Wyrażam zgodę na nauczanie *Religii/Etyki w Szkole Podstawowej

Transkrypt

Wyrażam zgodę na nauczanie *Religii/Etyki w Szkole Podstawowej
Wielkie Drogi ………………………………….
Wyrażam zgodę na nauczanie *Religii/Etyki w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek
Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach mojego dziecka
………………………………………………………….
………………………..…..
Podpis Rodzica – Opiekuna Prawnego
(* niepotrzebne skreślić)
Wielkie Drogi ………………………………….
Wyrażam zgodę na nauczanie *Religii/Etyki w Gimnazjum w Zespole Placówek
Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach mojego dziecka
………………………………………………………….
………………………..…..
Podpis Rodzica – Opiekuna Prawnego
(* niepotrzebne skreślić)

Podobne dokumenty