Tytuł fotografii: Jabłko Adama – utracony raj. Komentarz: Ludzie

Transkrypt

Tytuł fotografii: Jabłko Adama – utracony raj. Komentarz: Ludzie
2009-08-18
Tytuł fotografii: Jabłko Adama –
utracony raj.
Komentarz: Ludzie niepełnosprawni
są, w zależności od stopnia
niepełnosprawności, bardziej lub
mniej uzależnieni od ludzi zdrowych.
Marcin Suszko jest całkowicie
uzależniony od swoich najbliższych –
rodziców, rodzeństwa, przyjaciól. Dla
niego możliwość wykonywania
najprostszych czynności jest czymś
niesamowitym i wspaniałym –
„rajem”.
Niestety z powodu choroby nie jest
on w stanie wykonać samodzielnie
najprostszych ruchów.
II MIEJSCE
Tytuł fotografii: Nieosiągalność w
zasięgu ręki.
Komentarz: Ludzie zdrowi codziennie
wykonują dziesiątki, setki czynności:
chodzą, siadają, wstają, przenoszą
przedmioty… Jest to dla nich czymś
naturalnym. Dla niepełnosprawnego
Marcina chwycenie jabłka z kolan,
które znajduje się w zasięgu ręki, jest
nie lada wyczynem, sukcesem.
II MIEJSCE
1

Podobne dokumenty