Program konferencji regionalnej w ramach Programu Rządowego

Transkrypt

Program konferencji regionalnej w ramach Programu Rządowego
Program konferencji regionalnej
w ramach Programu Rządowego ASOS
„Trening nowoczesnych technologii – mobilne rozwiązania dla seniorów”
10.00-10.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.30-11.00 Przywitanie uczestników konferencji:

Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Monika Lisiecka – Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych
Technologii
11.00-11.20 Trening nowoczesnych technologii od kuchni - Joanna Kuchta (Kierownik Projektu)
11.20-11.40 Potrzeby edukacyjne seniorów - Danuta i Zbigniew Koczorscy (Klucznicy Senioralni)
11.40-12.10 Przerwa kawowa
12.10-12.25 Znaczenie mobilnych rozwiązań dla seniorów - dr Marek Urbaniak (Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu)
12.25-12.40 Bezpieczeństwo seniorów w świecie nowoczesnych technologii - radca prawny Błażej
Siwek (Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii)
12.40-13.20 Mobilne urządzenia w życiu seniora - dyskusja panelowa z uczestnikami i
przedstawicielami UTW, gość specjalny p. Joanna Dokurno (Prezes Stowarzyszenia Wolontariat
Wielkopolski)
13.20-13.30 Podsumowanie konferencji
13.30-14.00 Lunch

Podobne dokumenty