Cud! Wyprostowane życie!

Transkrypt

Cud! Wyprostowane życie!
Cud! Wyprostowane życie!
Data: 31.01.16
Uwagi wstępne
Można powiedzieć, że każdy z opisywanych w Biblii cudów jest inny. Ponadto często opisany jest tak zwięźle, że
czytanie o nim rodzi mnóstwo pytań! Dlaczego? Może dlatego, byś zobaczył (zobaczyła), że jest miejsce na cud w
Twoim życiu. Żebyś nie mogła (nie mógł) powiedzieć, że
takich przypadków jak Twój Bóg nie rozwiązuje.
Cud? Rzecz sprzeczna z prawami natury? Cud to wydarzenie się czegoś, co wykracza poza ludzkie możliwości
Chrześcijaństwo opiera się na cudzie! Nowego narodzenia.
Chrystus:
rdzeniem
życia
MY:
Chrześcijaństwo —
stylem
bycia
ŚWIAT:
Byt lokalny
— wpływ
globalny
Bo wszyscy jesteśmy wykrzywieni, a dzieci się garbią.
Fragment główny: Łk 13:10-17
Złota myśl: i nałożył na nią ręce; wtedy natychmiast
wyprostowała się i zaczęła chwalić Boga! (Łk 13:13).
Nasze cele:
Dlaczego cud uzdrowienia kobiety?
Rozważanie.
2
Ważne spostrzeżenia i odniesienia.
Uwolnienie kobiety związanej przez szatana
10aMt 4:23; Mk 6:2
11aŁk 13:16; Dz 16:16
12aŁk 5:15
13aMk 5:23; 7:32; 16:18; Łk
4:40; bŁk 5:25; 7:16; 17:15;
18:43
14aŁk 8:41; bMt 12:10; Mk
3:2, 4; Łk 6:7; J 5:16; 7:23;
9:14, 16; cWj 20:9; Pwt 5:13;
Ez 46:1; dMt 12:2
15aŁk 12:56; bMt 12:11; Łk
14:5
16aŁk 3:8; 19:9; bDz 10:38;
1Kor 5:5; cMt 12:12; J 7:23
17a1P 3:16
10Pewnego szabatu
nauczał w jednej z synagog. a
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
11A
właśnie1 [była tam] kobieta, która od osiemnastu lat miała
ducha słabości;a2 była zgięta we dwoje i nie mogła całkowicie się
wyprostować.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
12Gdy
Jezus ją zobaczył, przywołał ją i powiedział: Kobieto,
zostałaś uwolniona3 od swojej słabościa —
___________________________________________________
___________________________________________________
1
Lub: A oto kobieta.
2
ducha słabości, πνεῦμα ἀσθενείας, lub: słabego ducha, chora, por. była
w słabości ducha, εν ασθενεια ην πνευματος D. Za takim rozumieniem
przemawia kontekst: Kobieto, zostałaś uwolniona od swojej słabości
(γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου), nie zaś od ducha słabości.
3
Lub: jesteś wolna, prf. ἀπολέλυσαι.
Cud! Wyprostowane życie!
str. 3
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
13i
nałożył na nią ręce;a wtedy natychmiast wyprostowała się i
zaczęła chwalić Boga!b
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
14Wówczas
przełożony synagogi,a oburzony, że Jezus uzdrowił
w szabat, odezwał się do tłumu: Jest sześć dni, c w których należy pracować. W te zatem przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać,
a nie w dzień szabatu!a
b
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
Pan mu odpowiedział: Obłudnicy!a Czy każdy z was w
dzień szabatu nie odwiązuje od żłobu swojego bydlęcia lub osła i
nie prowadzi ich napoić?b
15Wtedy
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Rozważanie.
4
___________________________________________________
__________________________________________________
16A
czy tej, która jest córką Abrahama,a którą szatan związałb —
zauważcie! — na dziesięć i osiem lat, nie należało uwolnić z tych
pęt w dzień szabatu?c
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
17Gdy
On to mówił, wszystkich Jego przeciwników zaczął ogarniać wstyd,a cały natomiast tłum cieszył się z powodu chwalebnych czynów dziejących się przez Niego.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu?
SMS:4 Co wykrzywia ciebie i z czym sam nie możesz sobie poradzić? _____________________________________________
___________________________________________________
Zbliż się do Jezusa – On chce być autorem cudu w twoim życiu
___________________________________________________
Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: [email protected]
4
SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne.