razem z Panem Zegadło, po wielu rozmowach z mieszkańcami, udało nam
się doprowadzić do szczęśliwego finału!
Mam nadzieję, że skończył się tam problem
podtopień. Poszła na to prawie połowa naszego funduszu, ponad drugie tyle dołożyła
gmina, jak zresztą i przy innych inwestycjach.
Od wielu lat organizujemy wiosenne
Sprzątanie Ustanowa i co roku zapełniamy 3-4 kontenery śmieciami! W przyszłym
roku też się spotkamy na sprzątaniu!
Przez te cztery lata napisałam kilkadziesiąt
pism w różnych sołeckich sprawach do naszej Gminy, do Zarządu Dróg Powiatowych
w Piasecznie, do Starostwa. Odpowiedzi na
nie otrzymywałam jedynie z Gminy. Dwa
razy byłam na rozmowie ze Starostą Panem
Dąbkiem – bez efektów. Wzięłam udział
w wielu sesjach Rady Gminy, spotykałam się
z Wójtem i pracownikami Urzędu, rozmawiałam z Kierownikiem Posterunku Policji
w Prażmowie o zwiększeniu patroli drogowych, wykonałam setki telefonów, wysłałam dziesiątki maili. Pracowaliśmy wspólnie
z Radą Sołecką i naszymi Radnymi.
Drodzy Państwo! Starałam się informować Was o wszystkim redagując naszą
gazetkę. Chciałam abyście wiedzieli co się
dzieje w Ustanowie i w naszej Gminie. Pisałam o planach, problemach, prosiłam
o propozycje, dopytywałam w gazetce
i osobiście co byście chcieli jeszcze zrobić
w Ustanowie. Na moje apele w „Głosie” nie
odpowiedział nikt. W rozmowach padały
różne propozycje, często nie do realizacji
i nie leżące w kompetencji sołtysa. Starałam się wykonywać dobrze powierzone
mnie, mieszczuchowi, wiejskie obowiązki.
Przez te lata nauczyłam się bardzo dużo
o wiejskim życiu i problemach wsi. Uważam, że nie zmarnowałam tych lat i mam
nadzieję, że Państwo myślicie podobnie.
Zapraszam Państwa na sołeckie wybory,
na których wybierzemy Sołtysa, Przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz czterech
członków Rady. Prawo wyborcze mają
wszyscy ci mieszkańcy, którzy mogą brać
udział w wyborach samorządowych.
Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za te
nasze wspólne cztery lata.
Jolanta Zadworna
Przeczytaliście gazetę? Podajcie dalej sąsiadom.
Dzięki tym nakazom poznałam wielu
mieszkańców, porozmawiałam, i chętnie
zawsze rozmawiam, o przeróżnych problemach i sprawach, które wspólnie chcielibyśmy przeprowadzić.
Pieniądze przeznaczamy na tzw. przyjemności czyli zabawy i imprezy dla dzieci, oraz na różne inwestycje. Finansujemy
z nich naszą gazetkę (w pierwszym roku
była robiona społecznie), różne plakaty,
ulotki, nalepki, zrobiliśmy wielki plan Ustanowa (stoi przy „Emilce” i tylko szkoda, że
się tak prędko zdezaktualizował). Opłacamy
wynajęcie sali na zebrania mieszkańców
w OSP Jeziórko lub przedszkolu KIDI. Zakupiliśmy kosze na śmieci, zamontowaliśmy
je na przystankach Gimbusa. Zamówiliśmy
wykonanie spowalniaczy na ulicach.